WhatsApp Image 2018-04-05 at 19.30.36

Avui la nostre entrada fa referència al dia 2 d’abril, dia mundial del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme.

A continuació veiem diferents perspectives sobre aquest trastorn i que n’opina la societat sobre aquest. A més des de l’associació s’ha volgut conscienciar de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) us deixem aquí l’enllaç del vídeo del que vam fer difusió per a si voleu participar-hi!

Oscar 25 anys, Enginyer

L’autisme per mi es un trastorn que afecta a algunes persones en la manera de relacionar-se amb el seu entorn. Tenen capacitats normals com aprendre o desenvolupar idees però tenen una manera diferent de sentir cada cosa com la sent la majoria de les persones.

Normalment ho associo més a nens i adolescents perquè és on, potser ho noto més o em relaciono.

Carmen 86 anys

Es un trastorn de la personalitat, que ho poden patir gent de diverses edats, i que els hi ha de demostrar les coses per creure-se-les.

Maria 19 anys, estudiant de psicologia

L’autisme es un trastorn psicològic. Le persones autistes viuen en el seu món paral·lel a la realitat. Son aliens a les emocions i la seva interacció social està molt limitada. Molts opten per no socialitzar-se amb la resta de les persones i si ho fan no saben fer-ho, ja que no comprenen les emocions o com poden actuar les altres persones. Poden tenir una capacitat molt limitada o per sobre de la mitjana. Els hi costa tindre imaginació.

Anna 23 anys, estudiant de ADE y Dret

Per mi l’autisme es un trastorn de la personalitat que identifico principalment amb nens. Ho associo a nens amb problemes de relació amb els demés i dificultats per entendre’s amb la resta. Crec que són nens normals, als que no els hi agrada la vida en societat. Crec que l’autisme pot tractar-se i millorar i que no ha d’estar mal vist sinó com un simple tret més de la personalitat. Crec que és important no només que la societat aprengui d’ells i aprengui a integrar-los, sinó que ells també puguin sentir-se part d’aquesta.

Marina, 5 anys, Educació Primària

Jo no sé si estic en lo cert però a mi el que em suggereix quan em dius que algú es autista es una persona amb dificultats en les seves habilitats socials, però amb una intel·ligència superior  a la mitjana.

Claudia, 25 anys Infermera

Persona que no te connexió amb l’entorn i presenta dificultats per interactuar i saber estar a nivell social.

Oriol, 26 anys Cambrer

Persona amb limitacions per socialitzar-se que necessita atenció continuada per la seva falta d’autonomia.

Daniel, 27 anys Advocat

Trastorn psicològic en el que la persona perd la noció de la realitat i es concentra en el seu món interior, penso que casi tots tenen el coeficient intel·lectual una mica més alt, millor dit, molt més alt que la mitjana, són asocials, necessiten tenir el que volen en el moment que volen, solen ser irritables i no volen tenir amics.

Lidia, 21 anys infermeria

Malaltia que presenten certes persones que els hi dificulta la interacció social.

Alba, 26 anys Inspectora Privada

Nens que viuen en el seu propi mon  perquè tenen dificultats per relacionar-se amb els demés, poden ser agressius per por a la incomprensió.

Elena, 58 anys Arquitecta i Advocada

L’autisme és un trastorn que tenen determinades persones que es caracteritzen per no tenir empatia amb les demés persones, creuen que tot es veritat, sense entendre les ironies, ni les frases fetes; per a treure’s els nervis fan moviments repetitius amb diferents parts del cos, i quan els hi agrada alguna cosa volen saber tot sobre el tema.

Laia, 18 anys Estudiant d’Integració Social

És la capacitat de desenvolupar-se en el món d’una manera poc habitual.

Lucia, 5 anys

Nens que neixen de manera especial per ensenyar molt a molta gent.

Laura, 25 anys Estudiant Educació Infantil

És un trastorn que afecta a més nens dels que ens creiem, que tenen diferents característiques. Algunes més visibles com la poca socialització amb els seus companys o el poc ironies en temes comuns, tot i que solen tenir un tema que els hi apassiona. L’autisme té diferents graus d’afectació i quan abans es detecti i es comenci a treballar amb ells donant-los recursos molt millor.

Finalment i fent referencia al Manual Diagnòstic DSM-5, podem resumir que són persones amb dificultats persistents en la comunicació i en la interacció social en diversos contextos, tenen patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos o activitats. Apareix insistència en la monotonia, excessiva inflexibilitat a rutines, o patrons ritualitzats de comportament verbal i no verbals. Interessos molt restrictius i fixes que son anormals quant a la seva intensitat i focus d’interès. Pot aparèixer hiper o hiporreactivitat als estímuls sensorials o interès inusual per aspectes sensorials de l’entorn.

Com a conclusió ens agradaria destacar que aquestes persones a través d’assistir a teràpia i mitjançant altres mètodes milloren i poden adaptar-se a l’entorn social en el que estem actualment, són persones que poden desenvolupar qualsevol habilitat a través de l’aprenentatge i de diferents recursos,  per això és important tindre en compte les seves característiques reals i no quedar-nos només amb el que se sap socialment, és a dir, problemes en la interacció social i en l’enteniment de les emocions. Volem conscienciar a la societat de que aquestes persones son igual de capaços/as que qualsevol altre persona.
 

 

 

 

 

Hoy nuestra entrada hace referencia al día 2 de abril, día mundial del Trastorno del Espectro del Autismo.

A continuación vemos diferentes perspectivas sobre este trastorno y que opina la Sociedad sobre este. Además desde la asociación se ha querido concienciar de las persones con este trastorno, os dejamos aquíel enlace del vídeo del que hicimos difusión por si queréis participar!

Oscar 25 años

El autismo para mí es un trastorno que afecta a algunas personas la manera de relacionarse con su entorno. Tienen capacidades normales como aprender o desarrollar ideas pero tienen una manera distinta de sentir cada cosa a como lo siente la mayoría de personas. Normalmente lo asocio más a niños y adolescentes porque es donde quizás lo noto más o me relaciono yo más.

Carmen 86 años

Es  un trastorno de la personalidad, que pueden sufrir personas de distintas edades, y que les tienen que demostrar las cosas para creérselas.

María 19 años

El autismo es un trastorno psicológico. Las personas autistas viven en su mundo paralelo a la realidad. Son ajenos a las emociones y su interacción social está muy limitada. Muchos optan por no sociabilizarse con el resto de las personas y si lo hacen no saben ya que no comprenden las emociones o cómo pueden actuar las otras personas. Pueden tener una capacidad muy limitada o por encima de la media. Les cuesta tener imaginación

Anna 23 años

Para mí el autismo es un trastorno de la personalidad que identifico principalmente con niños. Lo asocio a niños con problemas de relación con los demás y dificultades para entenderse con el resto. Creo que son niños normales, a los que no les gusta la vida en sociedad. Creo que el autismo puede tratarse y mejorarse y que no debe estar mal visto sino como un simple rasgo más de la personalidad. Creo que es importante no solo que la sociedad aprenda de ellos y aprenda a integrarlos, sino que ellos también puedan sentirse para de ella.

Marina años

Yo no sé si estoy en lo cierto, pero a mí cuando me dices que alguien es autista me viene a la mente una persona con dificultades en sus habilidades sociales, pero con una inteligencia superior a la media.

Claudia 25 años

Persona que no tiene conexión con el entorno y presenta dificultades para interactuar y saber estar a nivel social.

Oriol 26 años

Persona con limitaciones para socializarse que necesita atención continuada  por su falta de autonomía.

Daniel 27 años

Trastorno psicológico en el que la persona pierde la noción de la realidad y se concentra en su mundo interior, pienso que son casi todos tienen el coeficiente intelectual un poco más alto bueno mucho más alto, son asociales, necesitan tener lo que quieren en el momento que quieren, suelen ser irritables y no quieren tener amigos.

Lidia 21 años

Enfermedad que presentan ciertas personas que les dificulta la interacción social.

Alba 26 años

Niños que viven en su propio mundo porque tienen dificultades para relacionarse con los demás, pueden ser agresivos por miedo a la incomprensión.

Elena 58 años

El autismo es un trastorno que tienen determinadas personas que se caracterizan por no tener empatía con las demás personas, creen que todo es verdad, sin entender de ironías, ni frases hechas; para quitarse el nerviosismo hacen movimientos repetitivos con distintas partes del cuerpo, y cuando les gusta algo quieren saber todo sobre el tema.

Laia 18 años

Es la capacidad de desarrollarse en el mundo de una manera poco habitual.

Lucia 5 años

Niños que nacen de forma especial para enseñar mucho a mucha gente

Laura 25 años

Es un trastorno que afecta a más niños fe lo que nos creemos que tiene diferentes características. Algunas más visibles como la poca socialización con sus compañeros o el poco interés en temas comunes aunque suelen tener un tema que les apasiona. El autismo tiene diferentes grados de afectación y cuando antes se detecte y de empiece a trabajar con ellos dándoles recursos mucho mejor.

Finalmente y haciendo referencia al Manual Diagnóstico DSM-5, podemos resumir que son personas con dificultades persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, tienen patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Aparece insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad a rutinas, o patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal. Intereses muy restrictivos que son anormales en cuanto a su intensidad y foco de interés. Aparece hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inusual por aspectos sensoriales del entorno.

Como conclusión nos gustaría destacar que estas personas mediante terapia y otros métodos terapéuticos mejoran y pueden adaptarse al entorno social en el que estamos actualmente, son personas que pueden desarrollar cualquier habilidad a través del aprendizaje i de diferentes recursos, por eso es importante tener en cuenta sus características reales y no quedarnos solo con que no quieren socializar-se, más que nada que es un mito, el problema es que no tienen herramientas para hacerlo; los problemas en el entendimiento de las emociones. Queremos concienciar a la sociedad de que estas personas son igual de capaces que cualquier otra persona.