Fa dues setmanes us explicàvem l’efecte que pot tenir en els nostres fills/es un ús excessiu de les pantalles (podeu consultar-lo aquí) i us donàvem un cop de mà per a prevenir problemes relacionats amb aquest tema.
Volem aprofundir més en el tema, perquè molts i moltes de vosaltres ens compartiu les disputes i, en conseqüència, l’esgotament que suposa haver de posar límits a les pantalles. Una manera ben senzilla d’aconseguir-ho és trobant aquella eina de control parental que més ens encaixi com a família.
Quan parlem d’eines de control parental no solament parlem de quanta estona pot estar utilitzant una pantalla, sinó que també ens referim a quin tipus de contingut veu i quins són els moments lliures de tecnologies. Segons l’Acadèmia Americana de Pediatria recomana absència de pantalles durant els àpats, el moment d’anar a dormir, quan facin deures, a l’escola i caminant pel carrer. Recomanen passar un temps amb família sense tecnologia, ja que és una bona manera de donar exemple.

“Educación literaria” de la il·lustradora Flavita Banana

Un cop tenim clares les hores en les que poden dedicar temps d’oci és quan hem de escollir l’aplicació que ens sigui més profitosa. Us en fem un recull d’unes quantes, hem tingut en compte les preguntes que ens heu fet per a donar-vos una solució per a cadascuna.

Si ens agafen el mòbil/ordinador per a jugar, com aconseguim que no vegin temes personals?

 • Kids Place: escolliu les aplicacions del vostre mòbil que són visibles per a ells i la resta no hi tindran accés. També bloqueja els anuncis.
 • Magic Desktop: crea un escriptori al teu ordinador adequat pel teu fill/a permetent que solament tinguin accés aplicacions i contingut adequat per ells. També disposa d’activitats per a conèixer el funcionament bàsic de l’ordinador i per a desenvolupar els seus aprenentatges. Espacialment dissenyada per a infants.
 • Modo niños de Samsung: aplicació per a infants apte per diferents tipus de dispositius que permet que tinguin accés a les aplicacions adequades per ells, disposa de jocs i activitats per aprendre a llegir i frena l’accés a continguts no desitjats.

Em preocupa les webs que visita i no vull estar sempre revisant l’historial, què puc fer?

 • Norton Family: informa als pares de quins continguts es baixen d’internet i les pàgines que visiten.
 • Kaspersky Safe Kids: vincula el telèfon o qualsevol dispositiu dels fills/es amb els pares, es pot bloquejar el contingut web i de youtube, també posar limitacions de temps a les aplicacions, saber qui els truquen, eliminar programes i saber on es troben a temps real.

Està tot el dia enganxat el mòbil i em preocupa el que hi deu estar fent?

 • Qustodio: aplicació molt completa que des del telèfon dels pares es pot limitar les aplicacions que es té accés i quanta estona s’hi pot estar. Té geolcalitzador i si el jove es troba en perill pot prémer el botó del pànic que trucar als pares ràpidament. Tot i que també es pot tenir accés a les xarxes socials i llegir els missatges que escriu, no recomanem que s’utilitzi aquest recurs i així respectem la privacitat dels nostres fills/es.
 • Familylink: per a qualsevol dispositiu on gestiones el contingut adequat al que tenen accés, controles el temps a la pantalla i pots saber on estan. Aquesta aplicació la recomanem per la facilitat en el seu ús.
 • Securekids: decideix quines aplicacions podrà utilitzar en el seu dispositiu, pots programar franges horàries perquè descansi de les pantalles, disposa d’un botó per prémer en cas d’emergències, pots bloquejar les trucades d’alguns contactes, geolocalitzar-lo, limitar a quines pàgines web té accés i crear alarmes per avisar-lo de cites importants. Aquesta és de les meves completes que ofereixen el mercat.

Recomanem utilitzar-les sota l’assessorament del terapeuta del vostre fill, per assegurar-nos un ús adequat.

Esperem que us hagi agradat aquesta entrada de blog, i que li doneu un mega LIKE! Com sempre, podeu compartir-ho a les vostres xarxes socials! Fins el proper juernes!

L’Equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR

Font imatge: “Educación literaria” de la il·lustradora Flavita Banana: https://www.pinterest.es/pin/352125264597624027/
Font imatge portada: https://www.electropolis.es/blog/wp-content/uploads/2018/10/autumn-moments.jpg


Hace dos semanas os explicábamos el efecto que puede tener en nuestros hijos/as un uso excesivo de pantallas (podéis consultarlo aquí) y os echábamos un cable para prevenir problemas relacionados con este tema.
Queremos profundizar más en el tema, porque muchos y muchas de vosotros nos compartís las disputas y, en consecuencia, el agotamiento que supone tener que poner límites a las pantallas. Una manera muy sencilla de conseguirlo es encontrar la herramienta de control parental que más nos encaje como familia.
Cuando hablamos de herramientas de control parental no solo hablamos de cuánto rato puede estar con una pantalla, sino que también nos referimos a qué tipo de contenido ve y cuáles son los momentos libres de tecnologías. Según la Academia Americana de Pediatría recomienda ausencia de pantallas durante las comidas, el momento de ir a dormir, cuando hagan deberes, en la escuela y andando por la calle. Recomiendan pasar un tiempo en familia sin tecnología, puesto que es una buena manera de dar ejemplo.

“Educación literaria” de la ilustradora Flavita Banana

Una vez tenemos claras las horas en las que pueden dedicar tiempo de ocio es cuando tenemos que escoger la aplicación que nos sea más provechosa. Os hemos preparado una compilación de unas cuántas, hemos tenido en cuenta las preguntas que nos habéis hecho para daros una solución para cada una.

¿Si nos cogen el móvil/ordenador para jugar, cómo conseguimos que no vean temas personales?

 • Kids Place: escogéis las aplicaciones que son visibles para ellos y no tendrán acceso al resto de vuestro móvil. También bloquea los anuncios.
 • Magic Desktop: crea un escritorio a tu ordenador adecuado por tu hijo/a permitiendo que solo tengan acceso aplicaciones y contenido adecuado por ellos. También dispone de actividades para conocer el funcionamiento básico del ordenador y para desarrollar sus aprendizajes. Especialmente diseñada para niños.
 • Modo niños de Samsung: aplicación para niños apto para diferentes tipos de dispositivos que permite que tengan acceso a las aplicaciones adecuadas por ellos, dispone de juegos y actividades para aprender a leer y frena el acceso a contenidos no deseados.

Me preocupa las webs que visita y no quiero estar siempre revisando el historial, ¿qué puedo hacer?

 • Norton Family: informa a los padres de qué contenidos se bajan de internet y a que páginas se accede.
 • Kaspersky Safe Kids: vincula el teléfono o cualquier dispositivo de los hijos/se con los padres, se puede bloquear el contenido web y de youtube, también poner limitaciones de tiempo a las aplicaciones, saber quién les llama, eliminar programas y saber dónde se encuentran a tiempo real.

¿Está todo el día enganchado el móvil y me preocupa el que debe de estar haciendo?

 • Qustodio: aplicación muy completa que desde el teléfono de los padres se puede limitar las aplicaciones que se tiene acceso y cuánto rato se puede estar. Tiene geolcalitzador y si el joven se encuentra en peligro puede pulsar el botón del pánico que llama a los padres rápidamente. A pesar de que también se puede tener acceso a las redes sociales y leer los mensajes que escribe, no recomendamos que se utilice este recurso y así respetamos la privacidad de nuestros hijos/as.
 • Familylink: para cualquier dispositivo donde puedes gestionar el contenido adecuado al que tienen acceso, controlas el tiempo a la pantalla y puedes saber dónde están. Esta aplicación la recomendamos por la facilidad en su uso.
 • Securekids: decide qué aplicaciones podrá utilizar en su dispositivo, puedes programar franjas horarias para que descanse de las pantallas, dispone de un botón para pulsar en caso de emergencias, puedes bloquear las llamadas de algunos contactos, geolocalitzarle, limitar a qué páginas web tiene acceso y crear alarmas para avisarle de citas importantes. Esta es de las más completas que ofrecen el mercado.

Recomendamos utilizarlas bajo el asesoramiento del terapeuta de vuestro hijo, para asegurarnos un uso adecuado.

¡Esperamos que os haya gustado esta entrada de blog, y que le deis un mega LIKE! ¡Como siempre, podéis compartirlo en vuestras redes sociales! ¡Hasta el próximo juernes!

El Equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR

Fuente imagen: “Educación literaria” de la il·lustradora Flavita Banana: https://www.pinterest.es/pin/352125264597624027/
Fuente imagen portada: https://www.electropolis.es/blog/wp-content/uploads/2018/10/autumn-moments.jpg