Arriba setembre i TeaMar torna a obrir les seves portes amb energia renovada i preparats per tornar a la feina. Aquests dies de desconnexió ens han permès dedicar temps a totes aquelles activitats que posposem durant l’any com ara viatjar, visitar a aquells familiars o amics que viuen lluny, anar d’excursió, passar el dia sencer mirant netflix… Però, a més, ens ha permès reduir els nivells d’estrés per reincorporar-nos a la feina més lleugers i amb més capacitat per adaptar-nos a totes aquelles situacions que es puguin donar.

I ara que s’acaba, com diem adéu a aquests meravellosos dies? Com tornem a la feina?

El període de descans té una data de caducitat i és important tenir-ho present i reincorporar-nos suaument i de forma progressiva. Algunes recomanacions que podem realitzar uns dies abans de la tornada a la feina poden ser:

  1. Anticipar la tornada del lloc de vacances un o dos dies abans: això ens permetrà posar tot en ordre i anar prenent contacte amb el nou escenari. Podem començar a realitzar algunes de les activitats rutinàries que acostumem a fer durant l’any o tenir contacte amb algun company de feina.
  2. Adaptar les hores de son a l’horari habitual de feina així com mantenir una bona alimentació i fer exercici físic
  3. Planificar l’agenda d’aquests primers dies sense oblidar-nos d’incloure espais d’oci en aquest nou període laboral. Tornar a la rutina no vol dir que només hi hagi obligacions; podem planificar moments d’esbarjo, activitats motivadores o de descans al llarg de la setmana. Això millorarà el nostre rendiment laboral.
  4. Establir noves metes ens pot motivar i ajudar a mantenir aquesta energia que ens han aportat les vacances. Ens podem plantejar objectius laborals o de qualsevol altre àmbit de la nostra vida com preparar la propera sortida.

Esperem que tant petits com grans hàgiu pogut gaudir d’aquests dies d’estiu i tingueu les piles ben carregades per aquest nou curs. Nosaltres ho fem amb una novetat molt esperada:

Com sabeu, a causa de la pandèmia per COVID-19, moltes de les visites psicoterapèutiques, tant individuals com grupals, s’han mantingut de forma telemàtica al llarg d’aquests últims mesos. Amb molta il·lusió, però, volem comunicar que aquestes es reprenen presencialment, complint sempre amb les mesures sanitàries establertes i pendents de qualsevol canvi. Tenim moltes ganes de gaudir del centre amb tots vosaltres! 

Així doncs, ens veiem per TeaMar i tots els dijous pel nostre bloc!

L’equip de psicòlegs i psicològiques de TeaMar

—————————————————————————————————————————-

VUELTA AL TRABAJO. ESTAMOS PREPARADOS, ¿Y TÚ?

Llega septiembre y TeaMar vuelve a abrir sus puertas con energía renovada y preparados para volver al trabajo. Estos días de desconexión nos han permitido dedicar tiempo a todas aquellas actividades que posponemos durante el año como viajar, visitar a familiares o amigos que viven lejos, ir de excursión, pasar el día entero mirando Netflix… pero, además, nos ha permitido reducir los niveles de estrés para reincorporar-nos al trabajo más ligeros y con mayor capacidad para adaptarnos a todas aquellas situaciones que se puedan dar.

Y ahora que se acaba, ¿cómo decimos adiós a estos maravillosos días? ¿Cómo volvemos al trabajo?

El periodo de descanso tiene una fecha de caducidad y es importante tenerlo presente y reincorporarnos suavemente y de forma progresiva. Algunas recomendaciones que podemos realizar unos días antes de la vuelta al trabajo podrían ser:

  1. Anticipar la vuelta del lugar de vacaciones uno o dos días antes: esto nos permitirá poner todo en orden e ir tomando contacto con el nuevo escenario. Podemos empezar a realizar algunas de las actividades rutinarias que acostumbramos a hacer durante el año y tener contacto con algún compañero de trabajo.
  2. Adaptar las horas de sueño al horario habitual de trabajo, así como mantener una buena alimentación y hacer ejercicio físico
  3. Planificar la agenda de estos primeros días sin olvidarnos de incluir espacios de ocio en este nuevo periodo laboral. Volver a la rutina no quiere decir que solo haya obligaciones; podemos planificar actividades motivadoras o de descanso a lo largo de la semana. Esto mejorará nuestro rendimiento laboral.
  4. Establecer nuevas metas nos puede motivar y ayudar a mantener esta energía que nos ha aportado las vacaciones. Nos podemos plantear nuevos objetivos laborales o de cualquier otro ámbito de la vida como preparar la próxima salida.

Esperamos que tanto pequeños como grandes hayáis podido disfrutar de estos días de verano y tengáis las pilas bien cargadas para este nuevo curso. Nosotros lo hacemos con una novedad muy esperada:

Como sabéis, a causa de la pandemia por COVID-19, muchas de las visitas psicoterapéuticas, tanto individuales como grupales, se han mantenido de forma telemática a lo largo de estos últimos meses. Con mucha ilusión, queremos comunicar que estas se retoman presencialmente, cumpliendo siempre con las medidas sanitarias establecidas y pendientes de cualquier cambio. ¡Tenemos muchas ganas de disfrutar del centro con todos vosotros!

Así pues, nos vemos por TeaMar y todos los jueves por nuestro blog.

El equipo de psicólogos y psicólogas de TeaMar