4f144e2b-e0a1-4f81-a511-c3bcbffe81b0

Bon juernes famílies! Avui al blog, us portem una publicació d’allò més especial: l’entrevista a en Miquel, un jove de 20 anys amb TEA que ens ha obert les portes a la seva vida i a conèixer què ha estat per ell viure amb el TEA fins avui en dia. Abans de deixar-vos amb la transcripció, volem agrair a en Miquel la seva disponibilitat per conèixer-nos i felicitar-lo per la publicació del seu llibre: “El camino de la vida: Descúbrela, vívela y apasiónate con ella”.

L’esperem el pròxim dia 14 de desembre a les 18:00h per a la càpsula formativa que oferirà a TEAmar sobre el TEA adult.

 

Hola Miquel, gràcies per venir. En aquesta entrevista et farem algunes preguntes per conèixer la teva experiència personal amb el TEA. Així doncs, si et sembla, comencem!

Com definiries el TEA per a persones que no coneixen què és?

Doncs és allò que els passa a les persones que no saben relacionar-se amb la gent. La gent amb Asperger no sol entendre les bromes, les ironies i els dobles sentits, solen entendre les coses literalment i això els suposa una frustració. Aquesta frustració els genera una dificultat a l’hora d’entrar en una conversa amb un grup, ja que no és més que una barrera en la comunicació amb els altres.

Quan et vas assabentar del teu diagnòstic?

Vaig tenir un incident amb els meus pares, i la meva mare se’n va adonar que em passava alguna cosa, com al meu pare. Veien que feia algunes conductes complexes i aleshores és quan em van detectar l’Asperger.

Penses que va afectar d’alguna manera a la teva família?

Sí, al principi hi havia incomprensió, ja que l’Asperger no es coneixia gaire. Però amb el temps ho van acabar entenent. També hem passat situacions difícils en les que no sabíem com ensortir-nos-en però ara ja ho portem bé.

 

Quina etapa de la teva vida diries que és la millor?  

Diria que a partir dels 14 anys. Va ser quan vaig canviar completament la meva rutina diària al canviar d’escola. Això em va permetre conèixer a gent nova i vaig tenir l’oportunitat de començar de nou i ser qui jo era. Vaig sentir-me molt ben rebut i acollit des del primer moment.

Com va anar la teva etapa escolar?  

No va ser una etapa fàcil perquè l’Asperger em va portar frustracions, agressions, aïllament, volia cridar l’atenció…i quan arribava a casa em tancava i tenia conductes força agressives per tot el que veia i sentia durant el dia.

T’han jutjat pel teu diagnòstic en algún àmbit?

Sí, al principi els nens em deien que tenia una malaltia. També em veien com un estrany i m’han arribat a dir que els era igual el que jo tenia i que no em tractarien diferent per tenir Asperger. Jo tampoc volia això, simplement que entenguéssin que si en algun moment tenia una conducta determinada, em comprenguessin.

A l’hora de fer extraescolars l’Asperger també m’ha limitat, m’ha costat tirar endavant i assolir diferents nivells d’aprenentatge.

Quines capacitats o habilitats penses que té una persona amb TEA que no té una persona neurotípica?

Doncs penso que una persona que té Asperger té una capacitat de fer les coses diferent i innovar, marcant el seu estil per fer les seves tasques, encara que sembli estrany a ulls dels altres.

Alguna vegada t’has sentit diferent a la resta?

Sí, quan a l’escola veia a la gent adaptant-se a mi, fins que un dia els meus companys em van dir: “Tu ets un més i ets especial com tothom, i aquí cadascú te les seves coses. Un és celíac, un altre té un peu clarament més gran que l’altre…” Actualment, em sento adaptat a la societat, encara que algun cop sento que em justifico del que faig explicant que tinc Asperger.

Creus que les teves dificultats interfereixen a l’hora de tenir parella?  

Sí. El fet de sentir alguna cosa per algú em costa gestionar-ho perquè no sé com dir-ho, com expressar-ho i en alguna ocasió m’ha costat mesurar el temps i calcular quin moment seria l’idoni per donar segons quin pas.

En quins entorns o amb quines persones et sents més còmode relacionant-te?

Doncs en els entorns de persones sense Asperger em sento bé perquè m’ajuden molt i jo també intento normalitzar. En alguns entorns amb persones amb Asperger, m’ha costat més tirar endavant perquè ells/es també tenen dificultats.

També em sento més còmode amb gent de la meva edat o més petits, amb més grans, no. Em costa molt perquè sóc una persona més aviat infantil i estar amb gent més gran em fa frenar-me. Poc a poc vaig millorant-ho.

Quina seria la teva feina ideal?  

He fet pràctiques de monitor i d’atenció a persones amb situació de dependència però encara no he trobat una feina estable. M’agrada la història, el periodisme, l’INEFC…Tinc clar que no vull estar molt temps al mateix lloc, sinó anar canviant.

Quin somni tens a la teva vida?  

Tinc dos somnis gairebé impossibles. Per una banda, m’encantaria conèixer als actors de polseres vermelles, que em van ajudar moltíssim quan vaig començar a la nova escola, tenir un moment per estar amb ells i fer un cafè.

L’altre és jugar a una piscina de boles amb amics.

Què has après durant aquests anys de tu mateix?

A madurar i expressar la meva personalitat. Saber-me valorar a mi i a l’entorn, saber trobar el punt de retorn quan he tingut un problema i apreciar-me.

He après a tirar endavant sense anar massa ràpid ni massa lent.

Qui diries que ha estat qui més t’ha ajudat?  

Els meus pares i família en general, els companys de classe a partir dels 14 anys i gent que he anat coneixent, per exemple, a unes colònies on vaig fer amics que encara tinc que m’han ajudat a trencar barreres.

Què li diries al teu jo de 10 anys?

Que les persones que m’han fet mal m’han ajudat a fer-me el bé. Li diria que no ajuda cridar l’atenció a través d’agressions i que tinc altres camins més bons per fer-ho i el benefici serà més gran.

Has escrit un llibre, ens pots explicar de què va?

El meu llibre està dividit en dos etapes: dels 0 als 9, on explico aquell moment de la meva vida en que la gent notava que alguna cosa em passava i veia dificultats en mi. I dels 9 als 19 on explico tots els meus canvis des que em van detectar l’Asperger fins ara.

El llibre es pot aconseguir a algunes llibreries.

Gràcies Miquel, segur que serà molt interessant llegir la teva experiència vital. Agraïm molt que avui, ens hagis obert la porta a conèixer-te una mica més i saber qui es troba darrere d’aquestes pàgines. Enhorabona pel teu llibre i endavant amb els teus projectes!

Per inscriure-us a la càpsula formativa, podeu enviar un correu a administracio@teamaresme.org

————————————————————————————————-

Buen juernes familias! Hoy en el blog, os traemos una publicación de lo más especial: la entrevista a Miquel, un joven de 20 años con TEA que nos ha abierto las puertas a su vida y a conocer qué ha estado para él vivir con TEA hasta hoy en día.

Antes de dejaros con la transcripción, queremos agradecer a Miquel su disponibilidad para conocernos y felicitarle por la publicación de su libro: “El camino de la vida: Descúbrela, vívela y apasiónate con ella”. Le esperamos el próximo día 14 de diciembre a las 18:00h para la cápsula formativa que ofrecerá a TEAmar sobre el TEA adulto.

Hola Miquel, gracias por venir. En esta entrevista te haremos algunas preguntas para conocer tu experiencia personal con el TEA. Así pues, si te parece, ¡empezamos!

¿Cómo definirías el TEA para personas que no saben qué es?

Pues es eso que les pasa a las personas que no saben relacionarse con la gente. La gente con Asperger no suele entender las bromas, las ironías ni los dobles sentidos, suelen entender las cosas literalmente i esto les supone una frustración. Esta frustración les genera una dificultad a la hora de entrar en una conversación en un grupo, ya que no es más que una barrera en la comunicación con los demás.

¿Cuándo te enteraste de tu diagnóstico?

Tuve un incidente con mis padres y mi madre se dio cuenta de que algo me pasaba, como a mi padre. Veían que hacía algunas conductas complejas y entonces es cuando me detectaron el Asperger.

¿Piensas que afectó de alguna manera a tu familia?

Sí, al principio había incomprensión ya que el Asperger no se conocía mucho. Pero con el tiempo lo acabaron entendiendo. También hemos pasado situaciones difíciles en las que no sabíamos cómo salir de ellas pero ahora ya lo llevamos bien.

¿Qué etapa de tu vida dirías que es la mejor?

Diría que a partir de los 14 años. Fue cuando cambié completamente mi rutina diaria al cambiar de colegio. Eso me permitió conocer a gente nueva y tener la oportunidad de comenzar de nuevo y ser quien era yo. Me sentí muy bien recibido y acogido desde el primer momento.

¿Cómo fue la etapa escolar?

No fue una etapa fácil porque el Asperger me trajo frustraciones, agresiones, aislamiento, llamadas de atención…y cuando llegaba a casa, me encerraba y tenía conductas agresivas por todo lo que veía y sentía durante el día.

¿Te han juzgado por tu diagnóstico en algún ámbito?

Sí, al principio los niños me decían que tenía una enfermedad. También me veían como un extraño y me han llegado a decir que les daba igual lo que yo tuviese, que no me iban a tratar diferente por tener Asperger. Yo tampoco quería eso, simplemente que entendieran que si en algún momento tenía una conducta determinada, me comprendieran.

A la hora de hacer extraescolares el Asperger también me ha limitado, me ha costado tirar adelante y conseguir diferentes niveles de aprendizaje.

¿Qué capacidades o habilidades piensas que tiene una persona con TEA que no tiene una persona neurotípica?

Pues pienso que una persona con Asperger tiene una capacidad para hacer las cosas diferente e innovar, marcando su estilo para hacer sus tareas, aunque parezca extraño a ojos de los demás.

¿Alguna vez te has sentido diferente al resto?

Sí, cuando en el colegio veía a la gente adaptándose a mi, hasta que un dia mis compañeros me dijeron: “Tu eres uno más y eres especial como todos, aquí cada uno tiene sus cosas. Uno es celíaco, el otro tiene un pie claramente más grande que el otro…”. Actualmente, me siento bien adaptado a la sociedad, aunque algunas veces siento que me justifico de lo que hago explicando que tengo Asperger.

¿Crees que tus dificultades interfieren a la hora de tener pareja?

Sí. El hecho de sentir algo por alguien me cuesta gestionarlo porque no sé cómo decirlo, cómo expresarlo y en alguna ocasión me ha costado medir el tiempo y calcular qué momento sería el idóneo para dar según qué pasos.

¿En qué entornos o con qué personas te sientes más cómodo relacionándote?

Pues en los entornos de personas sin Asperger me siento bien porque me ayudan mucho y yo intento normalizar. En algunos entornos de personas con Asperger me ha costado más tirar adelante porque ellos/as también tienen dificultades.

También me siento más cómodo con gente de mi edad o más pequeños, con más mayores, no. Me cuesta mucho porque soy una persona más bien infantil y estar con gente mayor que yo hace que me frene. Poco a poco voy mejorándolo.

¿Cuál sería tu trabajo ideal?

He hecho prácticas de monitor y de atención a personas con situación de dependencia pero aún no he encontrado un trabajo estable. Me gusta la historia, el periodismo, el INEFC…Tengo claro que no quiero estar mucho tiempo en el mismo sitio, sino ir cambiando.

¿Qué sueño tienes en tu vida?

Tengo dos sueños prácticamente imposibles. Por un lado, me encantaría conocer a los actores de pulseras rojas, que me ayudaron muchísimo cuando empecé en el nuevo colegio. Me gustaría tener un momento con ellos y hacer un café.

El otro sueño es jugar con los amigos en una piscina de bolas.

¿Qué has aprendido durante estos años de ti mismo?

A madurar y expresar mi personalidad. Saber valorarme a mi y a mi entorno, saber encontrar el punto de retorno cuando he tenido un problema y apreciarme.

He aprendido a tirar hacia adelante sin ir demasiado rápido ni demasiado lento.

¿Quién dirías que ha sido quien te ha ayudado más?

Mis padres y familia en general, mis compañeros de clase a partir de los 14 años y gente que he ido conociendo, por ejemplo, en unas colonias donde hice amigos que aún conservo y que me ayudaron a romper barreras.

¿Qué le dirías a tu yo de 10 años?

Que las personas que me han hecho el mal me han ayudado a hacerme el bien. Le diría que no ayuda llamar la atención a través de agresiones y que hay otros caminos más buenos para hacerlo y el beneficio es más grande.

Has escrito un libro, ¿nos puedes explicar de qué va?

Mi libro está dividido en dos etapas: de los 0 a los 9 años, donde la gente notaba que algo me pasaba y veía dificultades en mi. Y luego, la etapa de los 9 a los 19 años, donde cuento todos mis cambios desde que me detectaron Asperger hasta ahora.

El libro se puede conseguir en algunas librerías.

Gracias Miquel, seguro que será muy interesante leer tu experiencia vital. Agradecemos mucho que hoy nos hayas abierto la puerta a conocerte un poco más y saber quién se encuentra detrás de estas páginas. ¡Enhorabuena por tu libro y adelante con tus proyectos!

Para inscribiros a la cápsula formativa, podéis enviar un correo a administracio@teamaresme.org