Trastorns del  llenguatge

Trastorns del llenguatge

Aquesta revisió aborda de forma senzilla i clara els aspectes conceptuals del llenguatge i les seves disfuncions. Malgrat el seu caràcter divulgatiu, s’incorporen idees molt recents vinculades al neurodesenvolupament del llenguatge optant per un model...
Estratègies per millorar la son del nen TEA

Estratègies per millorar la son del nen TEA

Estatègries per millorar la son dels nens de l’espectre autista (TEA). Aquestes sugerències poden ajudar a proporcionar un entorn comfortable per dormir, establir rutines regulars per l’hora d’anar al llit, mantenir un horari regular, ensenyar al nen...
Personas Con Trastorno Del Espectro Del Autismo

Personas Con Trastorno Del Espectro Del Autismo

Autismo-Europa (AE) es una red internacional compuesta por aproximadamente 90 asociaciones de autismo de ámbito nacional, regional y local de 38 países diferentes, que representan a las personas en el espectro del autismo y a sus familias. El objetivo principal de AE...
El Transtorn de l’Espectre Autista (TEA)

El Transtorn de l’Espectre Autista (TEA)

Concepte actual del TEA segons les classificacions actuals. A. Hervás i N. Maraver. Institut Global d’Atenció Integral del Neurodesenvolupament (Barcelona) Pediatr Integral 2020; XXIV (6): 325.e1 – 325.e21 Més informació
El TEA a Catalunya

El TEA a Catalunya

Al 2017 hi havia més d’1 de cada 100 nens amb TEA diagnosticats a Catalunya. És més comú en nois que en noies (ratio 4,5:1) i també a mesura que augmenta l’edat dels nens. Des de 2009 s’ha vist un augment de nous casos diagnosticats cada any. Es necessita una...