Benvolgudes famílies, 

Avui us explicarem sobre la importància que té entendre les diferències a nivell cerebral que hi ha en un cervell neurotípic i un neurodivers. Molts cops pensem que una persona amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme utilitza la consciència de les seves dificultats, envers a la intel·ligència emocional, per a justificar la seva actuació/reacció davant una situació que per a tots és generalment ansiosa. Creiem que és impensable que li afecti molt un soroll, que li despisti tant, que li angoixi tant i no li permeti dormir o concentrar-se. Tots sabem que “en una situació ansiosa” hem de buscar la solució més adaptativa, fins i tot ens plantegem com evitar-la o fugir d’aquesta situació evitant la ansietat, amb més o menys facilitat.  

Posem un exemple: esteu prenent un refresc a un bar i veieu com dues persones s’estan barallant. Comencen alçant el to de veu i cada cop aquest és més fort. Això us genera una angoixa/por i la vostra reacció és estar expectant per si heu d’intervenir trobant una solució, com pot ser, avisar a la policia. En el moment que aquesta situació genera una angoixa/por és perquè la nostra amígdala, que és una part del cervell on emmagatzemem la nostra experiència a nivell emocional, pren part en la por, la visió, la memòria i la interacció social, activant-se ràpidament. S’encarrega de que te n’adonis que hi ha una situació de perill externa i per tant et fa estar en tensió o en alerta a com acabarà aquesta. L’ansietat/por apareix i s’activa la nostra part pre frontal, situada a la zona de la front, que és la que s’encarrega de generar pensaments, presa de decisions i racionalització, i  ens fa anticipar al que pot passar o a com haurà de ser la nostra actuació en cas que la baralla travessi uns límits, en aquest cas, una agressió verbal o física.  

El nivell d’angoixa canviarà depenent de com la teva amígdala rebi aquesta situació, és a dir, depèn de com tu la visquis i de la teva experiència davant de situacions inesperades. 

Anem al fons de la qüestió, la mida de la amígdala d’un cervell neurotípic és aproximadament de 1,98 mil·límetres cúbics, a diferència de la amígdala del cervell d’un atípic, per exemple, la de  Mary Temple Grandin, zoòloga, etòloga i professora de la Colorado State University, diagnosticada de TEA, la qual té una mida d’un 22% superior a la norma. Com ella comenta, la amígdala és important per a processar la por i altres emocions i la gran mida de la mateixa podria explicar més la seva ansietat permanent, els seus atacs de pànic o el seu bloqueig alhora de sortir d’alguna situació. 

Amb aquestes dades el que volem expressar és que, l’ansietat  que un neurotípic sent davant d’una situació on intervé la por, per un neurodivers és més intensa, de manera que és més difícil de gestionar. Amb alternatives apreses davant aquesta situació la gestió pot millorar, però mai hem de desmentir o minimitzar la sensació i l’emoció que una persona amb TEA està sentint, sinó validar-la i ajudar-la a que aquesta sigui més funcional i més fàcil de gestionar per ella. 

Així doncs, sent conscients d’aquesta realitat i diferència anatòmica neural, esperem que augmenti la comprensió que tenim de les persones neurodiverses i ens ajudi a poder-les ajudar.

T’animem a compartir aquesta entrada o a donar-nos un LIKE si t’ha agradat o t’has sentit identificat/da en alguna de les fases mencionades.

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR.

Bienvenidas famílias, 

Hoy os explicaremos la importancia que tiene entender las diferencias a nivel cerebral que hay en un cerebro neurotípico y un neurodiverso. Muchas veces pensamos que una persona con Trastorno del Espectro del Autismo utiliza la conciencia de sus dificultades, en relación a la inteligencia emocional, para justificar su actuación / reacción ante una situación que para todos es generalmente ansiosa . Creemos que es impensable que le afecte mucho un ruido, que le despiste tanto, que le angustie tanto y no le permita dormir o concentrarse. Todos sabemos que “en una situación ansiosa” debemos buscar la solución más adaptativa, incluso nos planteamos cómo evitarla o huir de esta situación evitando la ansiedad, con más o menos facilidad.

Pongamos un ejemplo: está tomando un refresco en un bar y ve como dos personas se están peleando. Empiezan alzando el tono de voz y cada vez éste es más fuerte. Esto genera una angustia / miedo y su reacción es estar expectante por si es necesaria su intervención, como puede ser, avisar a la policía. En el momento que esta situación genera una angustia / miedo es porque nuestra amígdala, que es una parte del cerebro donde almacenamos nuestra experiencia a nivel emocional, toma parte en el miedo, la visión, la memoria y la interacción social, se activa rápidamente. Se encarga de que te des cuenta de que hay una situación de peligro externa y es por eso que te hace estar en tensión o en alerta de cómo acabará ésta. Cuando aparece esta emoción se activa nuestra parte pre frontal, situada en la zona de la frente, que es la que se encarga de generar pensamientos, toma de decisiones y racionalización, y nos hace anticipar lo que puede pasar o cómo deberá ser nuestra actuación en caso de que la pelea atraviese unos límites, en este caso, una agresión verbal o física.

El nivel de angustia cambiará dependiendo de lo que tu amígdala reciba de esta situación, es decir, depende de cómo tú la vivas y de tu experiencia ante situaciones inesperadas.

Vamos al fondo de la cuestión, el tamaño de la amígdala de un cerebro neurotípico es aproximadamente de 1,98 milímetros cúbicos, a diferencia del la amígdala del cerebro de un neurodiverso, por ejemplo, la de Mary Temple Grandin, zoóloga, etóloga y profesora de la Colorado State University, diagnosticada de TEA, pues tiene un tamaño de un 22% superior a la norma. Como ella comenta, la amígdala es importante para procesar el miedo y otras emociones y el gran tamaño de la misma podría explicar más su ansiedad permanente, sus ataques de pánico o el bloqueo ante alguna situación.

Con estos datos lo que queremos expresar es que la ansiedad que un neurotípico siente ante una situación donde interviene el miedo, para un neurodiverso es más intensa. Es más difícil de gestionar, con alternativas aprendidas la gestión puede mejorar, pero nunca debemos desmentir o minimizar la sensación y la emoción que una persona con TEA está sintiendo, sino validarla y ayudarla a que ésta sea más funcional y más fácil de manejar por ella.

Así pues, siendo conscientes de esta realidad y diferencia anatómica neural, esperamos que aumente la comprensión que tenemos de las personas neurodiversas y nos ayude a poderlas ayudar.

Te animamos a compartir esta entrada o a darnos un LIKE si te ha gustado o te has sentido identificado/da en alguna de las fases mencionadas. 

El equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR.