Coneixeu a aquests éssers que han aparegut durant aquesta pandèmia que saben treballar, cuinar, cuidar, consolar, ensenyar, divertir, pintar, jugar, córrer, netejar, entre d’altres coses?

Sabem que tots els pares i mares han sentit que les hores no donaven per a aconseguir complir amb tot el que l’entorn els demana: “fes bé el teu treball, cuida dels teus fills, sigues un/a mestre/a excel·lent i tot això amb bon humor i creativitat”. Hem d’afegir-li que els pares i mares de TEAMAR tenen una exigència més: “sigues un bon terapeuta per al teu fill, ara que passes tant de temps amb ell és un gran moment per a poder treballar els seus objectius en un context natural”. Que sí, que no us negarem que es pot fer una gran feina a casa, però que sabem que no estem en una situació fàcil.

Volem compartir-vos com podeu potenciar l’atenció i concentració del vostre fill/a. Tenint en compte que la falta de moviment, estímuls externs de fora casa i la poca sociabilitat els farà més difícil asseure’s a fer tasques del col·legi.
Sabem que moltes famílies quan rebeu les tasques setmanals dels vostres fills les repartiu per dies i li ho deixeu per escrit. Com us comentem, tenir un horari fix de treball i ajustar la quantitat de tasques per dia és la clau per a aconseguir que tingui constància i implicació en els seus aprenentatges. Si equilibrem bé aquests dos factors la resta de les pautes seran molt més efectives.

Horaris i estructura (també podeu consultar aquest altre article)
Sembla que són les dues paraules més repetides pels psicòlegs aquests dies. Us aconsellem que marqueu una hora d’inici de dilluns a divendres i que la jornada no s’allargui més d’una o dues hores amb les pauses corresponents. En cas que per la casuística familiar no sigui possible començar a una hora concreta, definiu quan es faran les tasques segons altres marcadors de temps, com podrien ser els menjars.

Reparteix les tasques segons l’atenció del teu fill/a
Segur que, en veure’ls treballar, haureu pensat: “treballa poc temps perquè es concentra poc o perquè no vol?”. Probablement succeiran les dues opcions, però perquè us sigui més fàcil distingir-les us compartim quant temps poden estar concentrats segons l’edat. És important no “forçar” al fet que estiguin més estona del compte atents ja que podrien aparèixer conductes de frustració, irritabilitat i agitació psicomotriu.

CONCENTRACIÓ DELS NENS PER EDATS

 • 1 any: 3 a 5 minuts
 • 2 anys: 4 a 10 minuts
 • 3 anys: 6 a 15 minuts
 • 4 anys: 8 a 20 minutos
 • 5 anys: 10 a 25 minuts
 • 6 anys: 12 a 30 minuts
 • 7 anys: 14 a 35 minuts
 • 8 anys: 16 a 40 minuts
 • 9 anys: 18 a 45 minuts
 • 10 anys: 20 a 50 minuts

Rutina al moment de fer els deures
Volem que facin els deures, sí. Alhora que també volem que siguin tan autònoms com sigui possible. Farà falta repetició de rutines i recursos visuals per a aconseguir-ho.
Quan sigui l’hora de començar els heu d’explicar-los que abans de treballar es prepararà el cos, després treballessin i al final, descansessin.

 • Abans: preparació de cos
  Segons com estigui trieu una activitat breu que l’ajudi a concentrar-se o a relaxar el cos. Es pot jugar a un joc d’atenció, fer meditació (podeu consultar aquí) o estiraments.
 • Durant: fer els deures
  En un paper es fa una llista amb les tasques que toquin aquest dia, tingueu en compte la seva capacitat d’atenció. Alguns dies veureu que fins poden fer dues llistes de tasques seguides. Podeu basar-vos en el següent exemple:
  Deures de Pere 12/05/20
  1. Exercici 2 i 3 matemàtiques
  2. Exercici 7 castellà
  3. Descans
  En algun lloc de la casa podeu tenir una llista feta entre tots de les activitats de descans de cadascun, han de ser breus i diferents de les d’oci. Es faran sempre al final de la llista de tasques i serviran per a preparar-se per a començar una altra. Us posem alguns exemples, però qualsevol altra opció que se us ocorri també pot servir: saludar a mamà/papà, anar per una galeta, anar per un got d’aigua, anar al lavabo, pujar i baixar les escales, sortir uns minuts a la terrassa, pensar en un joc que li agradi, etc.

Quan tinguin un dubte, que pintin amb un color esborrable l’enunciat o la paraula i que no us preguntin fins que no quedin més exercicis sense pintar. Per a alguns nens l’horari els ajuda que sàpiguen quant temps han d’estar treballant. Utilitzar rellotges de sorra, de nina, cronòmetres o fins a algunes aplicacions (apps), com Forest, pot ser beneficiós.

 • Després: recuperar energies

Si han aconseguit estar atents una estona raonable, encara que no hagi acabat les tasques, poden fer qualsevol tipus d’activitat d’oci que tingui l’aprovació dels papàs ja que ha aconseguit treballar atents i atentes. En cas que hagin aconseguit acabar amb tot el programat, els recompensarem amb activitats que no facin tan sovint o amb més estona dels seus jocs favorits.

Esperem que us hagi agradat l’entrada de l’article d’avui, que la compartiu i ens doneu un miler de LIKES! Fins a molt aviat!

L’Equip de Psicòlegs i Psicòlogues de TEAMAR

Caraballo, A. (s.f.). El tiempo de concentración de los niños según su edad [En línea]. Disponible en: https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/aprendizaje/el-tiempo-de-concentracion-de-los-ninos-segun-su-edad/

_________________________________________________________________

¿Conocéis a esos seres que han aparecido durante esta pandemia que saben trabajar, cocinar, cuidar, consolar, enseñar, divertir, pintar, jugar, correr, limpiar, entre otras tantas cosas?

Sabemos que todos los padres y madres han sentido que las horas no daban para conseguir cumplir con todo lo que el entorno les pide: “haz bien tu trabajo, cuida de tus hijos, se un maestro excelente y todo esto con buen humor y creatividad”. Tenemos que añadirle que los padres y madres de TEAMAR tienen una exigencia más: “sé un buen terapeuta para tu hijo, ahora que pasas tanto tiempo con él es un gran momento para poder trabajar sus objetivos en un contexto natural”. Que sí, que no os negaremos que se puede hacer un gran trabajo en casa, pero que sabemos que no estamos en una situación fácil.

Queremos compartiros como podéis potenciar la atención y concentración de vuestro hijo/a. Teniendo en cuenta que la falta de movimiento, estímulos externos de fuera casa y la poca sociabilidad les hará más difícil sentarse a hacer tareas del colegio.
Sabemos que muchas familias cuando recibís las tareas semanales de vuestros hijos las repartís por días y se lo dejáis por escrito. Como os comentamos, tener un horario fijo de trabajo y ajustar la cantidad de tareas por día es la clave para conseguir que tenga constancia e implicación en sus aprendizajes. Si equilibramos bien estos dos factores el resto de las pautas serán mucho más efectivas.

Horarios y estructura (también podéis consultar este otro artículo)
Parece que son las dos palabras más repetidas por los psicólogos estos días. Os aconsejamos que marquéis una hora de inicio de lunes a viernes y que la jornada no se alargue más de una-dos horas con las pausas correspondientes. En caso de que por la casuística familiar no sea posible empezar a una hora concreta, definid cuando se harán las tareas según otros marcadores de tiempo, como podrían ser las comidas.
Reparte las tareas según la atención de tu hijo/a
Seguro que, al verlos trabajar, habréis pensado: ¿trabaja poco tiempo porque se concentra poco o porque no quiere? Probablemente sucederán las dos opciones, pero para que os sea más fácil distinguirlas os compartimos cuanto tiempo pueden estar concentrados según la edad. Es importante no “forzar” a que estén más rato de la cuenta atentos ya que podrían aparecer conductas de frustración, irritabilidad y agitación psicomotriz.

CONCENTRACIÓN DE LOS NIÑOS POR EDADES

 • 1 año: 3 a 5 minutos
 • 2 años: 4 a 10 minutos
 • 3 años: 6 a 15 minutos
 • 4 años: 8 a 20 minutos
 • 5 años: 10 a 25 minutos
 • 6 años: 12 a 30 minutos
 • 7 años: 14 a 35 minutos
 • 8 años: 16 a 40 minutos
 • 9 años: 18 a 45 minutos
 • 10 años: 20 a 50 minutos

Rutina al momento de hacer los deberes
Queremos que hagan los deberes, sí. A la vez que también queremos que sean tan autónomos como sea posible. Hará falta repetición de rutinas y recursos visuales para conseguirlo.
Cuando sea la hora de empezar los debéis explicarles que antes de trabajar se preparará el cuerpo, después trabajaran y al final, descansaran.

 • Antes: preparación de cuerpo
  Según como esté escoged una actividad breve que le ayude a concentrarse o a relajar el cuerpo. Se puede jugar a un juego de atención, hacer meditación (podéis consultar más aquí) o estiramientos.
 • Durante: hacer los deberes
  En un papel se hace una lista con las tareas que toquen ese día, tened en cuenta su capacidad de atención. Algunos días veréis que hasta pueden hacer dos listas de tareas seguidas. Podéis basaros en el siguiente ejemplo:
  Deberes de Pere 12/05/20
  1. Ejercicio 2 y 3 matemáticas
  2. Ejercicio 7 castellano
  3. Descanso
  En algún lugar de la casa podéis tener una lista hecha entre todos de las actividades de descanso de cada uno, deben ser breves y distintas de las de ocio. Se harán siempre al final de la lista de tareas y servirán para prepararse para empezar otra. Os ponemos algunos ejemplos, pero cualquier otra opción que se os ocurra también puede servir: saludar a mamá/papá, ir a por una galleta, ir a por un vaso de agua, ir al lavabo, subir y bajar las escaleras, salir unos minutos a la terraza, pensar en un juego que le guste, etc.
  Cuando tengan una duda, que pinten con un color borrable el enunciado o la palabra y que no os pregunten hasta que no queden más ejercicios sin pintar. Para algunos niños el horario les ayuda que sepan cuanto tiempo tienen que estar trabajando. Utilizar relojes de arena, de muñeca, cronómetros o hasta algunas aplicaciones (apps), como Forest, puede ser beneficioso.
 • Después: recuperar energías
  Si han conseguido estar atentos un rato razonable, aunque no haya terminado las tareas, pueden hacer cualquier tipo de actividad de ocio que tenga la aprobación de los papás ya que ha conseguido trabajar atentos y atentas. En caso de que hayan conseguido terminar con todo lo programado, les recompensaremos con actividades que no hagan tan a menudo o con más rato de sus juegos favoritos.

¡Esperamos que os haya gustado la entrada del artículo de hoy, que la compartáis y nos deis un millar de LIKES! ¡Hasta muy pronto!

El Equipo de Psicólogos y Psicólogas de TEAMAR

Caraballo, A. (s.f.). El tiempo de concentración de los niños según su edad [En línea]. Disponible en: https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/aprendizaje/el-tiempo-de-concentracion-de-los-ninos-segun-su-edad/