Els símptomes nuclears de l’autisme i d’altres associats poden afectar al desenvolupament afectiu-sexual. en aquest article s’exposa que dificultats en el desenvolupament afectiu-sexual poden presentar les persones amb TEA i quines són les més freqüentment descrites. Es proposa d’una manera breu guíes dirigides a l’evaluació i ajuda per a un desenvolupament afectiu-sexual satisfactori en les persones amb autisme.