Hola a tothom!

Avui és dijous i toca nova entrada de blog. En aquest, parlarem sobre quina és la relació que tenen la cultura i l’autisme.

La cultura és un element fonamental que defineix les societats i les persones. És un espai on es reflecteixen els valors, les creences, les històries i les experiències de diferents grups. Tanmateix, per molt temps, alguns col·lectius han estat infrarepresentats o malinterpretats dins de la cultura popular, i un d’aquests col·lectius és el de les persones amb autisme.

Tot i que la representació de l’autisme ha millorat en les últimes dècades, encara queda molt camí per recórrer. Sèries de televisió, pel·lícules i llibres han començat a incloure personatges amb autisme, com el cas d’en Shaun Murphy a “The Good Doctor” o en Sam Gardner a “Atypical”. Aquestes representacions han contribuït a augmentar la consciència, tot i que la majoria d’aquests personatges s’aparta de l’autisme com a espectre i es queda estancada en una representació molt estereotipada, fent que les persones caiguin en mites. Així doncs, aquesta representació es queda curta en mostrar la diversitat del trastorn. Cal destacar que no hi ha dues persones amb autisme iguals, i les seves experiències poden variar enormement. Així, és crucial que la cultura ofereixi una imatge més completa i variada de l’autisme.

Per construir una cultura inclusiva, és essencial que hi hagi espais on les persones amb autisme puguin participar i ser representades autènticament. Això implica educar el públic sobre les realitats de l’autisme, fomentar la inclusió en tots els àmbits de la cultura i assegurar que les veus de les persones amb autisme siguin escoltades i respectades.

Tal i com comenta Verde (2022), les persones amb TEA s’enfronten constantment a nombroses barreres per a la seva participació en la vida comunitària, a causa de la manca d’entorns amigables, comprensibles i inclusius per a elles. Alguns exemples serien les estacions de tren, els hospitals, els aeroports o els centres culturals i d’oci. Sovint aquests són entorns complexos o poc clars en què a una persona amb TEA li pot resultar difícil orientar-se o desenvolupar-se. Les aglomeracions de gent, el soroll, el trànsit, les llums o les olors també poden provocar malestar i una sobrecàrrega d’informació que impedeix la participació activa de les persones amb autisme en la societat. Això és particularment significatiu en el cas dels nens i nenes amb TEA, que sovint acudeixen amb les seves famílies a aquest tipus d’espais per gaudir d’un dia d’oci que acaba per convertir-se en un repte.

Que la infància amb TEA pugui desenvolupar-se en igualtat de condicions en espais de participació social, com parcs, museus o centres culturals, és un aspecte essencial a l’hora de promoure la seva inclusió en la societat ja que, com per a qualsevol nen o nena, l’accés a això suposa la porta a nombroses oportunitats d’aprenentatge, enriquiment personal i socialització.

És un deure de la societat revisar fins a quin punt les barreres dels entorns continuen restringint l’accés i la participació dels nens i nenes amb TEA a la cultura i promoure el disseny universal en edificis, llocs i esdeveniments tant privats com públics per afavorir que tots i totes puguem fer ús d’ells per igual. Una societat inclusiva no només beneficia a les persones amb autisme, sinó que enriqueix tota la comunitat amb perspectives diverses i valuoses. La cultura és més rica quan inclou totes les veus, i la inclusió de les persones amb autisme és un pas fonamental per assolir aquesta riquesa cultural. L’autisme i la cultura estan intrínsecament connectats a través de la representació i la participació. És important continuar treballant per una representació justa i diversa de les persones amb autisme en la cultura popular i oferir espais perquè puguin expressar el seu talent. Així, construirem una societat més comprensiva, respectuosa i inclusiva per a tothom.

Fins a la pròxima!

Psicòlogues de TEAMAR

Referències

Verde, M [Maria]. (2022). Cultura accesible e inclusiva para la infancia con autismo. Confederación Autismo España.