Com hem parlat en diverses ocasions, les conductes repetitives solen ser un mitjà que fan servir els nostres nens/es per rebaixar l’ansietat deguda per la incomprensió i/o difícil execució de les demandes socials.

Les conductes repetitives es podrien dividir, a grans trets, en:

 • Motores: Quan impliquen moviment exagerat i sense cap finalitat d’una part del cos. També es coneixen com manierismes.
 • De llenguatge repetitiu: Quan ens trobem amb repeticions de paraules o frases de manera continuada o uns quants cops en concret, és a dir, les ecolàlies.
 • D’implicació d’objectes: Quan el nen/a fa servir un objecte donant-li el mateix ús sempre. Per exemple, fent files de cotxes, fent xocar dos objectes de forma continuada…

Sovint, quan llegim que aquests tipus de conductes es poden donar en els nostres infants, confonem les conductes repetitives del TEA amb les del TOC (Trastorn Obsessiu-Compulsiu).

El TOC és un trastorn d’ansietat que afecta al 2% de la població mundial i que es caracteritza per:

 • Obsessions: Són idees, pensaments o imatges recurrents i persistents que causen malestar. La persona intenta ignorar-los però li costa molt aconseguir-ho. Exemple: Hauré apagat el foc? Si no l’apago puc causar un incendi (por a causar un incendi).
 • Compulsions: Són conductes repetitives que es realitzen segons determinades regles i de forma estereotipada. Aquesta conducta es realitza amb la finalitat d’evitar algun esdeveniment futur. Solen viure’s amb vergonya, ja que les persones amb aquest tipus de conductes són conscients de l’exageració que fan de les mateixes. Exemple: Per saber si he apagat el foc, haig de comprovar-ho dos cops abans de sortir de casa.

Us ha semblat trobar alguna diferència amb les conductes repetitives dels nostres nens/es? El cert és que….:

 1. En el TOC, solen aparèixer les obsessions lligades de les compulsions. En el TEA, les conductes repetitives o “compulsions” es donen sense tenir un pensament recurrent. Solen donar-se per rebaixar l’ansietat.
 2. En el TOC, les compulsions es donen sota determinades regles i d’una forma en concret. En el TEA, no.
 3. En el TOC, les compulsions tenen la finalitat d’evitar alguna situació futura a la que la persona li té por. En el TEA, no hi ha por de que passi res, simplement s’actua per reduir l’ansietat del present.
 4. En el TEA, no sol haver consciència de l’exageració dels moviments ni de la repetició contínua de les conductes, la qual cosa sí es produeix en el TOC.

Esperem que aquest post us hagi pogut servir d’aclariment per tal de diferenciar el que moltes vegades podem confondre: les conductes repetitives en el TEA vs. les del TOC!

No oblideu compartir aquesta publicació a les vostres xarxes o bé donar-li un súper LIKE!

 

Fins la propera,

L’equip de psicòlegs/es de TEA Mar.

 

Font: http://xpsicologia.com/tag/toc/

____________________________________________________________________________________________

Como hemos comentado en varias ocasiones, las conductas repetitivas suelen ser una vía para rebajar la ansiedad debida a la incomprensión y/o la difícil ejecución de las demandas sociales que reciben nuestros chicos/as.  

Las conductas repetitivas se podrían dividir, a grandes rasgos, en:

 

 • Motoras: Cuando implican movimientos exagerados de alguna parte del cuerpo sin ninguna finalidad. También se conocen como manierismos.
 • De lenguaje repetitivo: Cuando nos encontramos con repeticiones de palabras o frases de manera continuada o un número de veces en concreto. También se conocen como ecolalias.
 • De implicación de objetos: Cuando el niño/a usa un objeto dándole siempre el mismo uso. Por ejemplo, haciendo filas de coches, haciendo chocar dos objetos contínuamente…

 

A menudo, cuando leemos que este tipo de conductas se pueden dar en nuestros jóvenes, confundimos las conductas repetitivas del TEA con las del TOC (Trastorno Obsesivo-Compulsivo).

El TOC es un trastorno de ansiedad que afecta al 2% de la población mundial y se caracteriza por:

 

 • Obsesiones: Son ideas, pensamientos o imágenes recurrentes y persistentes que causan malestar. La persona intenta ignorarlos pero le cuesta mucho conseguirlo. Ejemplo: ¿He apagado el fuego? Si no lo apago puedo causar un incendio (miedo a causar un incendio).
 • Compulsiones: Son conductas repetitivas que se realizan según determinadas reglas y de forma estereotipada. Esta conducta se realiza con la finalidad de evitar algun evento futuro. Suelen vivirse con vergüenza, ya que las personas con este tipo de conductas son conscientes de la exageración que hacen de las mismas. Ejemplo: Para saber si he apagado el fuego, tengo que comprobarlo dos veces antes de salir de casa.

 

¿Os ha parecido encontrar alguna diferencia con las conductas repetitivas de nuestros chicos/as? Lo cierto es que…:

 

 • En el TOC, las obsesiones suelen venir seguidas de compulsiones. En el TEA, las conductas repetitivas o “compulsiones” se dan sin tener un pensamiento recurrente. Suelen darse para rebajar los niveles de ansiedad.
 • En el TOC, las compulsiones se dan bajo determinadas reglas y de una forma concreta. En el TEA, no.
 • En el TOC, las compulsiones tienen la finalidad de evitar alguna situación futura a la que la persona teme. En el TEA, no hay miedo ni temor a que nada pase, simplemente se actúa para reducir la ansiedad presente.
 • En el TEA, no suele haber consciencia de la exageración de los movimientos ni de la repetición continuada de las conductas, en el TOC, sí existe esa conciencia.

 

Esperamos que esta publicación os haya ayudado a diferenciar algo que muchas veces podemos confundir: las conductas repetitivas en el TEA vs. las del TOC!

No os olvidéis de compartir esta publicación en vuestras redes sociales o bien darnos un súper LIKE!

 

Hasta la próxima!

 

El equipo de psicólogos/as de TEA Mar.
Fuente: http://xpsicologia.com/tag/toc/