Hola a tots i totes! Avui arranquem amb l’últim article abans de vacances. I creiem que parlarem d’un tema molt important.

Parlem molt de l’autocura, però, realment sabem de què estem parlant quan la nombrem?

Entenem l’autocura com una paraula que engloba totes aquelles activitats i accions que generen plaer, satisfacció o ens aporten serenitat i pau, i que ens permeten sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. 

Poden ser coses petites, aparentment insignificants, com desconnectar l’ordinador per a poder assaborir l’àpat que tenim, fer un passeig per la natura, gaudir d’un dia assolellat passejant o fent esport, escoltar com trenquen les onades del mar, sentir l’olor a cafè, …

I també activitats més conscients i recurrents com practicar ioga o mindfullness, realitzar una activitat física que ens agradi, o altres disciplines més artístiques o de creixement com el ball, dibuixar, escriure, gaudir de la música, llegir o profunditzar en aquells interessos que tenim aparcats des de fa temps.

Tot un dia ple de nervis i presses a la teva feina, els conflictes amb els companys, o superiors que ens pressionen amb males maneres, objectius inassolibles que ens superen i que posen a prova la nostra capacitat de resposta, obligacions que allarguen la nostra jornada laboral més del que hauríem de fer… El resultat és cansament, mal humor, poca capacitat de tolerància, irritabilitat. Totes elles, emocions molt vàlides com a conseqüència del dia que hem viscut.

I arribem a casa, necessitant segurament poder deixar-nos anar, i trobar una mica de pau, i el que trobem són les obligacions pròpies de la nostra llar i de la cura dels nostres ésser estimats.

En aquest estat, arribant carregats del nostre dia, és molt complicat poder atendre les peticions i les necessitats dels nostres infants i adolescents, des de la tranquil·litat i serenitat que són facilitadores de la seva regulació emocional.

Com podem aconseguir aquesta serenor en una vida que no ens l’ofereix en cap moment?

L’hem de buscar nosaltres mateixos.

Hem de buscar els espais necessaris i adequats a cadascun de nosaltres.

Què és el que realment m’encantaria fer?

Quant temps mínim necessito invertir perquè aquest activitat em reporti un mínim de satisfacció?

És imprescindible que li donem a aquests espais la categoria de vitals, de “irrenunciables”. Perquè no son un capritx prescindible. Són una necessitat.

Igual que un saxofonista necessita agafar aire cada x minuts per seguir tocant, nosaltres necessitem agafar aire per recuperar un mínim equilibri a les nostres vides.
No és just que el que els nostres fills rebin de nosaltres, sigui, com en les divisions,  els residus de les nostres qualitats.

L’acompanyament per part d’un professional permet obrir una finestra i alliberar moltes tensions. Anar a teràpia és una manera de cuidar-se a un mateix, de poder expressar-se amb total llibertat, de reflexionar i, per tant, es genera un espai de cura emocional i també un espai d’autoconeixement i aprenentatge.

Quan estàs en situacions de sobrecàrrega emocional, sigui en l’àmbit familiar o laboral, és molt important poder alleugerir el pes que portem a les nostres esquenes, i un acompanyament amb un psicòleg pot ser una eina molt adient.

No cal estar al límit per fer-ho. Ben al contrari, és molt més fàcil posar ordre a la nostre vida quan la nostra pesada motxilla, plena de les càrregues del dia a dia, encara no ens ha tombat d’esquena.

I ara que arriben les vacances, volem aprofitar aquest article per dir-vos que aprofiteu aquest temps de més per a cuidar-vos, descansar i tenir moments d’autocura personal.

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi semblat d’utilitat! Si ha estat així, compartiu-lo i doneu LIKES!

Nosaltres ens acomiadem del blog fins al setembre, desitjant-vos unes vacances plenes de moments d’alegria i autocura per tornar amb les piles ben carregades.

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR 


¡Hola a todos y todas! Hoy arrancamos con el último artículo antes de las vacaciones. Y creemos que hablaremos de un tema muy importante.

Hablamos mucho del autocuidado, pero, ¿realmente sabemos de qué estamos hablando cuando lo nombramos?

Entendemos el autocuidado como una palabra que engloba todas aquellas actividades y acciones que generan placer, satisfacción o nos aportan serenidad y paz, y que nos hacen sentirnos bien con nosotros mismos.

Pueden ser cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, como desconectar el ordenador para poder saborear la comida, hacer un paseo por la naturaleza, disfrutar de un día soleado paseando o haciendo deporte, escuchar como rompen las olas del mar, oler el aroma del café recién hecho, …

Y también actividades más conscientes y recurrentes como practicar yoga o mindfullness, realizar una actividad física que nos guste, u otras disciplinas más artísticas o de crecimiento como el baile, dibujar, escribir, disfrutar de la música, leer o profundizar en aquellos intereses que tenemos aparcados desde hace tiempo.

Todo un día lleno de nervios y prisas en tu trabajo, los conflictos con los compañeros, o superiores que nos presionan con malas maneras., objetivos inalcanzables que nos superan y que ponen a prueba nuestra capacidad de respuesta, obligaciones que alargan nuestra jornada laboral más de lo que tendríamos que hacer… El resultado es cansancio, mal humor, poca capacidad de tolerancia, irritabilidad. Todas ellas, emociones muy válidas como consecuencia del día que hemos vivido.

Y llegamos a casa, necesitando seguramente poder soltarnos, y encontrar un poco de paz, y lo que encontramos son las obligaciones propias de nuestro hogar y del cuidado de nuestros seres queridos.

En este estado, llegando cargados de nuestro día,es muy complicado  poder atender las peticiones y las necesidades de nuestros hijos, desde la tranquilidad y serenidad que son facilitadoras de su regulación emocional.

¿Cómo podemos conseguir esta serenidad en una vida que no nos lo ofrece en ningún momento?

Lo tenemos que buscar nosotros mismos.

Tenemos que buscar los espacios necesarios y adecuados en cada uno de nosotros.

¿Qué es lo que realmente me encantaría hacer?

¿Cuánto tiempo mínimo necesito invertir para que esa actividad me reporte un mínimo de satisfacción?

Es imprescindible que le demos a estos espacios la categoría de vitales, de “irrenunciables”. Porque no son un capricho prescindible. Son una necesidad.

Igual que un saxofonista necesita coger aire cada x minutos para seguir tocando, nosotros necesitamos coger aire para recuperar un mínimo equilibrio en nuestras vidas.

No es justo que lo que nuestros hijos reciban de nosotros, sea, como en las divisiones, los residuos de nuestras calidades.

El acompañamiento por parte de un profesional permite abrir una ventana y liberar muchas tensiones. Ir a terapia es una manera de cuidarse a un mismo, de poder expresarse con total libertad, de reflexionar y, por lo tanto, se genera un espacio de cuidado emocional y también un espacio de autoconocimiento y aprendizaje.

Cuando estás en situaciones de sobrecarga emocional, sea en el ámbito familiar o laboral, es muy importante poder aligerar el peso que llevamos en nuestras espaldas, y un acompañamiento con un psicólogo/a puede ser una herramienta muy adecuada.

No hay que estar al límite para hacerlo. Bien al contrario, es mucho más fácil poner orden a nuestra vida cuando nuestra pesada mochila, llena de las cargas del día a día, todavía no nos ha tumbado de espaldas.

Y ahora que llegan las vacaciones, queremos aprovechar este artículo para deciros que aprovechéis este tiempo libre de más para cuidaros, descansar i tener momentos de autocuidado personal.

¡Esperamos que os haya gustado este artículo y que os haya parecido de utilidad! Si ha estado así, ¡compartidlo y dadle LIKES!

Nosotros nos despedimos del blog hasta septiembre, deseándoos unas vacaciones llenas de momentos de alegría y autocuidado para volver con las pilas bien cargadas.

El equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR