Al 2017 hi havia més d’1 de cada 100 nens amb TEA diagnosticats a Catalunya. És més comú en nois que en noies (ratio 4,5:1) i també a mesura que augmenta l’edat dels nens. Des de 2009 s’ha vist un augment de nous casos diagnosticats cada any. Es necessita una planificació i evaluació de les necessitas assistencials dels sistemes de salut. 

L. Perez-Crespo et al. Autism Research. Vol.12. Issue11. Nov.2019. Pag.1693-1705