Hola, famílies! 

Avui volíem parlar d’un tema que a vegades pot ser preocupant i frustrant, ja que és difícil saber com gestionar aquelles situacions on el nostre fill/a reacciona de forma desafiant o s’enfada per motius que no entenem i no sabem com actuar. Us donem algunes estratègies que esperem que us funcionin. 

  • Entendre per què es dona aquesta conducta: Identifica les possibles raons darrere del comportament desafiant, com la sobreestimulació sensorial, l’ansietat o la dificultat per a comunicar-les. Tota la conducta és comunicació, hem d’esbrinar què ens vol dir. 
  • Ensenyar habilitats d’autoregulació: Ajuda el nen a identificar i expressar les seves emocions de manera adequada, així com a desenvolupar estratègies per a calmar-se, com comptar fins a deu, prendre’s un descans o utilitzar tècniques de relaxació. 
  • Oferir opcions limitades: Proporciona al nen opcions limitades perquè pugui prendre decisions dins d’un marc controlat, la qual cosa pot reduir la frustració i els comportaments desafiants.  
  • Reforçar positivament el comportament desitjat: Empra l’elogi, les recompenses i els sistemes de reforç positiu per a motivar al nen a comportar-se de manera apropiada. 
  • Practicar l’anticipació i la prevenció: Identifica situacions que poden desencadenar comportaments desafiants i busca maneres d’evitar o preparar al nen per a aquestes situacions. 
  • Utilitzar la tècnica de “premack”: Ofereix al nen l’oportunitat de participar en una activitat plaent després de completar una tasca. Per exemple, “Després d’acabar la teva tasca, podràs jugar amb la teva joguina preferida”.
  • Fomentar l’autonomia: Ofereix al nen oportunitats per a prendre decisions i assumir responsabilitats d’acord amb les seves habilitats i nivell de desenvolupament, la qual cosa pot augmentar el seu sentit de control i reduir els comportaments desafiants. 
  • Practicar la consistència i la previsibilitat: Mantingueu les regles i les expectatives consistents en diferents entorns i amb diferents cuidadors, i proporciona advertiments clars i predictibles abans de fer canvis en la rutina. 
  • Practicar el modelatge: Demostra i guia al nen en com realitzar comportaments desitjables, proporcionant instruccions clares i exemples concrets, i reforça positivament els seus intents i assoliments. 
  • Crear un entorn sensorialment adaptat: Considera les necessitats sensorials del nen i fes ajustos en l’entorn, com reduir el soroll, proporcionar àrees de descans tranquil o utilitzar materials sensorials per a ajudar el nen a regular-se. 

En aplicar aquestes estratègies de manera constant i adaptada a les necessitats individuals del nen, és possible reduir els comportaments desafiants i promoure un ambient més tranquil i harmoniós tant en la llar com en altres entorns. 

Recorda que cada nen és únic, per la qual cosa pot ser necessari experimentar amb diferents estratègies per a trobar les que siguin més efectives per al teu fill en particular. 

L’equip de psicòlogues de TEAMAR