Hola de nou famílies!

El dia 18 de febrer es celebra el dia Internacional de la síndrome d’Asperger, un tema que tants mites l’acompanyen i tants dubtes crea actualment. La síndrome d’Asperger solia ser considerada com una condició separada, però des de l’any 2013 s’inclou dins del trastorn de l’espectre autista (TEA). Malgrat aquest canvi, encara existeixen molts mites i malentesos al voltant d’aquestes condicions. És important comprendre que el TEA abasta una àmplia gamma de símptomes i nivells d’afectació, i que cada persona amb TEA és única. La transició de la síndrome d’Asperger al TEA no implica un canvi en la persona en si, sinó més aviat en la forma en què es classifica la condició. És fonamental desafiar els mites comuns i fomentar la comprensió i acceptació de les persones amb TEA. Des de TEAMAR sempre hem reivindicat trencar d’una vegada per totes amb aquests mites que en ocasions arrossega el diagnòstic.

A continuació es mostren alguns dels mites més comuns que acompanyen el dia a dia d’aquestes persones i del seu entorn:

 • Les persones amb TEA són poc intel·ligents. Aquesta afirmació és totalment falsa. Les persones amb TEA tenen una àmplia gamma d’intel·ligència i habilitats. És important recordar que el TEA no afecta la intel·ligència d’una persona.
 • Les persones amb TEA són violentes o perilloses. Les persones amb TEA no són més propenses a la violència que la població general. És important no estigmatitzar les persones amb TEA basant-se en incidents aïllats.
 • Les persones amb TEA no poden tenir relacions socials significatives. Tot i que pot ser que les persones amb TEA tinguin dificultats en les habilitats socials, això no significa que no puguin tenir relacions significatives. Moltes persones amb TEA desenvolupen amistats i relacions familiars fortes. És important entendre que les formes de comunicació i interacció social poden ser diferents per a les persones amb TEA, però això no les exclou de tenir connexions significatives amb altres persones.
 • El TEA és una malaltia i es pot curar. L’autisme no és una malaltia, sinó un trastorn del neurodesenvolupament. No hi ha cap cura per a l’autisme, però hi ha intervencions i teràpies que poden ajudar a les persones amb aquesta condició a desenvolupar les seves habilitats i a millorar la seva qualitat de vida.
 • Tots els infants amb TEA són iguals. L’autisme és quelcom molt variable i cada persona amb autisme és única. Les característiques i els símptomes de l’autisme poden variar significativament d’una persona a una altra. Algunes persones amb autisme poden tenir dificultats de comunicació i interacció social més greus, mentre que altres poden tenir habilitats especials en àrees específiques.
 • Les vacunes poden causar l’autisme. Aquest és un mite que ha estat desacreditat repetidament per la comunitat científica. No hi ha cap evidència científica que relacioni les vacunes amb l’autisme. Diversos estudis han demostrat que no hi ha cap vincle entre les vacunes i l’autisme.
 • Les persones amb autisme no tenen empatia. Aquest és un mite molt comú i totalment fals. Les persones amb autisme poden tenir dificultats per expressar i comprendre les emocions, però això no significa que no tinguin empatia. Moltes persones amb autisme són molt empàtiques i tenen una gran sensibilitat cap als altres.
 • L’autisme es pot prevenir o curar amb una dieta especial. No hi ha cap dieta especial que pugui prevenir o curar l’autisme. Algunes persones amb autisme poden tenir intoleràncies alimentàries o preferències selectives, però això no és una característica universal de l’autisme.

És important desmuntar aquests mites i promoure una comprensió adequada de l’autisme per tal de crear una societat més inclusiva i respectuosa amb les persones neurodivergents. Els mites sobre l’autisme poden causar diversos danys, tant a les persones amb autisme com a la societat en general. Per exemple:

 1. Estigmatització: els mites i malentesos sobre l’autisme poden portar a l’estigmatització de les persones amb aquesta condició. Això pot conduir a la discriminació, l’aïllament social i la falta d’oportunitats per a les persones amb autisme.
 2. Falta de comprensió: els mites poden crear una falta de comprensió i empatia cap a les persones amb autisme. Això pot dificultar la inclusió i la integració de les persones amb autisme.
 3. Dificultats en l’accés als serveis: els mites sobre l’autisme poden influir en la manera com es proporcionen els serveis i suports a les persones amb aquesta condició. Si hi ha una manca de coneixement i comprensió adequats, les persones amb autisme poden tenir dificultats per accedir als serveis i suports que necessiten.
 4. Limitació de les expectatives: els mites sobre l’autisme poden limitar les expectatives cap a aquestes persones. Això pot conduir a una falta de reconeixement i valoració de les habilitats i talents individuals de les persones amb autisme.

Desmuntar els mites sobre l’autisme és un procés continu que requereix l’esforç de tota la societat. Mitjançant l’educació, la sensibilització i la difusió d’informació precisa, podem treballar junts per crear una societat més inclusiva i respectuosa amb les persones amb autisme. Per aquest motiu, des de TEAMAR, portem anys treballant per donar suport a tantes persones i a les seves famílies.

Per tant, és paper de tots i totes seguir treballant per desmuntar els mites que envolten les persones amb TEA i promoure’n la comprensió i l’acceptació. Les persones amb TEA són individuals únics amb fortaleses i habilitats pròpies. És important trencar amb els estereotips i tractar a cada persona amb TEA amb respecte i dignitat. Tal i com deia Temple Gardin: “Es necessita fer molt més èmfasi en el que l’infant pot fer, que en el que no pot”.

Esperem que us hagi agradat, fins a la pròxima!

Equip de psicòlogues de TEAMAR.