Psicologia

Des de TEAMAR som partidaris d’oferir una atenció completa:

Sessions individuals

Servei personalitzat en el qual tenim com a objectius central donar resposta a les necessitats específiques de cada persona.

Treballem les dificultats que s’associen al TEA, enfocant-nos la millora de les habilitats comunicatives i socials, l’autoestima, el reconeixement i gestió de les emocions i l’aprenentatge de tècniques de resolució de conflictes.

Aquestes sessions individuals es realitzen en tots els rangs d’edat, tant infantil com adult, passant per adolescents i joves, adaptant-nos a les característiques de l’etapa vital de cadascú.

 

 

Sessions d’habilitats socials en grup

Amb la intenció de generalitzar els aprenentatges i les tècniques treballades a nivell individual a diferents ambients, es realitzen grups on es treballen habilitats socio-emocionals entre persones amb perfils similars. També resulta un entorn útil per a detectar dificultats específiques al tractar amb iguals, i per a fomentar l’adquisició d’habilitats que els ajudin al seu dia a dia.

 

 

 

Servei de coordinació externa i interna

Cada persona es desenvolupa en diferents cercles, i considerem que és important que el professional de referència es coordini amb aquests. És per això que es realitzen reunions de coordinació tant amb família com amb altres serveis de referència (escola, EAP, pediatra, psiquiatra, serveis socials…), sempre amb la conformitat pertinent.

Gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, dintre de la convocatòria de Serveis Socials i Igualtat i Ciutadania 2023

Gràcies al suport de Caixabank, dintre de la convocatòria social 2023 a Mataró

Amb el suport per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials (COSPE 2023)

Per a poder accedir als serveis de suport psicològic de l’Associació, és duu a terme abans un procés d’avaluació de l’usuari i la família. En el cas de tenir el diagnòstic realitzat, el procés d’avaluació consistirà en 3 sessions amb un psicòleg on ens visitarem amb la família i la pròpia persona amb TEA.

En el cas de no tenir-lo, es pot realitzar el procés de diagnòstic, el qual consisteix en un mínim de 6 sessions on s’administren proves diagnòstiques específiques. No obstant això, és aconsellable que paral·lelament al nostre diagnòstic, l’intenteu realitzar en els serveis de la seguretat social, com el CDIAP, CSMIJ o CSMA.