Formació

Formació de Pares

Conjunt de 5 sessions destinades a pares, mares i cuidadors que vulguin formar-se i comprendre millor el TEA en totes les seves etapes (infantil, primària i secundària). A més, podeu compartir experiències i, amb l’ajuda del psicòleg/a, trobar noves estratègies i recursos per fer front a les dificultats del dia a dia. Cada curs acadèmic oferim varies edicions del taller de pares.

Càpsules i Píndoles Formatives

Sessions grupals dirigides a familiars de persones amb TEA i/o persones amb TEA , per tal de treballar de forma terapèutica i dinàmica, temes d’actualitat i d’interès quotidià que s’actualitzen segons les necessitats detectades. Cada curs acadèmic oferim varies càpsules . Estigueu atents a les nostres xarxes socials !

Formació a Centres Educatius

Dirigida a professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i del lleure per tal de treballar les etapes del TEA (infantil, primària i secundaria) i oferir estratègies per a la intervenció a l’aula i altres contexts de l’infant amb la intenció de procurar una atenció efectiva.També oferim l’opció de dur a terme la formació en el propi centre educatiu, quan és vol fer per tot el claustre o molts dels professionals del centre. La formació estarà adaptada a les necessitats del centre que la demani.

Formació per a Professionals

Curs teòric-pràctic d’estiu dirigit a professionals que treballen en l’àmbit de l’educació o que estan en contacte amb persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA). A través de l’acció formativa es pretén poder proporcionar estratègies i recursos per poder identificar i gestionar les dificultats pròpies del TEA amb l’objectiu principal de que aquestes persones puguin tenir una bona integració i adaptació a l’entorn escolar. Curs acreditat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

L’Ajuntament de Mataró, l’Ajuntament d’El Masnou i el Col.legi Oficial de Psicològia de Catalunya (COPC) recolzen el projecte de Formació per a Professionals de TEAMAR en la convocatòria d’ajuts 2023 que té per objectiu la comprensió del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) i el TEA a l’etapa infantil, primària i secundaria per a professors i educadors.

Ens agradaria ajudar-te

Tens dubtes? T’agradaría tenir més informació? Seria un plaer conèixer més de tu i els teus! Contacta’ns!