Avui us volem parlar d’una de les característiques del TEA, no la més mencionada en les sessions, però sí la que entorpeix o dificulta en totes les esferes del dia a dia. Ens estem referint a les funcions executives. Dit de manera clara i sense paraules complicades: Són aquelles habilitats que ens activen per a arribar a un objectiu, sigui senzill o complex. És a dir, les “eines” del cervell que tenim per afrontar cada dia.
Ens posem una mica teòrics per explicar-vos quines “eines” són, quina utilitat tenen i quina relació tenen amb el TEA. Aquest darrer punt és el més important, perquè ens permetrà distingir entre on hi ha la dificultat o simplement un mal dia.

Font: https://area44.es/wp-content/uploads/2018/11/memoria-operativa.jpg

Memòria de treball: consisteix en mantenir una informació al “cap” per poder-la utilitzar mentre fem una tasca. Per exemple, quan fem una recepta de cuina que hem de recordar les quantitats d’ingredients, els passos, els estris que necessitem, etc.

Font: https://h5p.org/sites/default/files/h5p/content/150707/images/file-5a1ea09c86e0f.jpg

Atenció Dividida: la persona ha de fer vàries tasques a la vegada, com per exemple participar en una conversa amb el so de la televisió de fons.

Font: https://alzheimertierradebarros.es/images/Cerebro_Corriendo.png

Velocitat de processament: el temps que triguem entre que ens arriba una informació i responem a ella. Per exemple, en els concursos de la televisió és important tenir una velocitat de processament bona per poder respondre a les preguntes ràpidament.

Photo by cottonbro on Pexels.com

Memòria prospectiva: serveix per a recordar del que hem de fer cada dia. Per exemple, la fem servir quan ens preparem pel matí o quan felicitem l’aniversari d’un amic.

Font: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdExn-K6WsmLoNPg8jFj7TuC8ava6WPJCcvw&usqp=CAU

Atenció sostinguda: hem de mantenir el focus d’atenció en una sola activitat durant una bona estona. Com quan hem de seguir una conversa, mirar una pel·lícula o estudiar.

Aquestes “eines” de manera sincronitzada ens ajuden a anticipar què passarà, a planificar el que volem fer, a acceptar els canvis, a veure els desenvolupament d’una tasca (monitoritzar), a controlar impulsos verbals i físics (inhibir) i a generalitzar un aprenentatge. En la següent taula veureu quins components de les funcions executives estan relacionades amb cadascuna de les habilitats.

Memòria de treballAtenció divididaVelocitat de processamentMemòria prospectivaAtenció sostinguda
AnticiparXX
PlanificarXX
InihibicióXX
GeneralitzacióXX
FlexibilitzarXXX
MonitoritzarXXX

Aquestes habilitats les utilitzem constantment, sobretot en l’àmbit acadèmic i laboral. Probablement una persona que li costi mantenir el focus d’atenció en una tasca (atenció sostinguda) i que li costi recordar esdeveniments importants (memòria prospectiva), li costarà estructurar el discurs, frenar les bromes que li passen pel cap o dirà el que pensa en cada moment independentment de les conseqüències. Com no hi ha dues persones iguals, és important determinar amb el/la vostre/a psicòleg/a quins aspectes de les funcions executives ha de potenciar i quins recursos necessitarà per millorar les habilitats relacionades. Us proposem un exercici, llegiu la següent llista i penseu si al/a la vostre/a fill/a li poden passar les situacions següents:

 • És el més lent de la classe recollint la motxilla.
 • Davant d’un problema, no veu els passos que ha de seguir a per solucionar-lo.
 • Es distreu mentre es prepara per anar a dormir i es deixa algun pas.
 • Si ha d’escollir la roba, pot no ser adequada per la temperatura que fa.
 • S’oblida d’obligacions importants que té (ex. deures, exàmens, etc.)
 • Es sent “perdut” quan ha de contestar a una pregunta abstracta o oberta.
 • Es fixa en el detalls d’una situació i no el que ha passat globalment.
 • Li costa aplicar el que aprèn a totes les situacions.
 • Davant d’un canvi es sent atabalat.
 • Tendeix a veure les coses “blanc o negre”.
 • Només el motiven els temes relacionats amb el seu interès.
 • Si hi ha soroll ambiental no es concentra.
 • No busca alternatives quan no es pot fer la primera opció.
 • Sovint no autoregula les emocions.
 • Li costa repartir el temps per a fer un examen.
 • Fa bromes repetitives.
 • Quan ha de fer una redacció no sap per on començar.
 • Sovint necessita ajuda externa per a fer els deures.
 • Li costa organitzar la informació.
 • Si en una conversa tothom parla alhora es “desconnecta”.
 • A vegades li costa prendre decisions senzilles.
 • Es bloqueja quan li demanem una cosa que no s’espera.

Segur que vosaltres podríeu elaborar una llista personalitzada per ell/a. Us animem a que la feu conjuntament i la porteu al/a la vostre/a professional de referència.
Com us hem comentat, les persones que l’envolten poden oferir recursos per a compensar aquests dèficits. Al mateix temps que a les sessions es treballa com potenciar-los. Us recomanem que sempre que sigui possible estructureu el seu dia a dia, anticipeu qualsevol canvi que hi hagi, ajudeu a identificar com es senten parlant amb ells i feu llistes dels passos que han de seguir amb les tasques que més els hi costen. I sobretot, sobretot, pregunteu la seva opinió sobre què els està inquietant. Per què com diria la Maja Toudal a la seva entrevista sobre Energy Accounting: hem d’escoltar a les persones amb TEA perquè la majoria explicarem com ens sentim i el que necessitem. El coneixement acadèmic és important, però sense oblidar el que ens aporten les persones amb TEA.

Esperem que us sigui útil per comprendre i ajudar als vostres nens i nenes. Si us ha agradat, compartiu l’entrada, comenteu i li doneu molts LIKES!

Ens veiem el proper juernes!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR


Hoy os queremos hablar de una de las características del TEA, no la más mencionada en las sesiones, pero sí la que entorpece o dificulta en todas las esferas del día a día. Nos estamos refiriendo a las funciones ejecutivas. Dicho de forma clara y sin palabras complicadas: son aquellas habilidades que nos activan para llegar a un objetivo, sea sencillo o complejo. Es decir, las “herramientas” del cerebro que tenemos para afrontar cada día.
Nos ponemos un poco teóricos para explicaros qué “herramientas” son, qué utilidad tienen y qué relación tienen con el TEA. Este último punto es lo más importante, porque nos permitirá distinguir entre donde hay la dificultad o simplemente un mal día.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es memoria-operativa.jpg
Font: https://area44.es/wp-content/uploads/2018/11/memoria-operativa.jpg

Memoria de trabajo: consiste en mantener una información en la “cabeza” para poderla utilizar mientras hacemos una tarea. Por ejemplo, cuando hacemos una receta de cocina que tenemos que recordar las cantidades de ingredientes, los pasos, los utensilios que necesitamos, etc.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es file-5a1ea09c86e0f.jpg
Font: https://h5p.org/sites/default/files/h5p/content/150707/images/file-5a1ea09c86e0f.jpg

Atención Dividida: la persona tiene que hacer varias tareas a la vez, como por ejemplo participar en una conversación con el sonido de la televisión de fondo.

Font: https://alzheimertierradebarros.es/images/Cerebro_Corriendo.png

Velocidad de procesamiento: el tiempo que tardamos entre que nos llega una información y respondemos a ella. Por ejemplo, en los concursos de la televisión es importante tener una velocidad de procesamiento buena para poder responder a las preguntas rápidamente.

Photo by cottonbro on Pexels.com

Memoria prospectiva: sirve para recordar lo que tenemos que hacer cada día. Por ejemplo, la usamos cuando nos preparamos por la mañana o cuando felicitamos a un amigo por su cumpleaños.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es images
Font: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdExn-K6WsmLoNPg8jFj7TuC8ava6WPJCcvw&usqp=CAU

Atención sostenida: tenemos que mantener el foco de atención en una sola actividad durante un buen rato. Como cuando tenemos que seguir una conversación, mirar una película o estudiar.

Estas “herramientas” de manera sincronizada nos ayudan a anticipar qué pasará, a planificar el que queremos hacer, a aceptar los cambios, a ver el desarrollo de una tarea (monitorizar), a controlar impulsos verbales y físicos (inhibir) y a generalizar un aprendizaje. En la siguiente tabla veréis qué componentes de las funciones ejecutivas están relacionadas con cada una de las habilidades.

Memoria de trabajoAtención divididaVelocidad de procesamientoMemoria prospectivaAtención sostenida
AnticiparXX
PlanificarXX
InhibiciónXX
GeneralizaciónXX
FlexibilizarXXX
MonitorizarXXX

Estas habilidades las utilizamos constantemente, sobre todo en el ámbito académico y laboral. Probablemente una persona que le cueste mantener el foco de atención en una tarea (atención sostenida) y que le cueste recordar acontecimientos importantes (memoria prospectiva), le costará estructurar su discurso, frenar las bromas que le pasan por la cabeza o dirá lo que piensa en cada momento independientemente de las consecuencias. Como no hay dos personas iguales, es importante determinar con el/la vuestro/a psicólogo/a qué aspectos de las funciones ejecutivas tiene que potenciar y qué recursos necesitará para mejorar las habilidades relacionadas. Os proponemos un ejercicio, leed la siguiente lista y pensad si al/a la vuestro/a hijo/a le pueden pasar las situaciones siguientes:

 • Es el más lento de la clase recogiendo la mochila.
 • Ante un problema, no ve los pasos que tiene que seguir a para solucionarlo.
 • Se distrae mientras se prepara para ir a dormir y se deja algún paso.
 • Si tiene que escoger la ropa, puede no ser adecuada para la temperatura que hace.
 • Se olvida de obligaciones importantes que tiene (ej. deberes, exámenes, etc.)
 • Se siente “perdido” cuando tiene que contestar a una pregunta abstracta o abierta.
 • Se fija en los detalles de una situación y no el que ha pasado globalmente.
 • Le cuesta aplicar lo que aprende a todas las situaciones.
 • Ante un cambio se siente agobiado.
 • Tiende a ver las cosas “blanco o negro”.
 • Solo lo motivan los temas relacionados con su interés.
 • Si hay ruido ambiental no se concentra.
 • No busca alternativas cuando no se puede hacer la primera opción.
 • A menudo no autorregula las emociones.
 • Le cuesta repartir el tiempo para hacer un examen.
 • Hace bromas repetitivas.
 • Cuando tiene que hacer una redacción no sabe por dónde empezar.
 • A menudo necesita ayuda externa para hacer los deberes.
 • Le cuesta organizar la información.
 • Si en una conversación todo el mundo habla a la vez se “desconecta”.
 • A veces le cuesta tomar decisiones sencillas.
 • Se bloquea cuando le pedimos una cosa que no se espera.

Seguro que vosotros podríais elaborar una lista personalizada por él/la. Os animamos a que la hagáis conjuntamente y la llevéis al/a la vuestro/a profesional de referencia.
Cómo os hemos comentado, las personas que lo rodean pueden ofrecer recursos para compensar estos déficits. Al mismo tiempo que a las sesiones se trabaja como potenciarlos. Os recomendamos que siempre que sea posible estructuréis su día a día, anticipéis cualquier cambio que haya, ayudéis a identificar como se sienten hablando con ellos y hagáis listas de los pasos que tienen que seguir con las tareas que más les cuestan. Y sobre todo, sobre todo, preguntad su opinión sobre que los está inquietando. Por qué cómo diría la Maja Toudal a su entrevista sobre Energy Accounting: tenemos que escuchar a las personas con TEA porque la mayoría explicaremos cómo nos sentimos y el que necesitamos. El conocimiento académico es importante, pero sin olvidar el que nos aportan las personas con TEA.

¡Esperamos que os haya gustado la entrada del artículo de hoy, que la compartáis y nos deis un millar de LIKES! ¡Hasta muy pronto!


El Equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR