La intervenció amb el SAAC

La intervenció amb el SAAC

Un dels trets més característics del infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és la seva dificultat a l’hora de comunicar-se. Aquest fet ens porta als psicòlegs/gues a cercar alternatives per afavorir el llenguatge i millorar així la comunicació en aquests...