En l’entrada d’avui us volem parlar sobre la frustració i el joc. En articles anteriors, hem parlat de la frustració, però avui ens agradaria parlar concretament de la seva relació amb el joc, i de com els infants sovint es frustren jugant als seus jocs de taula o videojocs preferits. I és que a vegades, el que sembla una estona agradable de joc i de desconnexió, acaba sent tot lo contrari. Vet aquí un exemple:

“L’Àlex, és un nen a qui li encanta jugar a jocs de taula amb els seus pares i el seu germà durant el cap de setmana. Sempre està desitjant que arribi el dissabte per a poder treure l’Uno i jugar amb ells. Durant el joc gaudeix molt i comparteix moments còmplices amb la seva família. Quan el joc arriba a la seva fi, si ha guanyat, és el nen més feliç del món i es sent molt satisfet. Ara bé, si perd, plora, crida, s’enfada i es tanca a la seva habitació, negant-se a continuar jugant amb la seva família. “

A cap persona ens agrada perdre, això és un fet. Però com ja hem comentat en anteriors entrades, la tolerància a la frustració és una de les dificultats que trobem en els nens i nenes amb TEA. Podem definir la frustració com una vivència emocional que es dóna quan els nostres desitjos i expectatives no es corresponen amb la realitat. Quan aquestes expectatives no es compleixen, sovint experimentem emocions com la ira, l’angoixa o la tristesa. Si aquestes emocions no es gestionen de manera adequada, poden aparèixer explosions emocionals i/o conductuals.

Quan ens trobem davant una situació com la de l’exemple, a vegades dubtem sobre quina és la millor forma d’actuar, ja que és inevitable que ens sàpiga greu veure als petits patir per una situació que hauria de ser gratificant per ells. Ens plantegem si potser la millor opció seria deixar de compartir aquest tipus de joc amb ells per evitar les rabietes o bé si seria convenient deixar-los guanyar. Però realment serien alternatives adients? La resposta és NO. L’únic que aconseguiríem seria evitar que s’exposin a la frustració. Si el que volem és que aprenguin a tolerar-la, no hem d’evitar-la, sinó ajudar-los a gestionar les seves emocions i proporcionar-los eines per afrontar-la.

Per això, a continuació, us volem presentar una sèrie de pautes i consells per a poder treballar la tolerància a la frustració davant d’aquestes situacions:

 • Afavorir l’expressió emocional. Proporcionant als infants un espai segur on puguin expressar com es senten. Tot i que les emocions que provoca la frustració no resulten agradables per ells, hem de procurar no inhibir-les. Tot i això, hem de tenir en compte, que si estan experimentant una explosió a nivell emocional i/o conductual, els hi pot resultar difícil expressar les seves emocions en aquell precís instant. Per això és recomanable no pressionar-los i esperar a que es calmin per a que puguin expressar com s’han sentit.
 • Validar les seves emocions. És de vital importància la validació emocional i que els nens es sentin compresos en aquestes situacions i no pas jutjats o qüestionats. Per això és necessari posar nom a allò que estan sentint i fer-los entendre que tots ens sentim així en certs moments.
 • Viure la situació com una oportunitat d’aprenentatge. Com hem comentat anteriorment, si volem que els infants aprenguin a tolerar la frustració, s’han d’enfrontar a situacions que els hi puguin generar aquesta emoció. Per això és important canviar la nostra visió. En comptes de veure-ho com una situació complicada i negativa, hem de veure-ho com una situació on podem ensenyar-los estratègies per fer-hi front.
 • Fer de model. És important fer una revisió a nivell personal i valorar com nosaltres gestionem la frustració i si ho fem de manera més adequada, amb l’objectiu de poder exercir de model i mostrar-los com afronten els altres les derrotes. Si pensem en el nostre dia a dia, tots cometem errors i en certs moments ens veiem exposats al fet de perdre, per això és necessari normalitzar-ho i fer-los veure que són situacions a les que tots ens enfrontem en la nostra vida diària.
 • Reforçar-los positivament quan perdin sense frustrar-se. En aquelles ocasions en les que els més petits siguin capaços de gestionar les seves emocions i tolerar la frustració, hem de reforçar-los per a que siguin conscients de que estan afrontant la situació de manera adequada.
 • Reforçar el procés. Molts cops, tendim a valorar només el resultat final i no tot el procés. És important tenir-ho present i fer-ne conscients als més petits. Segurament durant tot el joc hi han hagut moments on han gaudit, per això estaria bé fer una valoració global amb ells de l’estona de joc que heu compartit, emfatitzant el fet de que, tot i que el desenllaç no ha estat el que esperaven, han pogut passar-s’ho bé i experimentar emocions més agradables i reforçants durant el procés.

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi semblat d’utilitat! Si ha estat així, compartiu-lo i doneu LIKES!

Ens veiem el proper juernes!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR


En la entrada de hoy os queremos hablar sobre la frustración y el juego. En artículos anteriores, hemos hablado de la frustración, pero hoy nos gustaría hablar concretamente de su relación con el juego, y de cómo los más pequeños a menudo se frustran jugando a sus juegos de mesa o videojuegos favoritos. Y es que a veces, lo que parece un rato agradable de juego y desconexión, acaba siendo todo lo contrario. He aquí un ejemplo:

“Álex, es un niño a quién le encanta jugar a juegos de mesa con sus padres y su hermano durante el fin de semana. Siempre está deseando que llegue el sábado para poder sacar el Uno y jugar con ellos. Durante el juego disfruta mucho y comparte momentos de complicidad con su familia. Cuando el juego llega a su fin, si ha ganado, es el niño más feliz del mundo y se siente muy satisfecho. Ahora bien, si pierde, llora, grita, se enfada y se encierra en su habitación, negándose a continuar jugando con su familia.”

A nadie le gusta perder, esto es un hecho. Pero como ya hemos comentado en anteriores entradas, la tolerancia a la frustración es una de las dificultades que nos encontramos en los niños y niñas con TEA. Podemos definir la frustración como una vivencia emocional que se da cuando nuestros deseos y expectativas no se corresponden con la realidad. Cuando estas expectativas no se cumplen, a menudo experimentamos emociones como la ira, la angustia o la tristeza. Si estas emociones no se gestionan de manera adecuada, pueden aparecer explosiones emocionales y/o conductuales.

Cuando nos encontramos ante una situación como la del ejemplo, a veces dudamos sobre cuál es la mejor forma de actuar, ya que es inevitable que nos sepa mal ver a los más pequeños sufrir por una situación que tendría que ser gratificante para ellos. Nos planteamos si quizás la mejor opción sería dejar de compartir este tipo de juegos con ellos para evitar las rabietas o bien si sería conveniente dejarlos ganar. ¿Pero realmente serian alternativas adecuadas? La respuesta es NO. Lo único que conseguiríamos seria evitar que se expusieran a la frustración. Si lo que queremos es que aprendan a tolerarla, no tenemos que evitarla, sino ayudarles a gestionar sus emociones y proporcionarles herramientas para afrontarla.

Por eso, a continuación, os queremos presentar una serie de pautas y consejos para poder trabajar la tolerancia a la frustración ante este tipo de situaciones:

 • Favorecer la expresión emocional. Proporcionando a los niños y niñas un espacio seguro donde puedan expresar como se sienten. Aunque las emociones que provoca la frustración no resultan agradables para ellos, debemos intentar no inhibirlas. Aun así, debemos tener en cuenta que, si están experimentado una explosión a nivel emocional y/o conductual, les puede resultar difícil expresar sus emociones en ese preciso instante. Por este motivo, es recomendable no presionarlos y esperar a que se calmen para que puedan expresar como se han sentido.
 • Validar sus emociones. Es de vital importancia la validación emocional y que los niños se sientan comprendidos en estas situaciones y no juzgados o cuestionados. Por eso, es necesario poner nombre a lo que están sintiendo y hacerles entender que todos nos sentimos así en ciertos momentos.
 • Vivir la situación como una oportunidad de aprendizaje. Como hemos comentado anteriormente, si queremos que los más pequeños aprendan a tolerar la frustración, han de enfrentarse a situaciones que les puedan generar esta emoción. Por ello es importante cambiar nuestra visión. En vez de verlo como una situación compleja y negativa, debemos verlo como una situación en la que podemos enseñarles estrategias para hacerle frente.
 • Hacer de modelo. Es importante realizar una revisión a nivel personal y valorar como nosotros gestionamos la frustración y si lo hacemos de la manera más adecuada, con el objetivo de poder ejercer de modelo y mostrarles cómo afrontan los demás las derrotas. Si pensamos en nuestro día a día, todos cometemos errores y en ciertos momentos nos vemos expuestos al hecho de perder. Por eso, es necesario normalizarlo y hacerles ver que son situaciones a las que todos nos enfrentamos en nuestra vida diaria.
 • Reforzarles positivamente cuando pierdan sin frustrarse. En aquellas ocasiones en las que los niños y niñas sean capaces de gestionar sus emociones y tolerar la frustración, debemos reforzarles para hacerles conscientes de que están afrontando la situación de manera adecuada.
 • Reforzar el proceso. Muchas veces, tendemos a valorar únicamente el resultado final y no todo el proceso. Es importante tenerlo presente y hacer conscientes a los más pequeños. Probablemente, durante todo el juego ha habido ocasiones donde han disfrutado, por ello estaría bien realizar una valoración global con ellos del rato de juego que habéis compartido, enfatizando el hecho de que, aunque el desenlace no ha sido el que esperaban, han podido pasarlo bien y experimentar emociones más positivas y reforzantes durante el proceso.

¡Esperamos que os haya gustado este artículo y que os haya parecido de utilidad! Si ha estado así, ¡compartidlo y dadle LIKES!

¡Nos vemos el próximo juernes!

El equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR