Hola famílies! Avui recuperem un article de fa temps que parla sobre el mindfulness i la relaxació:

Article col·laboratiu amb Meditación Irati; per Irati Merino.

El Mindfulness està vivint un moment de gran prestigi. La meditació que abans era vista com una cosa exòtica i religiosa cada vegada està tenint millor acceptació en la nostra societat. I això no és una cosa exclusiva dels adults, amb el temps més i més centres infantils l’integren dins de la seva programació.

Però què passa amb els nens i nenes amb autisme? No ho poden practicar? Perquè la realitat demostra tot el contrari. Només cal saber com.

Des de l’inici de la recerca en autisme, molts dels autors en els quals es fonamenten els coneixements que tenim avui dia sobre l’autisme, com són Lorna Wing, Kanner o Despert, reflecteixen la transversalitat de l’ansietat en les persones amb autisme.

El mindfulness, la meditació i la relaxació són tècniques bàsiques per a poder reduir els estats d’ansietat i ajudar a millorar les habilitats d’autoregulació.

Quan ens referim al com, ens referim al fet que cal conèixer bé quin tipus d’activitats poden ajudar als nostres fills, filles, o alumnes. Però a grans trets es podrien fer dos tipus d’intervenció. La intervenció en relaxació i la intervenció en mindfulness.

Si bé no vull ser categòrica, la primera aniria més encaminada al treball amb alumnes amb autisme sever i la segona a alumnes amb autisme moderat o lleu.

La diferència és la següent.

Les tècniques de relaxació es centren especialment en l’entorn. Tractem de crear un clima el més relaxat i relaxant possible. Això vol dir, crear música que pugui calmar als/a les nostres alumnes, realitzar petits exercicis de massatge (si al nen/a no li agrada que el/la toquin es poden utilitzar pilotes, sacs de sorra, etc), podem utilitzar materials sensorials, podem abraçar als/a les alumnes i crear moviments rítmics i repetitius,… o una infinitat d’activitats que generin calma i pau.

D’altra banda, estarien les tècniques de mindfulness, que són tècniques que necessiten de consciència. Consciència en la respiració, en els sons, en les paraules que vénen de fora. El mindfulness significa atenció plena i això ho podem practicar per mitjà de la meditació. La meditació és una tècnica que es realitza amb els ulls tancats. S’utilitza per a aprendre a controlar l’atenció. Les adaptacions que hem de realitzar són vàries, per exemple, no és necessari que els/les alumnes s’asseguin en la postura meditativa, poden fer-ho en una cadira asseguts amb el cap entre els braços, poden tenir els ulls oberts si ho necessiten, …

Amb ells podem realitzar escàners corporals, on pararem esment a les diferents parts del cos, podem comptar respiracions o podem fins i tot tractar de frenar la ment.

La pràctica del relax i del mindfulness és una gran idea per a poder anar adquirint major consciència tant del nostre cos, com de la nostra ment i les nostres emocions. I els i les nostres alumnes, fills/es, amics/gues, amb autisme més que ningú, ho podran gaudir.

Irati Merino

@meditacion_irati

www.meditacionirati.com

_________________________________________________________________

¡Hola familias! Hoy recuperamos un artículo de hace tiempo que habla sobre la relajación y el mindfulness:

Artículo colaborativo con Meditación Irati; por Irati Merino.

El Mindfulness está viviendo un momento de gran prestigio. La meditación que antes era vista como algo exótico y religioso cada vez está teniendo mejor aceptación en nuestra sociedad. Y eso no es algo exclusivo de los adultos, con el tiempo más y más centros infantiles lo integran dentro de su programación.

¿Pero qué pasa con los niños y niñas con autismo? ¿No lo pueden practicar? Pues la realidad demuestra todo lo contrario. Solo hay que saber cómo.

Desde el inicio de la investigación en autismo, muchos de los autores en los cuales se fundamentan los conocimientos que tenemos a día de hoy sobre el autismo, como son Lorna Wing, Kanner o Despert, reflejan la transversalidad de la ansiedad en las personas con autismo.

El mindfulness, la meditación y la relajación son técnicas básicas para poder reducir los estados de ansiedad y ayudar a mejorar las habilidades de autorregulación.

Cuando nos referimos al cómo, nos referimos a que hay que conocer bien qué tipo de actividades pueden ayudar a nuestros hijos, hijas o alumnos/as. Pero a grandes rasgos se podrían hacer dos tipos de intervención. La intervención en relajación y la intervención en mindfulness.

Si bien no quiero ser categórica, la primera iría más encaminada al trabajo con alumnos con autismo severo y la segunda a alumnos con autismo moderado o leve.

La diferencia es la siguiente.

Las técnicas de relajación se centran especialmente en el entorno. Tratamos de crear un clima lo más relajado y relajante posible. Eso quiere decir, crear música que pueda calmar a nuestros/as alumnos/as, realizar pequeños ejercicios de masaje (si al niño/a no le gusta que le toquen se pueden utilizar pelotas, sacos de arena, etc), podemos utilizar materiales sensoriales, podemos abrazar a los alumnos y crear movimientos rítmicos y repetitivos, … o un sinfín de actividades que generen calma y paz.

Por otro lado, estarían las técnicas de mindfulness, que son técnicas que necesitan de conciencia. Conciencia en la respiración, en los sonidos, en las palabras que vienen de fuera. El mindfulness significa atención plena y eso lo podemos practicar por medio de la meditación. La meditación es una técnica que se realiza con los ojos cerrados. Se utiliza para aprender a controlar la atención. Las adaptaciones que debemos de realizar son varias, por ejemplo, no es necesario que los alumnos se sienten en la postura meditativa, pueden hacerlo en una silla sentados con la cabeza entre los brazos, pueden tener los ojos abiertos si lo necesitan, …

Con ellos podemos realizar escáneres corporales, en donde prestaremos atención a las diferentes partes del cuerpo, podemos contar respiraciones o podemos incluso tratar de frenar la mente.

La práctica del relax y del mindfulness es una gran idea para poder ir adquiriendo mayor conciencia tanto de nuestro cuerpo, como de nuestra mente y nuestras emociones. Y nuestros/as alumnos/as, hijos/as, amigos/gas, con autismo más que nadie, lo podrán disfrutar.

Irati Merino

@meditacion_irati

www.meditacionirati.com