L’estat de confinament i la reducció de les activitats diàries va associat a un augment d’hores connectats a les xarxes i videojocs. La major part del nostre temps d’oci la dediquem connectats alguna pantalla, ja que internet està ple de recursos d’entreteniment.

Són evidents els nombrosos avantatges de la tecnologia durant aquests dies. Tot i això, cal parar atenció a com gaudim aquest ús sense que hi hagi un excés i de la manera més profitosa, més encara quan es tracta dels nostres fills/es.

Els nens amb TEA tenen una especial motivació per les tecnologies i això pot ser un risc, ja que quan alguna cosa els agrada la repeteixen constantment. A causa del moment present cal ser flexibles amb l’ús de les pantalles però és important seguir establint límits amb tolerància i coherència.
Regular el temps que passen connectats és clau per a promoure les habilitats socials reals que són prioritàries per a ells.

A continuació us deixem algunes pautes que us poden servir per ajudar als vostres fills/es a fer un bon ús de les pantalles:

  • Negociar amb els nens o adolescents les condicions de l’ús habitual perquè s’adaptin a la situació actual. Pot ser de gran utilitat que quedi establert quan i durant quant de temps poden tenir accés a les pantalles. Fer una valoració de per a què s’estan utilitzant en cada moment pot ser de gran ajuda.
  • Gaudir de les pantalles de manera compartida, és a dir, deixant que ens mostrin que els interessa, a qui segueixen, que els hi agrada, a què juguen… i compartir aquests moments amb ells.
  • Sigueu creatius! Dediqueu més temps a l’esport, jocs de taula, manualitats, relaxacions, entre altres activitats que els permetin desconnectar del món digital per a connectar amb altres àrees que ajudin al seu benestar psicològic i emocional.
  • Sigueu un bon exemple. Els adults també tendim a tenir dificultats per a gestionar l’ús propi de les pantalles. La millor manera de poder ajudar als nens i adolescents a fer una bona regulació és no perdre de vista que per ells som un exemple.

Per acabar, ens agradaria posar èmfasi en el fet que la tecnologia és una font plena d’oportunitats per l’accés al món social i de desenvolupament personal pels nens i adolescents amb TEA però és important que es faci servir de manera segura i responsable. Els nens amb TEA són especialment vulnerables als perills de les xarxes.

Per tant, és necessari ensenyar-los com utilitzar-les i com detectar possibles perills que poden aparèixer per a que tinguin les eines per a poder evitar-los. D’aquesta manera podran fer un millor ús dels recursos i beneficiar-se de les oportunitats que la tecnologia els pot oferir.

Esperem que us hagin semblat útils i pràctiques les pautes que us hem ofert, que compartiu com sempre l’article per a qui pugui interessar-li, i que ens doneu un súper LIKE! Fins molt aviat!

L’Equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR

___________________________________________________________________

El estado de confinamiento y la reducción de las actividades diarias va asociado a un aumento de horas conectados en las redes y videojuegos. La mayor parte de nuestro tiempo de ocio lo dedicamos conectados alguna pantalla puesto que internet está lleno de recursos de entretenimiento.

Son evidentes las numerosas ventajas de la tecnología durante estos días. Aún así, hay que prestar atención a cómo disfrutamos este uso sin que haya un exceso y de la manera más provechosa, más todavía cuando se trata de nuestros hijos/hijas.

Los niños con TEA tienen una especial motivación por las tecnologías y esto puede ser un riesgo puesto que cuando algo los gusta lo repiten constantemente. A causa del momento presente hay que ser flexibles con el uso de las pantallas, pero es importante seguir estableciendo límites con tolerancia y coherencia.
Regular el tiempo que pasan conectados es clave para promover las habilidades sociales reales que son prioritarias para ellos.

A continuación, os dejamos algunas pautas que os pueden servir para ayudar a vuestros hijos/hijas a hacer un buen uso de las pantallas:

  • Negociar con los niños o adolescentes las condiciones del uso habitual para que se adapten a la situación actual. Puede ser de gran utilidad que quede establecido cuando y durante cuánto tiempo pueden tener acceso a las pantallas. Hacer una valoración de para que se están utilizando en cada momento puede ser de gran ayuda.
  • Disfrutar de las pantallas de manera compartida, es decir, dejando que nos muestren que les interesa, a quienes siguen, que les gusta, a que juegan… y compartir estos momentos con ellos.
  • ¡Sed creativos! Dedicad más tiempo al deporte, juegos de mesa, manualidades, relajaciones, entre otras actividades que les permitan desconectar del mundo digital para conectar con otras áreas que ayuden a su bienestar psicológico y emocional.
  • Sed un buen ejemplo. Los adultos también tendemos a tener dificultades para gestionar el propio uso de las pantallas. La mejor manera de poder ayudar a los niños y adolescentes a tener una buena regulación es no perder de vista que para ellos somos un ejemplo.

Para terminar, nos gustaría poner énfasis en el hecho que la tecnología es una fuente llena de oportunidades para el acceso en el mundo social y de desarrollo personal de los niños y adolescentes con TEA pero es importante que se use de manera segura y responsable. Los niños con TEA son especialmente vulnerables a los peligros de las redes.

Por lo tanto, es necesario enseñarles cómo utilizarlas y cómo detectar posibles peligros que pueden aparecer para que tengan las herramientas para poder evitarlos. De este modo podrán hacer un mejor uso de los recursos y beneficiarse de las oportunidades que la tecnología les puede ofrecer.

Esperamos que os hayan parecido útiles y prácticas las pautas que os hemos ofrecido, que compartáis como siempre el artículo para quién pueda interesarle, ¡y que nos déis un super LIKE! ¡Hasta pronto!

El equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR