I… tornem a ser aquí! Després del curs passat, amb molts projectes i novetats, i havent finalitzat un bentrobat estiu; tornem a la feina! Benvingudes i benvinguts de nou al blog de TEAMAR! 

 

I què ens depararà aquest 2019 – 2020?

Primerament, tenim noves incorporacions, tant de noves famílies com de professionals! Volem agraïr-vos en toda la confiança que ens dipositeu i tot el vostre recolzament!

I tenim novetats! A nivell terapèutic, hem iniciat nous projectes basats en les necessitats que hem detectat: 

Hem iniciat el projecte d’Atenció Precoç, un espai terapèutic basat en el Mètode Denver, en el que les nostres professionals especialitzades podran ajudar a nenes i nens d’entre 2 i 6 anys amb simptomatologia congruent amb el TEA.

Un altre projecte que s’estrena aquest curs és la nova creació de grups d’Intervenció de les Alteracions Conductuals, tant físiques com verbals, a través de les emocions. D’aquesta manera, tractarem aquestes conductes d’una manera constructiva i buscarem alternatives més adaptatives per tal de gestionar les situacions complexes.

Finalment, estrenem l’Aspergirl, una intervenció grupal de noies de diverses edats, on tractarem les principals preocupacions i dificultats amb les que elles es troben en el seu dia a dia. Així doncs, es procurarà un espai on el perfil femení sigui tractat de manera personalitzada i realitzarem una investigació per avaluar l’efectivitat del tractament. 

 

Tanmateix, el passat abril, amb l’ajuda de les famílies, vàrem mudar-nos a un nou despatx a Mataró. Un despatx molt més gran i amb més capacitat per tal de poder cobrir les necessitats de l’Associació. Aquest estiu s’han arreglat dos despatxos nous, donant-nos encara més oportunitats per atendre-us!

Continuarem realitzant visites psicoterapèutiques a nivell individual i grupal amb persones amb TEA de totes les edats; a més de continuar oferint la psicoteràpia individual per a familiars i avaluacions.

No ens oblidem del suport als familiars! Continuarem duent a terme el Grup de Germans, per tal d’oferir-los un espai on expressar-se i recolzar-se entre ells, i amb el Taller de Pares, on els referents familiars podran compartir experiències i aprendre eines per tal de comprendre millor a les vostres filles i fills, i poder encarar les situacions que sorgeixin amb elles/s.

 

A nivell formatiu, des de l’Associació seguirem oferint formació per a familiars, professionals i estudiants, buscant així ajudar a comprendre el TEA a qui hi conviu, s’hi està formant i a qui hi treballa (psicòlegs, educadors, mestres, treballadors socials…). Tanmateix, oferirem les càpsules formatives, sessions breus formatives per a persones amb TEA i familiars; tractant diverses qüestions basades en tres grans blocs: xarxes socials, autonomia i límits i autonomia.

 

Per petits, mitjans i adolescents, es continuarà oferint el suport acadèmic per tal d’ajudar-los a treure’s el curs!

I pels més grans? Continuareu comptant amb el nostre projecte estrella del curs anterior, ja que LaboraTEA segueix entre les nostres files, oferint-vos un pre-laboral que segueix comptant amb la col·laboració de la Fundació Il·luro i de en acción de Bankia, a més dels ajuntaments i les empreses! Des de l’Associació, seguirem oferint-vos noves oportunitats per posar un peu dins del món laboral!

 

Però no tot és feina! L’espai d’Oci Terapèutic seguirà aquest curs amb nosaltres, per tal de que psicòlegs, monitores i voluntàries puguem gaudir amb petits, mitjans, adolescents i joves d’activitats súper divertides durant el cap de setmana amb l’Esplai, i durant l’estiu, amb el Casal i les nostres meravelloses Colònies!

 

Com a última novetat, aquest curs estrenarem un butlletí mensual, que rebreu a les vostres bústies electròniques, on us informarem de les novetats i del estat dels diversos projectes! 

I com sempre, podreu seguir totes les notícies en el nostre web (informació de beques i de projectes), i en les nostres xarxes socials! Seguirem penjant-vos tot d’informació útil de l’Associació però també del TEA!

 

Finalment, el nostre blog, aquest que ara mateix esteu gaudint, seguirà sent actualitzat pel nostre equip de professionals cada dijous. Així doncs, esperem veure-us per aquí!

 

Som-hi!

 

—————————————————————————————————————–

 

Y… ¡volvemos a ser aquí! Después del curso pasado, con muchos proyectos y novedades, y habiendo finalizado estupendo verano; ¡volvemos al trabajo! ¡Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al blog de TEAMAR! 

 

¿Y qué nos deparará este 2019 – 2020?

Primeramente, tenemos nuevas incorporaciones, ¡tanto de nuevas familias como de profesionales! ¡Queremos agradeceros toda la confianza que nos depositáis y todo vuestro apoyo!

 

¡Y tenemos novedades! A nivel terapéutico, hemos iniciado nuevos proyectos basados en las necesidades que hemos detectado: 

Hemos iniciado el proyecto de Atención Precoz, un espacio terapéutico basado en el Método Denver, en el que nuestras profesionales especializadas podrán ayudar a niñas y niños de entre 2 y 6 años con sintomatología congruente con el TEA.

Otro proyecto que se estrena este curso es la nueva creación de grupos de Intervención de las Alteraciones Conductuales, tanto físicas como verbales, a través de las emociones. De este modo, trataremos estas conductas de una manera constructiva y buscaremos alternativas más adaptativas para gestionar las situaciones complejas.

Finalmente, estrenamos Aspergirl, una intervención grupal de chicas de varias edades, donde trataremos las principales preocupaciones y dificultades con las que ellas se encuentran en su día a día. Así pues, se procurará un espacio donde el perfil femenino sea tratado de forma personalizada y realizaremos una investigación para evaluar la efectividad del tratamiento. 

 

Además, el pasado abril, con la ayuda de las familias, nos mudamos a un nuevo despacho a Mataró. Un despacho mucho más grande y con más capacidad para poder cubrir las necesidades de la Asociación. Este verano se han arreglado dos despachos nuevos, ¡dándonos todavía más oportunidades para atenderos!

Continuaremos realizando visitas psicoterapèutiques a nivel individual y grupal con personas con TEA de todas las edades; además de continuar ofreciendo la psicoterapia individual para familiares y evaluaciones.

¡No nos olvidamos del apoyo a los familiares! Continuaremos llevando a cabo el Grupo de Hermanos, para ofrecerles un espacio donde expresarse y apoyarse entre ellos, y con el Taller de Padres, donde los referentes familiares podrán compartir experiencias y aprender herramientas para comprender mejor a vuestras hijas e hijos, y poder encarar las situaciones que surjan con ellas/os.

 

A nivel formativo, desde la Asociación seguiremos ofreciendo formación para familiares, profesionales y estudiantes, buscando así ayudar a comprender el TEA a quien convive, se  está formando y a quien trabaja (psicólogos, educadores, maestros, trabajadores sociales…). También ofreceremos las cápsulas formativas, sesiones breves formativas para personas con TEA y familiares; tratando varias cuestiones basadas en tres grandes bloques: redes sociales, autonomía y límites y autonomía.

 

Para pequeños, medianos y adolescentes, se continuará ofreciendo el apoyo académico ¡para ayudarlos a sacarse el curso!

¿Y los más mayores? Continuaréis contando con nuestro proyecto estrella del curso anterior, puesto que LaboraTEA sigue entre nuestras filas, ofreciéndoos un prelaboral que sigue contando con la colaboración de la Fundación Il·luro, ¡además de los ayuntamientos y las empresas! Desde la Asociación, ¡seguiremos ofreciéndoos nuevas oportunidades para poner un pie dentro del mundo laboral!

 

¡Pero no todo es trabajo! El espacio de Ocio Terapéutico seguirá este curso con nosotros, para que psicólogos, monitoras y voluntarias podamos disfrutar con pequeños, medianos, adolescentes y jóvenes de actividades súper divertidas durante el fin de semana con el Esplai, y durante el verano, ¡con el Casal y nuestras maravillosas Colonias!

 

Como última novedad, este curso estrenaremos un boletín mensual, que recibiréis a vuestros buzones electrónicos, ¡donde os informaremos de las novedades y del estado de los varios proyectos! 

Y como siempre, podréis seguir todas las noticias en nuestro web (información de becas y de proyectos), ¡y en nuestras redes sociales! Seguiremos colgándoos todo de información útil de la Asociación pero también del TEA!

 

Finalmente, nuestro blog, este que ahora mismo estáis disfrutando, seguirá siendo actualizado por nuestro equipo de profesionales cada jueves. Así pues, ¡esperamos veros por aquí!

 

¡Manos a la obra!