societat

Estimada societat,

Tinc un nou objectiu: m’he proposat millorar la meva comunicació no verbal. Que què és? T’explico:

La comunicació no verbal és tota aquella comunicació que fem servir sense utilitzar paraules, és a dir, els gestos, les mirades, les entonacions…

Tu saps que jo sóc de fer-me entendre a través de paraules, encara que reconec que no en faig servir moltes i a vegades, la gent m’atabala fent-me tantes preguntes per saber què penso i què sento…Però avui el meu psicòleg m’ha explicat una curiositat: Albert Mehrabian va fer un estudi i va descomposar en percentatges l’impacte dels missatges en la comunicació cara a cara. Segons les seves investigacions, només el 7% del que comuniquem cara a cara es transmet a través de paraules i l’altre 93%, a través de la comunicació no verbal.

Fixa’t si n’és d’important tot allò que no es diu, tot allò que diu el cos!

Me n’adono que amb tu, em costa expressar tot el que sento, sovint tinc por que no m’entenguis i que em jutgis.

Sé que necessites alguna cosa més de mi: que faci alguna que altra cara, mirada, postura, entonació…perquè em captis millor. Jo pensava que d’expressió, mirades i gestos, no en tenia…però vaja si en tinc! El que passa és que no els sé fer servir! Ho tinc poc entrenat així que hauré de practicar de valent per fer-me entendre entre la multitud de gent que m’envolta en el meu dia a dia!

M’ha proposat fer una avaluació entre els dos de tots aquests aspectes no verbals, puntuar del 0 al 10 com em veig i especificar què puc millorar. Així doncs, valoraré:

 • Si mantinc la mirada
 • Si somric quan saludo, m’acomiado o quan faig broma
 • Si sóc expressiu
 • Si faig gestos descriptius
 • Si la meva postura és adient al context
 • Si el meu volum de veu és adequat
 • Si faig diferents entonacions quan parlo
 • Si sé respectar els silencis

Per fer aquest registre, estimada societat, necessitaré ajuda: M’ajudaràs a prendre consciència de quan no estic utilitzant algun d’aquests aspectes o quan no els estic utilitzant correctament? M’ajudaràs a corregir-los, donant-me una alternativa, quan estigui sent massa exagerat en el meu intent de fer-me entendre?

M’acompanyes en aquesta aventura? Sol puc, però acompanyat per tu, aniré més segur!

Si t’ha agradat, dónans LIKE i comparteix a les teves xarxes!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de l’Associació.

————————————————————————————————————————————-

Querida sociedad,

Tengo un nuevo objetivo: Me he propuesto mejorar mi comunicación no verbal. ¿Que qué es? Te lo explico:

La comunicación no verbal es toda esa comunicación que usamos sin utilizar palabras, es decir, los gestos, las miradas, las entonaciones…

Tu sabes que yo soy de hacerme entender a través de las palabras, aunque reconozco que no uso muchas y, a veces, la gente me agobia haciéndome tantas preguntes para saber qué pienso y qué siento. Pero hoy, mi psicólogo me ha explicado una curiosidad: Albert Mehrabian hizo un estudio y descompuso en porcentajes el impacto de los mensajes en la comunicación cara a cara. Según sus investigaciones, solo el 7% de lo que comunicamos cara a cara se transmite a través de palabras y el otro 93%, a través de la comunicación no verbal.

¡Fíjate si es importante todo eso que no se dice, todo eso que dice nuestro cuerpo!

Me doy cuenta de que contigo, me cuesta expresar todo lo que siento, suelo tener miedo de que no me entiendas y me juzgues.

Sé que necesitas alguna cosa más de mí: que haga alguna que otra cara, mirada, postura, entonación…para que me captes mejor. Yo pensaba que de expresión, miradas y gestos, no tenía…pero vaya si tengo! ¡Lo que pasa es que no se utilizarlos! ¡Lo tengo poco entrenado, así que tendré que practicar mucho para hacerme entender entre la multitud de gente que me rodea día a día!

Me ha propuesto hacer una evaluación entre los dos de todos esos aspectos no verbales, puntuar del 0 al 10 cómo me veo y especificar qué puedo mejorar. Así pues, valoraré:

 • Si mantengo la mirada
 • Si sonrío cuando saludo, me despido o cuando hago broma
 • Si soy expresivo
 • Si hago gestos descriptivos
 • Si mi postura es adecuada al contexto
 • Si mi volumen de voz es adecuado
 • Si hago diferentes entonaciones cuando hablo
 • Si sé respetar los silencios

Para hacer este registro, querida sociedad, necesitaré ayuda: ¿Me ayudarás a tomar conciencia de cuándo no estoy utilizando alguno de estos aspectos o cuando no los estoy utilizando correctamente? ¿Me ayudarás a corregirlos, dándome una alternativa, cuando esté siendo demasiado exagerado en mi intento de hacerme entender?

¿Me acompañas en esta aventura? Solo puedo, pero acompañado por ti, iré más seguro.

¡Si te ha gustado, dale LIKE y comparte!

El equipo de psicólogos y psicólogas de la Asociación.