Font de la imatge: http://www.revistatintaverde.com/noticias/el-decalogo-de-la-resiliencia/

“Apedaçant s’arriba al cap d’any”, diu la dita popular i, certament, així hem arribat a aquest any 2021. Els últims mesos hem viscut canvis de rutines sense parar, restriccions perimetrals de municipis, comarcals, de comunitat autònoma, tocs de queda a la nit i limitacions en l’oci i la restauració; hem seguit convivint amb mascaretes, gels hidroalcohòlics, distàncies de seguretat i grups bombolla. Qui ho hagués dit fa un any, oi?

Al llarg d’aquest any hem pogut observar canvis i reaccions molt diverses en els nostres infants i joves, les quals cal entendre i validar en el context en el que s’han donat. En aquest post d’avui volem animar-vos a posar en valor tot l’esforç que han fet aquests mesos a casa durant el confinament (realitzant tasques escolars, canviant les seves rutines, deixant de veure a amics i família…) i tornant a l’escola posteriorment (amb mesures de seguretat i restriccions canviants constantment, amb pors i moltes incerteses respecte el que vindrà…).

Tots hem hagut de desenvolupar i potenciar eines que ni sabíem que teníem per poder fer front a situacions que mai ens haguéssim imaginat. I és aquí on queda palesa la capacitat d’adaptació que tenim els humans. No obstant, per les persones amb TEA aquesta tasca ha estat encara més feixuga, car que solen mostrar importants dificultats a l’hora de flexibilitzar els propis pensaments i accions i, per tant, apareixen clares barreres a l’hora d’adaptar-se als canvis que van succeint al nostre entorn.

La COVID-19 no els ho ha posat gens fàcil i, tot i així, aquest any 2020 els nostres infants i joves han demostrat una capacitat de resiliència espectacular. En el seu dia a dia han de lidiar amb una rigidesa constant que els fa encara més complicades situacions de la vida quotidiana. Com deu haver estat, doncs, per a ells estar en constant readaptació de restriccions i mesures de seguretat durant la pandèmia?

Ens hem trobat en una situació molt complexa que afecta de maneres diferents a infants, joves, adults i famílies. En aquest sentit la forma d’abordar els canvis que hem anat vivint depèn de la manera que tingui cadascú de gestionar emocions, alhora que depèn també de les condicions de l’entorn. No cal oblidar que la subjectivitat de cada persona va lligada a la seva experiència i vivència personal. Per tant, les reaccions que hauran tingut els nostres fills/es durant tot aquest temps són molt diverses i molt normals en el context en que ens hem trobat. Algunes d’elles han estat:

 • Aïllament, ansietat, pors excessives i irritabilitat.
 • Sentiments d’incertesa, tristesa i desmotivació.
 • Tranquil·litat de poder estar a casa sense haver de socialitzar durant el confinament, i intranquil·litat, nervis i inseguretat a l’hora de tornar a l’escola, després del confinament i durant aquestes vacances de nadal.
 • Alteracions del son i de la sensació de gana.
 • Sensació d’aïllament social i de pèrdua de possibilitat de socialitzar amb el grup d’iguals.
 • Normativitat portada a l’extrem respecte les restriccions i mesures de seguretat.
 • Ús excessiu o inadequat de les “pantalles” (mòbils, videojocs…).

Davant de tots els esforços que dia a dia estan fent, el reforç positiu pot ser un gran aliat. Aquest pot ser des d’una rialla o una mirada còmplice a una paraula agradable o una felicitació. Rebre mostres d’aprovació, saber que ho estan fent bé, i que l’esforç val la pena, serà molt gratificant i agradable per ells, els farà sentir molt bé amb sí mateixos i reforçarà molt la seva autoestima i seguretat. Per tal que aquest reforç tingui un efecte real en ells, caldrà aconseguir que l’infant tingui clar per què se l’està felicitant i què se li està valorant positivament. Per aplicar correctament el reforç positiu cal tenir present el següent:

 • Cal ser coherent i constant amb les felicitacions, no fer-ho només de vegades ni tampoc fer-ho de manera exagerada.
 • Cal trobar reforços positius adequats per l’infant o jove en qüestió, és a dir, cal tenir present l’edat i els interessos a l’hora d’escollir els reforçadors.
 • Cal explicar o assegurar-nos que l’infant o jove entén per què se l’està reforçant.

Com a psicòlogues i psicòlegs de TEAmar, que enguany us hem acompanyat, podem afirmar que el camí ha estat complicat, però que s’ha anat superant poc a poc i, per això, volem ressaltar tota la feina feta per fer front a aquesta situació tan excepcional, tant per ells, com per vosaltres, les famílies.

Estem a gener i comencem carregats de nous propòsits i deixem (per fi!!!!) aquest any 2020 que ha estat tant diferent per a totes nosaltres. No obstant, cal seguir treballant per fer front a tot el que encara queda per viure i cal seguir vetllant pel benestar emocional i personal dels nostres infants i joves.

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi semblat d’utilitat! Si ha estat així compartiu-lo i doneu LIKES!!

Ens veiem el proper juernes!

L’Equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR.

EL REFUERZO POSITIVO, NUESTRO GRAN ALIADO

Los últimos meses hemos vivido cambios de rutinas sin parar, restricciones perimetrales de municipios, comarcales, de comunidad autónoma, toques de queda por la noche y limitaciones en el ocio y la restauración; hemos seguido conviviendo con mascarillas, geles hidroalcohólicos, distancias de seguridad y grupos burbuja. Quién lo hubiera dicho hace un año, ¿verdad?

A lo largo de este año hemos podido observar cambios y reacciones muy diversas en nuestros niños y jóvenes, que hay que entender y validar en el contexto en el que se han dado. En este post de hoy queremos animaros a poner en valor todo el esfuerzo que han hecho estos meses en casa durante el confinamiento (realizando tareas escolares, cambiando sus rutinas, dejando de ver a los amigos y familia …) y volviendo a la escuela posteriormente (con medidas de seguridad y restricciones cambiantes constantemente, con miedos y muchas incertidumbres respecto a lo que vendrá …).

Todos hemos tenido que desarrollar y potenciar herramientas que ni sabíamos que teníamos para poder hacer frente a situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado. Y es aquí donde queda patente la capacidad de adaptación que tenemos los humanos. Sin embargo, para las personas con TEA esta tarea ha sido aún más pesada, ya que suelen mostrar importantes dificultades a la hora de flexibilizar los propios pensamientos y acciones y, por tanto, aparecen claras barreras a la hora de adaptarse a los cambios que van sucediendo en nuestro entorno.

La COVID-19 no se lo ha puesto nada fácil y, aun así, este año 2020 nuestros niños y jóvenes han demostrado una capacidad de resiliencia espectacular. En su día a día tienen que lidiar con una rigidez constante que los hace aún más complicadas situaciones de la vida cotidiana. ¿Cómo habrá sido, pues, para ellos estar en constante readaptación de restricciones y medidas de seguridad durante la pandemia?

Nos hemos encontrado en una situación muy compleja que afecta de maneras diferentes a niños, jóvenes, adultos y familias. En este sentido la forma de abordar los cambios que hemos ido viviendo depende de la forma que tenga cada uno de gestionar emociones, al tiempo que depende también de las condiciones del entorno. No hay que olvidar que la subjetividad de cada persona va ligada a su experiencia y vivencia personal. Por tanto, las reacciones que habrán tenido nuestros hijos/as durante todo este tiempo son muy diversas y muy normales en el contexto en que nos hemos encontrado. Algunas de ellas han sido:

 • Aislamiento, ansiedad, miedos excesivos e irritabilidad.
 • Sentimientos de incertidumbre, tristeza y desmotivación.
 • Tranquilidad de poder estar en casa sin tener que socializar durante el confinamiento, e intranquilidad, nervios e inseguridad a la hora de volver a la escuela, después del confinamiento y durante estas vacaciones de navidad.
 • Alteraciones del sueño y de la sensación de hambre.
 • Sensación de aislamiento social y de pérdida de posibilidad de socializar con el grupo de iguales.
 • Normatividad llevada al extremo respecto a las restricciones y medidas de seguridad.
 • Uso excesivo o inadecuado de las “pantallas” (móviles, videojuegos …).

Ante todos los esfuerzos que día a día están haciendo, el refuerzo positivo puede ser un gran aliado. Este puede ser desde una risa o una mirada cómplice a una palabra agradable o una felicitación. Recibir muestras de aprobación, saber que lo están haciendo bien, y que el esfuerzo vale la pena, será muy gratificante y agradable para ellos, les hará sentir muy bien con sí mismos y reforzará mucho su autoestima y seguridad. Para que este refuerzo tenga un efecto real en ellos, habrá que conseguir que el niño tenga claro por qué se le está felicitando y qué se le está valorando positivamente. Para aplicar correctamente el refuerzo positivo hay que tener presente lo siguiente:

 • Hay que ser coherente y constante con las felicitaciones, no hacerlo sólo a veces ni tampoco hacerlo de manera exagerada.
 • Hay que encontrar refuerzos positivos adecuados para el niño o joven en cuestión, es decir, hay que tener presente la edad y los intereses a la hora de escoger los reforzadores.
 • Hay que explicar o asegurarnos de que el niño o joven entiende por qué se la está reforzando.

Como psicólogas y psicólogos de TEAmar, que este año os hemos acompañado, podemos afirmar que el camino ha sido complicado, pero que se ha ido superando poco a poco y, por ello, queremos resaltar todo el trabajo realizado para hacer frente a esta situación tan excepcional, tanto para ellos, como para vosotros, las familias.

Estamos en enero y empezamos cargados de nuevos propósitos y dejamos (al fin!!!!) este año 2020 que ha sido tan diferente para todas nosotras. No obstante, hay que seguir trabajando para hacer frente a todo lo que aún queda por vivir y seguir velando por el bienestar emocional y personal de nuestros niños y jóvenes.

¡Esperamos que os haya gustado este artículo y que os haya parecido de utilidad! Si ha sido así, compartidlo y dad like !!

¡Nos vemos el próximo juernes!

El Equipo de psicólogos y psicólogas de TEAmar.