Les conductes repetitives: Com intervenir-hi?

Les conductes repetitives: Com intervenir-hi?

Actualment 1 de cada 88 nens està afectat per un  Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) seguint dades del CDC (Centre per al control i la prevenció de malalties). Comparat amb anterioritat, la prevalença d’aquest trastorn està augmentant a passos de...