Des de l’Associació TEAMAR seguim treballant per ajudar a tots els nostres nens i nenes, fent seguiment de com viuen el confinament a casa i proporcionant pautes als pares sobre com gestionar aquesta situació excepcional.

Per tal de poder realitzar les sessions en un format ben diferent de l’habitual, hem establert una sèrie de pautes que facilitin el màxim la seva comoditat i la viabilitat de la teràpia. El seguiment d’aquestes recomanacions i pautes, conjuntament amb les indicacions prèvies que cada psicòleg fa, són molt importants per poder dur a terme les visites de forma telemàtica.

  • Cedir al nen/a un espai tranquil on poder realitzar la sessió amb comoditat i intimitat, com per exemple la seva habitació o el despatx. Evitar fer-ho en zones de la casa que siguin de pas o que puguin haver distractors continus (menjador, cuina, etc.)
  • Evitar tenir encès el televisor, música o altres programes a l’ordinador que puguin facilitar que el nen/a distregui la seva atenció.
  • En el cas que el nen/a no domini aquest tipus de mitjans de comunicació, estar amb ell/a i ajudar-lo fins al moment en que aconsegueixi connectar-se amb el psicòleg i la sessió pugui començar.
  • Evitar estar present amb el nen durant la sessió perquè es senti còmode a l’hora de parlar o expressar el que sent amb /a. Recordem que si el nostre fill/a no vol explicar alguna cosa davant els pares i té la sensació que l’estan escoltant o estan presents al llarg de la sessió on-line, no ho farà. Vetlleu per la privacitat de les sessions dels vostres fills.
  • Recomanem estar davant l’ordinador, el mòbil o la Tablet 5 minuts abans de l’hora establerta amb el psicòleg. D’aquesta manera podrem controlar qualsevol imprevist que pugui sorgir en el moment de connectar-nos i ajudarem a preparar i anticipar el nen/a per iniciar la teràpia on-line.

Finament fer èmfasi que en aquests dies és important que vetlleu perquè els nois i noies puguin tenir espais d’intimitat. Que puguin tenir tant espais comuns com privats per poder desenvolupar la seva autonomia, tant a nivell personal com acadèmic i social. Així, hem de respectar els seus moments, ritmes i emocions per tal que puguin ser independents i estar el més còmodes possible en aquesta situació nova i complexa.

Esperem que aquestes pautes i normes puguin ajudar a totes les nostres famílies i d’altres professionals a superar de la millor manera aquesta situació excepcional.

Seguirem en contacte amb vosaltres al llarg d’aquest dies! Com sempre, si us ha estat útil aquesta entrada, doneu-nos like i compartiu la publicació.

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR

——————————————————————————————————–

Desde la Asociación TAEAMAR seguimos trabajando para ayudar a todos nuestros niños y niñas, haciendo un seguimiento de cómo viven el confinamiento en casa y proporcionando pautas a los padres de cómo manejar esta situación excepcional.

Para poder realizar las sesiones en un formato muy diferente al habitual, hemos establecido una serie de pautas que faciliten al máximo su comodidad y la viabilidad de la terapia. El seguimiento de estas recomendaciones y pautas, conjuntamente con las indicaciones previas que cada psicólogo proporciona que son muy importantes para poder llevar a cabo las visitas de forma telemática. A continuación, exponemos las recomendaciones:

  • Ceder al niño/a un espacio tranquilo donde poder realizar la sesión cómodamente y con intimidad, como por ejemplo su habitación o el despacho. Evitar hacerlo en zonas de la casa que sean de paso o que pueda haber distractores continuos (comedor, cocina, etc.).
  • Evitar tener encendido el televisor, música u otros programas en el ordenador que puedan facilitar que el niño/a distraiga su atención.·
  • En caso de que el niño/a no domine este tipo de medios de comunicación, estar con él/ella y ayudarle hasta el momento en que consiga conectarse con el psicólogo y la sesión se inicie.·
  • Evitar estar presente con el niño durante la sesión para que se sienta cómodo a la hora de hablar o expresar lo que siente con su psicólogo/a de referencia. Recordemos que si nuestro hijo/a no quiere explicar algo ante los padres y tiene la sensación de que lo están escuchando o están presentes a lo largo de la sesión en línea, no lo hará. ·
  • Recomendamos estar ante el ordenador, el móvil o la Tablet 5 minutos antes de la hora establecida con el psicólogo. De esta manera podremos controlar cualquier imprevisto que pueda surgir en el momento de conectarnos y ayudaremos a preparar y anticipar el niño/a para iniciar la terapia on-line.

Finamente hacer hincapié en que estos días es importante velar para que los chicos y chicas puedan tener espacios de intimidad en su día a día. Que puedan tener espacios comunes y privados para poder desarrollar su autonomía, tanto a nivel personal, como académico y social.  Por lo tanto, debemos respetar sus momentos, ritmos y emociones para que puedan ser independientes y estar lo más cómodos posible en esta situación nueva y compleja.

Esperamos que estas pautas y normas puedan ayudar a todas nuestras familias y otros profesionales a superar de la mejor manera esta situación excepcional.

¡Seguiremos en contacto a lo largo de estos días! Como siempre, si os ha sido útil esta entrada, danos like y comparte la publicación.

El equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR