Aquests primers dies poden estar sent complicats, però hem pensat que podrien ser molt útils per aprofitar aquestes hores extres i posar en pràctica l’autonomia del vostre fill/a.

Aquesta autonomia pot sorgir de col·laborar en les tasques de casa, des de les més senzilles fins a les més complicades, o de començar a aprendre a fer coses ells i elles de forma autònoma, com vestir-se, dutxar-se o pentinar-se. Això pot resultar un repte i a la vegada un pas endavant dins de la seva etapa evolutiva, fet que probablement provoqui en ells emocions positives.

Tenint en compte això, cal pensar en quin punt estan els i les vostres fills/es i quin passet seria el següent. Per exemple, col·laborar a guardar la roba neta al seu armari? Pot ajudar a parar la taula o a recollir la seva habitació? A fer el llit?

Les opcions són infinites!

A l’hora de escollir nous aprenentatges, aquestes són les pautes que podeu tenir en compte per ajudar a que els/les nens/es no caiguin en la frustració:

  • Parleu amb ells i elles de la nova tasca o ajuda a casa
  • Doneu instruccions de com es fa, podeu fer-ho davant d’ell perquè ho vegi
  • Després, mitjançant instruccions verbals, deixeu que ho faci ell/a. Primer la primera part, després la segona… De forma consecutiva fins que ho hagi acabat
  • Reforça positivament tot el procés
  • Tenir paciència i donar el temps necessari per que vagi adquirint aquest nou hàbit

També pot ser interessant fer una activitat conjunta, per exemple fer entre tots una pizza casolana, en la qual un haurà de preparar la massa, un altre tallar els ingredients i el vostre/a fill/a s’haurà d’encarregar de col·locar els ingredients a la pizza. Per ells/elles, ajudar i sentir-se part útil del procés ajuda a enfortir la seva autoestima, el vincle amb els familiars i les ganes de seguir posant-se reptes!

Recordar-vos que, per treballar l’autonomia, també teniu l’entrada del passat 5 de desembre, us deixem l’enllaç a continuació:

Repartint tasques i responsabilitats/ Repartiendo tareas y responsabilidades

Esperem que aquesta entrada us hagi sigut d’utilitat, us enviem molta força i ànims per aquests dies, fins demà!

L’equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR

 

Font imatge: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmovil.eldefinido.cl%2Factualidad%2Fplazapublica%2F6952%2FPor-que-ensenarle-a-los-ninos-pequenos-a-ser-autonomos-y-como-hacerlo%2F&psig=AOvVaw3ITdzXR61-O17mJoVCFbfp&ust=1584695212627000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCTwfSXpugCFQAAAAAdAAAAABAP

————————————————————————————————————————

 

Estos días pueden estar siendo complicados, pero hemos pensado que podrían ser muy útiles para aprovechar estas horas extras y poner en práctica la autonomía de vuestro/a hijo/a.

Esta autonomía puede surgir de colaborar en las tareas de casa, desde las más sencillas hasta las más complicadas, o de que ellos/ellas aprendan a hacer cosas de forma autónoma, como vestirse, ducharse o peinarse. Esto puede ser para ellos un reto y a la vez un paso hacia adelante dentro de su etapa evolutiva, hecho que probablemente provoque en ellos emociones positivas.

Teniendo en cuenta esto, hace falta pensar en qué punto están ellos/ellas y qué pasito sería el siguiente. Por ejemplo, ¿Puede ayudar a guardar la ropa limpia en su armario? ¿Puede ayudar a poner la mesa o a recoger su habitación? ¿A hacer la cama?

¡Las opciones son infinitas!

A la hora de escoger nuevos aprendizajes, estas son las pautas que podéis tener en cuenta para ayudar a que los/las niños/as no caigan en la frustración:

  • Hablad con ellos/ellas de la nueva tarea o ayuda en casa
  • Dad instrucciones de cómo se hace, podéis hacerlo delante suyo para que lo vea
  • Después, mediante instrucciones verbales, dejad que lo haga él/ella. Primero la primera parte, después la segunda… De forma consecutiva hasta que lo haya acabado
  • Ir reforzando positivamente todo el proceso
  • Tener paciencia y dar el tiempo necesario para que vaya adquiriendo este nuevo hábito

También puede ser interesante hacer una actividad conjunta, por ejemplo hacer entre todos una pizza casera, en la cual uno tendrá que preparar la masa, otro cortar los ingredientes y vuestro/a hijo/a se tendrá que encargar de colocar los ingredientes a la pizza. Para ellos, ayudar y sentirse parte útil del proceso ayuda a fortalecer su autoestima, el vínculo con los familiares y ¡las ganas de seguir poniendo retos!

Recordaros que, para trabajar la autonomía, también tenéis la entrada del pasado 5 de diciembre, os dejamos el enlace a continuación:

Repartint tasques i responsabilitats/ Repartiendo tareas y responsabilidades

Esperamos que esta entrada os haya sido de utilidad, os mandamos mucha fuerza y ánimos para estos días, ¡hasta mañana!

El equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR

 

Fuente imagen: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmovil.eldefinido.cl%2Factualidad%2Fplazapublica%2F6952%2FPor-que-ensenarle-a-los-ninos-pequenos-a-ser-autonomos-y-como-hacerlo%2F&psig=AOvVaw3ITdzXR61-O17mJoVCFbfp&ust=1584695212627000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCTwfSXpugCFQAAAAAdAAAAABAP