Bibliografia d’interès

Personas Con Trastorno Del Espectro Del Autismo

Personas Con Trastorno Del Espectro Del Autismo

Autismo-Europa (AE) es una redinternacional compuesta por aproximadamente90 asociaciones de autismo de ámbito nacional,regional y local de 38 países diferentes, querepresentan a las personas en el espectro delautismo y a sus familias. El objetivo principal deAE es...

El TEA

El TEA

Concepte actual del TEA segons les classificacions actuals. A. Hervás i N. Maraver. Institut Global d’Atenció Integral del Neurodesenvolupament (Barcelona) Pediatr Integral 2020; XXIV (6): 325.e1 – 325.e21 Més informació

El TEA a Catalunya

El TEA a Catalunya

Al 2017 hi havia més d’1 de cada 100 nens amb TEA diagnosticats a Catalunya. És més comú en nois que en noies (ratio 4,5:1) i també a mesura que augmenta l’edat dels nens. Des de 2009 s’ha vist un augment de nous casos diagnosticats cada any. Es necessita una...

Us responsable i segur de les tecnologies en el TEA

Us responsable i segur de les tecnologies en el TEA

Normes per estar segur quan em relaciono amb la resta per internet, Ús dels emoticons  i de les etiquetes, Amics reals vs Amics virtuals, protecció de l’informació i privacitat, Sexting, Grooming i molt més. Confederació Autisme Espanya. Descarregar...