S’acosten les festes de Nadal, amb ganes de gaudir dels dinars i sopars familiars amb els nostres.

Però aquest Nadal serà molt diferent per la gran majoria de nosaltres. Sembla ser que aquestes festes la incertesa hi serà present i no ens posarà les coses gens fàcils.

Els pares i mares de l’associació ja sabeu la importància d’anticipar els esdeveniments en els infants i adolescents amb TEA, malgrat aquest any les condicions en les que ens trobem no ens ho permeten. Com ho podem fer llavors?

És important que aquelles coses que ja sapiguem que passaran les puguem anticipar. Hi ha informació que ja ens permet fer-nos una idea de com organitzar aquestes festes. Per exemple, degut al contagi de la COVID-19 aquest any no podrem ser-hi tota la família (en el cas de famílies nombroses). Així doncs, aquest fet ja el podrem anticipar als nostres fills i filles. Anticipar el que passarà els donarà una sensació de més seguretat i control sobre la situació.

També serà rellevant explicar que pot ser que hi hagi alguns imprevistos i que degut a aquesta situació potser haurem de canviar els nostres plans. Un altre exemple pot ser la cavalcada de Reis, que ja sabem que no es podrà fer com de costum. En aquest cas, ja els podrem anticipar que no hi haurà aquest esdeveniment i donar una alternativa per a celebrar-ho (veure-la a la TV, crear-la a casa amb diferents ninots,…).

Per tal de normalitzar la situació d’incertesa, podem plantejar-los exemples en  han aconseguit gestionar-la, per així donar-los la seguretat de que tenen la capacitat de gestionar el caos. Per exemple, si durant el curs s’han hagut de confinar per algun positiu del seu voltant, hauran vist molt de prop com de cop es canviaven els seus plans. Com ho van sentir en aquell moment? Què els va ajudar a rebaixar els nervis i la frustració? Els pares i mares els podeu acompanyar explicant quins recursos els hi van servir en aquells moments o, pel contrari, si en aquell moment va ser difícil de gestionar, els podeu explicar recursos concrets per tal de que els puguin utilitzar.

Una altra estratègia que pot funcionar és fer-los partícips de les vostres experiències. Els hi podeu explicar que a vosaltres aquests canvis també us generen nerviosisme o preocupació. D’aquesta manera, els farem sentir que no són els únics que els hi passa i normalitzarem l’expressió emocional. Posteriorment, els hi podreu explicar quines són aquelles estratègies que utilitzeu vosaltres per a calmar els nervis, o quan esteu tristos/es per a sentir-vos recolzats/des o davant els imprevistos. Compartir el que vosaltres sentiu, us permetrà obrir la porta a que ells i elles es sentin acollits per a explicar el que senten.

Quan expressin com es senten o els hi demanem quines emocions tenen, serà essencial poder validar les emocions que expressin els infants i els adolescents al respecte de la situació. És comprensible que sentin tristesa, frustració, ràbia, apatia o altres sentiments associats a la situació que estem vivint. Per això, els haurem de validar i generar un entorn de comprensió on puguin expressar el que senten. Per exemple, “aquest any volia passar el Nadal amb la meva cosineta i no la veuré, serà un rotllo!” Davant aquesta expressió emocional si responem de manera comprensiva, validant la frustració/tristesa/ràbia que poden sentir per no poder jugar amb la seva cosina, els estarem ajudant a integrar l’emoció i a calmar-la. En el cas de que si sigui possible, podrem buscar una alternativa com quedar un dia amb la cosina per celebrar el Nadal al parc, jugant i cantant.

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi semblat d’utilitat! Si ha estat així, compartiu-lo i doneu LIKES!

L’Associació TEA Asperger Maresme tancarà les seves portes del dia 23 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos, per a tornar amb les piles ben carregades.

Us desitgem molt bones festes i una bona entrada d’any!

Equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR


Se acercan las fiestas de Navidad, tenemos ganas de disfrutar de las comidas y cenas familiares con los nuestros.

Pero esta Navidad será muy diferente para la gran mayoría de nosotros. Parece ser que estas fiestas la incertidumbre estará presente y no nos pondrá las cosas nada fáciles.

Los padres y madres de la asociación ya sabéis la importancia de anticipar los acontecimientos a los niños y adolescentes con TEA, a pesar de que este año las condiciones en las que nos encontramos no nos lo permiten. ¿Cómo lo podemos hacer entonces?

Es importante que aquellas cosas que ya sepamos que van a pasar las podamos anticipar. Hay información que ya nos permite hacernos una idea de cómo se van a organizar estas fiestas. Por ejemplo, debido al contagio de la COVID-19 este año no podremos estar toda la familia (en el caso de las familias numerosas). Así pues, este hecho ya lo podremos anticipar a nuestros hijos e hijas. Anticipar lo que pasará les dará más sensación de seguridad y control sobre la situación.

También será relevante explicar que puede ser que haya algunos imprevistos y que debido a esta situación quizás tengamos que cambiar los planes. Otro ejemplo puede ser la cabalgata de Reyes, que ya sabemos que no se podrá hacer como de costumbre. En este caso, ya les podremos anticipar que no habrá la cabalgata y dar una alternativa para celebrarlo (verla en la TV, crearla en casa con diferentes muñecos, …).

Para normalizar la situación de incertidumbre, podemos plantearles ejemplos en los que hayan conseguido gestionarla, de esta manera les daremos seguridad sobre su capacidad para gestionar el caos. Por ejemplo, si durante el curso se han tenido que confinar por algún positivo de su alrededor, habrán visto de cerca como de golpe se cambiaban sus planes. ¿Qué sintieron en aquel momento? ¿Qué les ayudó a gestionar los nervios y la frustración? Los padres y madres les podéis acompañar explicando qué recursos les sirvieron en aquellos momentos o, por el contrario, si en aquel momento fue difícil gestionarlo, les podréis explicar recursos concretos para que los puedan utilizar.

Otra estrategia que puede funcionar es hacerles partícipes de vuestras experiencias. Les podéis explicar que a vosotros estos cambios también os generan nerviosismo o preocupación. De este modo, les haremos sentir que no son los únicos a quien les pasa y normalizaremos la expresión emocional.

Posteriormente, les podréis explicar cuáles son aquellas estrategias que utilizáis vosotros para calmar los nervios, cuando estáis tristes para sentiros apoyados/as o ante los imprevistos. Compartir lo que sentís os permitirá abrir la puerta a que ellos y ellas se sientan acogidos para expresarse.

Cuando expresen lo que sientan, será esencial poder validar las emociones que expresen sobre la situación. Es comprensible que sientan tristeza, frustración, rabia, apatía u otros sentimientos asociados a la situación que estamos viviendo. Por eso, los tendremos que validar y generar un entorno de comprensión dónde puedan expresar lo que sienten. Por ejemplo, “este año quería pasar la Navidad con mi prima pequeña y no la veré, ¡será un rollo!”. Ante esta expresión emocional, si respondemos de manera comprensiva, validando la emoción que sienten por no poder jugar con su prima, les estaremos ayudando a integrarla y gestionarla. En el caso de que sí sea posible, podremos buscar una alternativa como quedar un día con la prima para celebrar la Navidad en el parque jugando.

¡Esperamos que os haya gustado este artículo y que os haya parecido de utilidad! Si ha sido así, ¡compartidlo y dadle LIKES!

La Asociación TEA Asperger Maresme cerrará sus puertas del día 23 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos, para volver con las pilas bien cargadas.

¡Os deseamos unas felices fiestas y una buena entrada de año!

Equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR