I ara, què?

I ara, què?

A la vida quotidiana estem contínuament interactuant amb altres persones. Així creem vincles i llaços que ens ajuden a formar part del grup i de la societat. Actuem i reaccionem en relació als altres, però no de qualsevol manera, sinó segons unes pautes de...