És la música una bona companya per expressar o transmetre les nostres emocions?
La música sempre ha estat present en totes les cultures de la història de la humanitat. L’ésser
humà ha tingut aquesta necessitat per tenir-la present en la societat i en gran part és pel
poder que té, sigui l’idioma, el ritme o els instruments que siguin, per modificar la nostra
fisiologia, alterar les nostres hormones, ritme cardíac i pulsacions i produir-nos i transmetre’ns
emocions, tant de forma conscient com inconscient.
La música és una gran companyia dels nostres estats d’ànim i així ho reflectim moltes vegades
en el tipus de música que escoltem en cada moment de la nostra vida. Una cançó trista ens pot
produir melancolia, així com una cançó amb un to alegre ens pot transmetre energia i
satisfacció. També té la capacitat de transportar-nos a un moment concret i evocar records
importants de forma immediata. Tots aquests aspectes fan de la música un element molt útil
per la gestió emocional.

Hi ha una explicació neurològica?
Al llarg de moltes investigacions s’ha demostrat que les àrees cerebrals que activen la música i
les emocions són, en la gran majoria, les mateixes. Això provoca que la música tingui la
capacitat de poder canviar un estat d’ànim en activar les estructures emocionals del cervell.
Per altra banda, cal destacar que en escoltar música també s’activen les àrees del cervell que
s’encarreguen de la imitació i l’empatia. En aquesta àrea del cervell hi ha les anomenades
neurones mirall que ajuden a reflectir les accions i les intencions dels altres com si fossin
pròpies i això ens ajuda a sentir les emocions de l’altre. És aquest un altre motiu pel qual la
música és capaç de modificar les nostres emocions i també ser un vehicle per entendre millor
les emocions de l’altre, ja que ens permet compartir vivències i sentiments d’una forma més
directe.

Es tracta d’una ajuda al missatge i rerefons de les paraules?
La gran majoria de vegades utilitzem les paraules per descriure com ens sentim, però hi ha
ocasions en les quals aquestes no són suficients per fer-ho entendre a les altres persones. Com
que no existeix una correspondència directa entre les àrees cerebrals que s’encarreguen de les
nostres sensacions i el nostre centre lingüístic, s’ha de produir una traducció de les nostres
sensacions al codi lingüístic i aquest fet pot fer que la traducció sigui diferent en cada persona.
A vegades, la música pot fer més fàcil aquesta transmissió sensorial. És per aquest motiu que
pot tenir moltes aplicacions pràctiques, tals com ressaltar les emocions en una escena d’una
pel·lícula.

Com pot ajudar la música a una persona amb TEA?

Actualment, l’ús de la música en un àmbit terapèutic és anomenat musicoteràpia. L’American
Music Therapy Association (AMTA) la defineix com: ” Una professió, en el camp de la salut que
utilitza la música i activitats musicals per tractar les necessitats físiques, psicològiques i socials
de les persones de totes les edats. La musicoteràpia millora la qualitat de la vida de les
persones sanes i cobreix les necessitats dels nens i dels adults amb discapacitats i malalties.
Les seves intervencions poden dissenyar-se per millorar el benestar, controlar l’estrès,
disminuir el dolor, expressar sentiments, potenciar la memòria, millorar la comunicació i
facilitar la rehabilitació física”.
La musicoteràpia s’aplica a diversos àmbits i trastorns, entre ells amb el trastorn de l’espectre
autista (TEA). Diversos estudis han demostrat una relació entre les persones amb TEA i un
augment de l’atenció en la música significativament més gran que les persones neurotípiques.
Aquesta major capacitat de processar informació perceptiva (timbre, Interval, melodia, ritme
etc) també provoca que reconeguin d’una forma ràpida la connotació emocional que hi ha en
la música i que tinguin una motivació natural per aquests elements. La diferència amb les
persones amb un desenvolupament típic és que poden presentar major dificultat per
verbalitzar les emocions i sentiments i gràcies a la música poden trobar el vehicle ideal per
expressar certes emocions i sensacions.
Per tant, la música pot facilitar que les persones amb TEA es relacionin amb els altres, i puguin
expressar-se per un mitjà no verbal i d’aquesta manera millorar la seva qualitat de vida amb
una nova eina de comunicació i transmissió d’emocions..

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi semblat d’utilitat! Si ha estat així,
compartiu-lo i doneu LIKES!
Ens veiem el proper juernes!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR