Al llarg de la nostra vida aprenem a identificar i gestionar les emocions, però no sempre és fàcil. Algunes de les persones amb TEA poden tenir dificultats per a connectar amb elles i gestionar-les. En aquesta entrada del blog parlarem d’alguns dels mites que existeixen sobre el tema i quina és la veritable funció que tenen.


Les emocions tenen funcions adaptatives, socials i motivacionals. Ens permeten emprar l’energia necessària per a avançar i/o superar situacions. Concretament:


1. La tristesa ens permet reintegrar-nos. Per exemple, quan mor un familiar la tristesa ens aproparà a l’assimilació del que està ocorrent permetent-nos superar l’adversitat i adaptant-nos a la nova situació.

2. L’alegria ens causa motivació, sentir-nos complerts. Es trasllada a nivell social contagiant aquesta emoció a les persones que ens envolten. Com a exemple podem dir que quan estem contents ens sentim més motivats a estar amb persones, a seguir esforçant-nos pel que volem.

3. El fàstic té com a funció crear rebuig, en moltes ocasions necessari per a la supervivència. Si olorem alguna cosa en mal estat no ho ingerirem, evitant problemes de salut.

4. La ira té com a funció l’autodefensa. Quan sentim que algú ens està tractant malament és una forma de marcar límits i defensar-nos, quelcom plenament necessari per a la supervivència.

5. La por ens permet allunyar-nos, fugir d’una situació perillosa. Per exemple identifiquem a una situació perillosa, en aquell moment la por ens incitarà a l’allunyament per tal de salvaguardar-nos.

6. La sorpresa ens incita a l’exploració. Ens dóna un moment per a que el nostre cervell pugui processar més informació per a entendre si la situació és agradable o no. Si ho podem comprendre de manera òbvia com un regal, ràpidament connectarem amb l’emoció d’alegria. Però si no ho entenem, ens fomentarà que ens movem per entendre-ho.  Hi ha alguns mites en relació a les emocions com:


Ulls que no veuen cor que no sent? Encara que no vegem el que passa, ho sentim. No serveix de res fer veure que alguna cosa no ens afecta, només ens estarem enganyant a nosaltres mateixos/ mateixes.

– Hi ha emocions negatives i positives: Totes les emocions són necessàries i adaptatives. Això vol dir que ens permeten progressar i assimilar el que pugui ocórrer. No hi ha una millor que una altra.

Reprimir les meves emocions és fer que marxin: No marxen. L’única cosa que aconseguim en fer això és fer que s’acumulin fins que un dia explotem o encara pitjor, que es converteixin en bloquejos.
Mostrar les emocions és de febles: les emocions són una necessitat de l’ésser humà, per això no s’ha de convertir en un tema tabú. Parlar de com estem, com ens sentim ens acostarà més als altres i a nosaltres mateixos/mateixes.

– Felicitat permanent: encara que sigui una emoció molt agradable, no és possible estar feliç tot el temps. Hem d’estar tristos per a poder valorar el que és estar alegre. Qui sempre aparenta estar en un estat de felicitat no serà feliç realment.

La por cal vèncer-la entenguem-ho com un aliada, no com a una enemiga. Si ens diem que no hem de sentir por potser ho fem més gran.

La ràbia i l’empipament cal evitar-lo: És normal sentir ira i ràbia, i sa! El que és important és gestionar-ho de manera adequada i assertiva.

La distracció allunya a la tristesa: la distracció equival a l’evitació. Si de veritat volem que la tristesa marxi, el millor que podem fer és sentir-la i comunicar el que tenim dins a una altra persona. D’aquesta manera permetem que marxi sense bloquejar-la.

Emocions són permanents: cap emoció és per sempre! Encara que quan ens sentim tristes pensem que estarem així sempre no és cert. Això estaria estretament relacionat amb la corba de les emocions, tal com vénen se’n van si fem les coses bé.


Des de TEAMAR us animem que expresseu el que sentiu. Amb la família, per exemple, podem aprofitar el moment del dinar o del sopar per a parlar de com ens hem sentit aquest dia, que coses bones i dolentes ens han succeït. També podeu fer algun joc o dinàmica en relació aquest tema. La vostra psicòloga o psicòleg de referència segur que us pot donar moltes idees!


Si t’ha agradat aquesta publicació, no oblidis donar-li LIKE i compartir-ho en les xarxes socials!

Ens veiem el pròxim juernes!


A lo largo de nuestra vida aprendemos a identificar y a gestionar las emociones, pero no siempre es fácil. Algunas de las personas con TEA pueden tener dificultades para conectar con ellas y gestionarlas. En esta entrada del blog hablaremos de algunos de los mitos que existen sobre el tema y cual es la verdadera función que tienen.


Las emociones tienen funciones adaptativas, sociales y motivacionales. Nos permiten emplear la energía necesaria para avanzar y/o superar situaciones. Concretamente:


1. La tristeza nos permite reintegrarnos. Por ejemplo, cuando muere un familiar la tristeza nos acercará a la asimilación del cual está ocurriendo permitiendo superar la adversidad y adaptándonos a la nueva situación.

2. La alegría nos causa motivación, sentirnos completos. Se traslada a nivel social contagiando esta emoción a los persones que nos rodean. Como ejemplo, podemos decir que cuando estamos contentos nos sentimos más motivados a estar con los demás, a seguir esforzándonos por lo que queremos.

3. El asco tiene como función crear rechazo en muchas ocasiones algo necesario para la supervivencia. Si olemos algo en mal estado y nos causa asco no lo ingeriremos, evitando problemas de salud.

4. La ira te como función la autodefensa. Cuando sentimos que alguien nos está tratando mal es una manera de marcar límites y defender-entes, algo plenamente necesario para la supervivencia.


5. El miedo nos permite alejar-entes, huir de una situación peligrosa. Por ejemplo identificamos a una situación peligrosa, en aquel momento la por nos incitará al alejamiento para salvaguardar-ente.

6. La sorpresa nos incita a la exploración. Nos da un momento para el hecho que nuestro cerebro pueda procesar más información para entender si la situación es agradable o no. Si lo podemos comprender de manera obvia como un regalo, rápidamente conectaremos con la emoción de alegría. Pero si no lo entendemos, nos fomentará que nos movemos para entender-lo.Hay algunos mitos en relación a los emociones como:


– Ojos que no ven coro que no siente? Aunque no veamos el que pasa, lo sentimos. No sirve de res hacer ver que algo no nos afecta, solo nos estaremos engañando a nosotros mismos/ mismas.


Hay emociones negativas y positivas: Todas los emociones son necesarias y adaptativas. Esto quiere decir que nos permiten progresar y asimilar el que pueda ocurrir. No hay una mejor que otra.


Reprimir las emociones es hacer que se marchen: No marchan. Lo único que conseguimos al hacer esto es hacer que se acumulen hasta que un día explotemos o todavía peor, que es conviertan en bloqueos.

– Mostrar las emociones es de débiles: las emociones son una necesidad del ser humano, por eso no se tiene que convertir en un tema tabú. Hablar de cómo estamos, como nos sentimos nos acercará más a los otros y a nosotros mismos/mismas.

Felicidad permanente: aunque sea una emoción muy agradable, no es posible estar feliz todo el tiempo. Tenemos que estar tristes para poder valorar el que es estar alegre. Quien siempre aparenta estar en un estado de felicidad no será feliz realmente.

El miedo hay que vencerlo entendamos-lo como uno aliada, no como una enemiga. Si nos llamamos que no tenemos que sentir por quizás lo hacemos más grande.

La rabia y el enfado hay que evitarlo: ¡Es normal sentir ira y rabia! Lo que es importante es gestionarlo de manera adecuada y asertiva.

La distracción aleja a la tristeza: la distracción equivale a la evitación. Si de verdad queremos que la tristeza marche, el mejor que podemos hacer es sentirla y comunicar el que tenemos dentro a otra persona. De este modo permitimos que marche sin bloquearla.


Las emociones son permanentes: ninguna emoción es por siempre jamás! Aunque cuando nos sentimos tristes pensamos que estaremos así siempre no es cierto. Esto estaría estrechamente relacionado con la curva de los emociones, tal como vienen se van sí hacemos las cosas bien.


Des de TEAMAR os animamos que expresáis el que sentís. Con la familia, por ejemplo, podemos aprovechar el momento de la comida o de la cena para habla de cómo nos hemos sentido este día, que coses buenas y malas nos han sucedido. También podéis hacer algún juego o dinámica en relación este tema. ¡Vuestra psicóloga o psicólogo de referencia hacha que os puede dar muchas idees!
Si te ha gustado esta publicación, no olvides darle LIKE y compartirlo en los redes sociales!

Nos vemos el próximo juernes!