Ja ha arribat l’estiu, i amb ell, s’apropen les vacances!

A TEAMAR també ens acomiadem del blog fins al setembre, però no voliem fer-ho sense desitjar-vos abans molt bon estiu.

S’acaben les escoles, els instituts i les feines, però què podem fer ara? Això vol dir que s’acaben també tots aquells avenços terapèutics que hem treballat durant el curs?

La resposta és clarament, no.

Tot i que no hi hagi visites durant dos mesos, avui volem aprofitar per a recomanar-vos algunes estratègies bàsiques per que l’estiu esdevingui un moment per a gaudir tota la família.

Una de les principals complicacions de l’estiu és la manca d’estructura, que sovint porta als nostres nens i nenes a estar més desregulats emocionalment. Per evitar això, intenteu crear una mica d’estructura en el dia a dia de les vacances, planificar activitats i anticipar allò que faran.

Però no tot el temps es pot planificar. A les vacances, apareixen molts moments sense estructura que poden suposar un conflicte per als nens i nenes que no saben què fer en el seu temps lliure, que s’avorreixen o que es passarien 3 mesos jugant 24 hores al dia a les maquinetes. Què podem fer en aquests casos?

Nosaltres us recomanem el següent:

 • Intentar afavorir les quedades amb amistats
 • Sortir a fer activitats al carrer, a la piscina o a la platja
 • Llegir, escriure, dibuixar o fer manualitats
 • Jugar amb amics, germans, cosins o pares

I què podem fer per a jugar amb els nostres fills?

No sempre és fàcil jugar amb ells sense que apareguin possibles conflictes. Per aquest motiu volem aprofitar també, per a donar-vos algunes eines bàsiques que esperem que us serveixin de cara a aquestes situacions:

 • Intenteu basar els jocs en els interessos dels vostres nens. Ho sabem, en la majoria de casos, els pares esteu cansats d’aquests interessos, però d’aquesta forma, els nens i nenes poden estar més atents a l’activitat i treballar molts objectius terapèutics sense adonar-se.
 • Mireu de presentar el joc de manera atractiva i divertida, així crearem una experiència positiva que voldrà repetir.
 • En els jocs també podem crear una estructura a través de rutines. Aquest fet els ajudarà a sentir-se còmodes i a anticipar què passarà, de manera que es reduiran les desregulacions emocionals. També podeu anticipar-ho verbalment o mitjançant suports visuals. 
 • Intenteu no imposar activitats si no generen interès al nen. Si això passa, les podeu intentar reconduir cap a quelcom que li agradi. Ja tenen molts moments de tasques obligatòries, el joc ha de ser per a gaudir-lo. Però això no vol dir que hagin de riure sempre o que no puguin perdre mai. El joc és la millor eina que tenim per a treballar la identificació, gestió i regulació emocional, aprofiteu-la!
 • Podeu afavorir la comunicació i el llenguatge a través del propi joc. Intentar parlar de forma calmada, amb frases concretes, concises i cercant el contacte visual. Mireu d’estimular la realització de demandes per part dels nens i, intenteu evitar bromes i missatges confosos.
 • Tingueu en compte sempre l’espai, durada i tipus de joc que pot assolir el vostre fill o filla. Si dubteu, podeu consultar-ho als professionals que treballen amb ell.
 • I per sobre de tot, divertiu-vos! El temps de joc no només ha de ser un moment agradable per als nens i nenes, sinó per tota la família.

Amb aquestes idees esperem que gaudiu al màxim de les vacances!

Així ens acomiadem l’equip de TEAMAR d’aquest curs 2018-19. 

Bon estiu!

 

—————————————————————————————————————-

Ya ha llegado el verano, y con él, se acercan las vacaciones.

En TEAMAR también nos despedimos del blog hasta septiembre, pero no queremos hacerlo sin desearos antes muy buen verano.

Se acaban los colegios, los institutos y los trabajos, pero ¿qué podemos hacer ahora? ¿Esto quiere decir que se acaban también todos los avances terapéuticos que hemos trabajado durante el curso?

La respuesta es claramente, no.

A pesar de que no haya visitas durante dos meses, hoy queremos aprovechar para recomendaros algunas estrategias básicas para que el verano sea un momento de disfrutar toda la familia.

Una de las principales complicaciones del verano es la falta de estructura, que a menudo lleva a nuestros niños y niñas a estar más desregulados emocionalment. Para evitar esto, intentad crear un poco de estructura en el día a día de vuestras vacaciones, planificad actividades y anticipad aquello que harán.

Pero no todo el tiempo se puede planificar. En las vacaciones, aparecen muchos momentos sin estructura que pueden suponer un conflicto para los niños y niñas que no saben qué hacer en su tiempo libre, que se aburren o que se pasarían 3 meses jugando 24 horas al día a las maquinitas. ¿Qué podemos hacer en estos casos?

Nosotros os recomendamos lo siguiente:

 • Intentar favorecer las quedadas con amistades
 • Salir a hacer actividades a la calle, a la piscina o a la playa
 • Leer, escribir, dibujar o hacer manualidades
 • Jugar con amigos, hermanos, primos o padres

Y ¿qué podemos hacer para jugar con nuestros hijos?

No siempre es fácil jugar con ellos sin que aparezcan posibles conflictos. Por este motivo queremos aprovechar también, para daros algunas herramientas básicas que esperemos que os sirvan de cara a estas situaciones:

 • Intentad basar los juegos en los intereses de vuestros niños. Lo sabemos, en la mayoría de casos, los padres estáis hartos de estos intereses, pero de esta forma los niños y niñas pueden estar más atentos a la actividad y trabajar muchos objetivos terapéuticos sin darse cuenta.
 • Mirad de presentar el juego de manera atractiva y divertida, así crearemos una experiencia positiva que querrá repetir.
 • En los juegos también podemos crear estructura a través de rutinas. Este hecho les ayudará a sentirse cómodos y a anticipar qué pasará, de manera que se reducirán las desregulaciones emocionales. También podéis anticiparlo verbalmente o mediante soportes visuales.
 • Intentad no imponer actividades si no generan interés al niño. SI eso pasa, las podéis intentar reconducir hacia algo que les guste. Ya tienen muchos momentos de tareas obligatorias, el juego tiene que ser para disfrutarlo. Pero esto no quiere decir que tienen que reír siempre o que no puedan perder nunca. El juego es la mejor herramienta que tenemos para trabajar la identificación, gestión y regulación emocional, ¡Hay que aprovecharla! 
 • Podéis favorecer la comunicación y el lenguaje a través del propio juego. Intentad hablar de forma calmada, con frases concretas, concisas y buscando el contacto visual. Mirad de estimular la realización de demandas por parte de los niños e intentad evitar bromas y mensajes confusos.
 • Tened en cuenta siempre el espacio, duración y tipo de juego que puede alcanzar vuestro hijo o hija. Si dudáis, podéis consultarlo a los profesionales que trabajan con él.
 • Y por encima de todo, ¡divertíos! El tiempo de juego no sólo ha de ser un momento agradable para los niños y niñas, sino para toda la familia.

Con estas ideas esperamos que disfrutéis al máximo de vuestras vacaciones.

Así nos despedimos el equipo de TEAMAR de este curso 2018-19. 

¡Buen verano!