Després d’un curs ple de canvis, projectes i creixement, i d’un estiu revitalitzant, torna el blog de TEAMAR! Bentornats i bentornades!

El passat curs a TEAMAR vam iniciar un munt de projectes i serveis: vam obrir un espai terapèutic per als germans dels socis, iniciar la teràpia individual per a familiars, i obrir l’espai de teràpia individual per a persones adultes amb TEA. A més, vam escriure el llibre “Les mil i una històries de TEAMAR” (el qual podeu adquirir en aquest enllaç), vam vendre roses i llibres per sant Jordi, crear el nostre magnífic nou web: www.teamaresme.com, i a més, vam organitzar un deliciós dinar de Nadal, i la meravellosa festa dels 10 anys de TEAMAR, plena d’activitats, tallers, i música en directe, i amb un vídeo especial en el que van col·laborar un munt de gent famosa (el qual podeu veure en aquest enllaç).

Com veieu, el curs 2017-2018 va ser un gran any per a TEAMAR i la seva gent… Ara bé, què ens depara el curs 2018-2019?  

El primer de tot, la nostra petita família segueix creixent, i així com nous socis us aneu afegint a nosaltres dia rere dia, també ho fan treballadors!

Tammateix, com deveu saber ja, el despatx de Mataró se’ns ha quedat MOLT petit! I ja sabeu què vol dir això, oi? Que cap a mitjans del nou curs (quan les obres estiguin acabades) ens mudarem a un súper nou despatx per a poder donar resposta a tot allò que els socis ens demaneu, i a tots els projectes que tenim en ment. Ep, però a Masnou teníem enveja, i per això hem fet un rentat de cara al despatx! Ja el veieu a la foto, què blanquet i net es veu!

Aquest nou curs continuarem realitzant visites psicoterapèutiques a nivell individual i grupal amb persones amb TEA de totes les edats. A més, continuarem realitzant la psicoteràpia individual per a familiars i avaluacions.

D’altra banda, continuarem amb el grup de germans per tal d’oferir-los la possibilitat d’expressar-se a ells també, de comprendre’s millors a ells mateixos, als seus germans, i quin és el seu rol dins de l’equació familiar.

El grup d’ajuda mútua per a familiars “TEA Time” que hem realitzat durant 2 anys els caps de setmana aquest any no es realitzarà. Ep! Però no patiu! Enguany agafarà el relleu el grup de pares, el qual, de la mateixa manera que el TEA Time, cerca ser un espai de trobada per a familiars entre setmana, on pares i mares podreu expressar tot allò què sentiu, cercarem millorar la vostra comprensió de vosaltres mateixos i dels vostres fills i filles, i podrem desenvolupar eines per a poder aprendre a enfrontar-nos a situacions del dia a dia.

A més de l’apartat psicoterapèutic, continuarem amb l’esplai d’oci terapèutic dels caps de setmana! Petits, mitjans, adolescents i joves tindreu l’oportunitat de continuar gaudint de totes aquelles activitats tan inoblidables que any rere any monitores, voluntàries i psicòlegs dissenyen per a vosaltres!   

D’altra banda, per a familiars, persones amb TEA i professionals, continuarem oferint formacions de diferents tipus, el taller de pares i mares, per a millorar la comprensió dels familiars sobre el TEA, la formació a professionals i la d’estudiants, per a ajudar a comprendre el TEA a aquells qui s’estan formant, o els qui ja treballen (psicòlegs, mestres, educadors, treballadors socials, …), i les càpsules formatives, petites sessions de formació per a persones amb TEA i familiars per a aprendre i comprendre qüestions de temàtiques molt variades, des d’aprendre a relaxar-nos, comprendre la sexualitat, o a saber com actuar davant algunes situacions complicades.

Però, ep! No tot és psicoteràpia, aprenentatge i oci a TEAMAR. Si heu anat seguint-nos, potser us sona el nom LaboraTEA? Després de molta preparació podem anunciar-vos per fi la nostre súper aposta pel 2018-2019! Enguany iniciem el nostre propi prelaboral, amb la col·laboració de la fundació Il·luro i de en accion de Bankia, així com un munt d’empreses i d’ajuntaments que s’han volcat a ajudar a crear aquest espai per a acompanyar a les persones amb TEA adultes al món laboral. Per a més informació, podeu escriure a administracio@teamaresme.com

A més, donarem resposta a una altra de les demandes que més ens heu demanat: Aquest setembre començarem a oferir sessions de suport acadèmic per a aprendre a estudiar, organitzar-se i treure’ns el curs!

Per si això no fos poc, continuarem actualitzant el nostre flamant web periòdicament amb les novetats de TEAMAR, informació de beques, dels nostres projectes (no, no escriurem un nou llibre aquest any!), i de tot allò que passa a l’associació! I parlant d’això, evidentment continuarem actualitzant totes les nostres xarxes socials!  

Oh, és clar! No ens podem deixar aquest meravellós blog, tampoc! Continuarem oferint-vos publicacions setmanals referents a temàtiques variades. Si heu anat seguint el blog, a l’inici la idea era parlar de les principals àrees afectades en el TEA de manera cíclica. No obstant això, el passat curs ja vam començar a variar aquesta estructura tan rígida i oferir-vos més varietat de temàtica (sempre relacionada amb el TEA, és clar!), i enguany continuarem fent-ho d’aquesta manera, per tal d’intentar aportar més frescor a la lectura del blog. Si ens voleu proposar noves temàtiques, sigueu lliures de proposar-nos-les en els comentaris dels articles!  

Com veieu, aquest nou curs no es quedarà curt, respecte l’anterior!
————————————————————————————————————————

 

Después de un curso lleno de cambios, proyectos y crecimiento, y de un verano revitalizante, vuelve el blog de TEAMAR! Bienvenidos!

El pasado curso a TEAMAR iniciamos un montón de proyectos y servicios: abrimos un espacio terapéutico para los hermanos y hermanas de los socios, terapia individual para familiares, y abrimos el espacio de terapia individual para personas adultas con TEA. Además, escribimos el libro “Las mil y una historias de TEAMAR” (el cual podéis adquirir en este enlace), vendimos rosas y libros por Sant Jordi, creamos nuestro magnífico nuevo web: www.teamaresme.com, y además organizamos una deliciosa comida para Navidad y la maravillosa fiesta de los 10 años de TEAMAR, llena de actividades, talleres, y música en directo, y con un vídeo especial en el que colaboraron un montón de gente famosa (el cual podéis ver en este enlace).

Como veis, el curso 2017-2018 fue un gran año para TEAMAR y su gente… ahora bien, qué nos depara el curso 2018-2019?

Lo primero de todo, nuestra pequeña familia sigue creciendo, y así como nuevos socios os vais añadiendo a nosotros día tras día, también lo hacen trabajadores!

A su vez, como debéis saber ya, el despacho de Mataró se nos ha quedado MUY pequeño! Y ya sabéis qué significa eso, verdad? Que hacia mediados del nuevo curso (cuando las obras estén acabadas) nos mudamos a un nuevo súper despacho para poder dar respuesta a todo aquello que los socios nos pedís, y a todos los proyectos que tenemos en mente.  Ey, pero en El Masnou teníamos un poco de celos, y por eso hemos hecho una sessión de belleza al despacho! Ya lo veis en la foto, qué blanquito y limpio se ve! Este nuevo curso continuaremos realizando visitas psicoterapéuticas a nivel individual y grupal con personas con TEA de todas las edades. Además, continuaremos realizando la psicoterapia individual para familiares y evaluaciones.

Por otro lado, continuaremos con el grupo de hermanos para ofrecerles la posibilidad de expresarse a ellos también, comprenderse mejor a si mismos, a sus hermanos y cual es su rol dentro de la ecuación familiar.

El grupo de ayuda mutua para familiares “TEA Time” que hemos realizado durante 2 años los fines de semana este año no se realizará. ¡Pero no sufráis!  Este año cogerá el relevo el grupo de padres, el cual, de la misma manera que el TEA Time, buscará ser un espacio de encuentro para familiares entre semana, donde padres y madres podréis expresar todo aquello que sentís, buscaremos mejorar vuestra comprensión de vosotros mismos y de vuestros hijos e hijas, y podremos desarrollar herramientas para aprender a enfrentarnos a situaciones del día a día.

A parte del apartado psicoterapéutico, continuaremos con el esplai de ocio terapéutico de fines de semana! Pequeños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes tendréis la oportunidad de continuar disfrutando de todas aquellas actividades tan inolvidables que año tras año monitores, voluntarias y psicólogos diseñan para vosotros!

Asimismo, para familiares, personas con TEA y profesionales, continuaremos ofreciendo formaciones de diferente tipo, el taller de padres y madres, para mejorar la comprensión de los familiares sobre el TEA, la formación a profesionales y la de estudiantes, para ayudar a comprender el TEA a aquellos que se están formando, o quienes ya trabajan (psicólogos, maestros, educadores, trabajadores sociales, …), y las cápsulas formativas, pequeñas sesiones de formación para personas con TEA y familiares para aprender a comprender cuestiones de temáticas muy variadas, desde aprender a relajarnos, comprender la sexualidad o saber como actuar ante situaciones complicadas.

Pero no todo es psicoterapia, aprendizaje y ocio en TEAMAR. Si nos habéis ido siguiendo quizás os resuene el nombre LaboraTEA? Después de mucha preparación podemos anunciaros, al fin, nuestra súper aposta para el 2018-2019! Este año iniciamos nuestro propio prelaboral, con la colaboración de la fundación Iluro y de en acción de Bankia, así como de un montón de empresas y ayuntamientos que se han volcado a ayudar a crear este espacio para acompañar a las personas con TEA adultas al mundo laboral. Para mas información podéis escribir a administracio@teamaresme.com

Además, vamos a dar respuesta a otra de las demandas que más nos habéis pedido: Este septiembre empezamos a ofrecer sesiones de soporte académico para aprender a estudiar, organizarse y sacar adelante el curso!

Por si esto no fuese poco, continuaremos actualizando nuestro flamante web periódicamente con las novedades de TEAMAR, información de becas, de nuestros proyectos (no, no escribiremos un nuevo libro este año!), y de todo aquello que pasa a la asociación! Y hablando de esto, evidentemente continuaremos actualizando todas nuestras redes sociales!

Oh y claro! No nos podemos dejar de hablar de este maravilloso blog, tampoco! Continuaremos ofreciendos publicaciones semanales referentes a temáticas variadas. Si habéis ido siguiendo el blog, al inicio la idea era hablar de las principales áreas afectadas en el TEA de manera cíclica. No obstante, el pasado curso ya empezamos a variar esta estructura tan rígida y ofreceros mayor variedad de temática (siempre relacionada con el TEA, claro!), y este año continuaremos haciéndolo de esta manera, para intentar aportar mayor frescura a la lectura del blog. Si nos queréis proponer nuevas temáticas, sentiros libres de proponerlas en los comentarios de los artículos!

Como véis, este nuevo curso no se quedará corto respecto el anterior!