¡Bon dia famílies! El passat dimarts 16 de novembre va ser el Dia Internacional de la Tolerància i es per això que avui volíem dedicar aquesta publicació a aquest dret tant fonamental per a viure en societat.

En la declaració dels Principis sobre la Tolerància es defineix la tolerància no solament com un deute moral, sinó com un requeriment polític i legal per als individus, els grups i els estats. La tolerància es situa en el context del dret internacional sobre els drets humans i demana als estats que legislin per protegir la igualtat d’oportunitats de tots els grups i individus de la societat.

La injustícia, la violència, la discriminació, l’estigmatització i la marginalització són formes comunes de intolerància. La psicoeducació és la clau per a combatre aquestes formes d’exclusió i ajuda als més joves a desenvolupar una actitud autònoma i un comportament ètic. La diversitat no deu ser el motiu de conflicte, sinó un terme valorat per a tots i és per això que en TEAMAR fomentem la tolerància a la diversitat i treballem amb els nostres usuaris per a que hi hagi major flexibilitat cognitiva.

“Tot depèn del mode en que mirem les coses…Una vegada entens com pensen i veuen el món, allò que un dia et sembla una discapacitat un altre dia pot ser un talent o do.” (Sxatmari, 2006, p.17).

Des de l’equip de TEAMAR es treballa amb els usuaris en la rigidesa mental, característica de les persones amb TEA, amb la finalitat de flexibilitzar els seus pensaments i/o les seves rutines del dia a dia per així tenir una major adaptació als canvis i a les situacions inesperades.

Què comporta aquesta inflexibilitat mental?

 • Ansietat, agonia o molèstia intensa davant els canvis inesperats.
 • Davant situacions diferents a l’esperada poen necessitar ajuda.
 • Dificultat per a canviar el focus d’atenció.
 • Dificultat per a canviar de tasca si no hi ha hagut una anticipació prèvia.
 • Comportaments repetitius i rutinaris.
 • Incapacitat de fer les coses de manera diferent a l’apresa.

Com es pot treballar aquesta rigidesa?

 • Modificació de rutines. Poc a poc es pot modificar l’ordre en el que es realitzen les activitats o inclús, més endavant, afegir noves activitats en el seu dia a dia i fer rotacions per així ser el més flexibles possible.
 • Treballar en resolució de conflictes amb la finalitat de buscar diferents alternatives o solucions a un mateix problema. Potenciar una mentalitat més flexible i tolerar que hi hagi diferents alternatives per una mateixa situació.
 • Recerca de nous interessos amb la finalitat de sortir de la seva rigidesa i la zona de confort. Experimentar noves experiències de forma positiva per a poder augmentar els seus interessos o alternatives per a fer en el seu dia a dia i així sortir del que està preestablert.
 • Per últim, es pot treballar la rigidesa de forma visual, com per exemple amb dues activitats proposades a continuació:

Vídeo “el pont” on els usuaris tindran que identificar quin animal correspon a la rigidesa i quin animal correspon a la flexibilitat. Una vegada diferenciat, es podran treballar els beneficis de tenir un pensament més flexible.

Per un altre banda, se li podran presentar a sessió a Superflex i els seus companys, els quals ens podran ajudar quan aparegui cervell de epdra, amb la finalitat de flexibilitzar el nostre pensament en moments del nostre dia a dia.

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi semblat d’utilitat! Si ha sigut així, ¡Podeu compartir-ho i donar-li LIKES!

Ens veiem el pròxim juernes!

L’Equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR.


Te acepto, te comprendo y te respeto.

¡Buenos días familias! El pasado martes 16 de noviembre fue el Día Internacional de la Tolerancia y es por ello que hoy queremos dedicar esta publicación a este derecho tan fundamental para vivir en sociedad.

En la declaración de los Principios sobre Tolerancia se define la tolerancia no solo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre los derechos humanos y pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad.

La injusticia, la violencia, la discriminación, la estigmatización y la marginalización son formas comunes de intolerancia. La psicoeducación es la clave para combatir estas formas de exclusión y ayudar a los más jóvenes a desarrollar una actitud autónoma y un comportamiento ético. La diversidad no debe ser motivo de conflicto sino un término valorado por todos y es por ello que en TEAMAR fomentamos la tolerancia a la diversidad y trabajamos con nuestros usuarios para que haya una mayor flexibilidad cognitiva.

            “Todo depende del modo de mirar las cosas…Una vez entiendes cómo piensan y ven el mundo, aquello que un día te parece una discapacidad otro día puede ser un talento o un don.” (Szatmari, 2006, p.17).

Desde el equipo de TEAMAR se trabaja con los usuarios la rigidez mental, característica de las personas con TEA, con la finalidad de flexibilizar sus pensamientos y/o sus rutinas del día a día para así tener una mayor adaptación a los cambios y a las situaciones inesperadas.

¿Qué comporta esta inflexibilidad mental?

 • Ansiedad, angustia o molestia intensa ante cambios inesperados.
 • Ante situaciones distintas a la esperada pueden necesitar ayuda.
 • Dificultad para cambiar el foco de atención.
 • Dificultad para cambiar de tarea si no ha habido una anticipación previa.
 • Comportamientos repetitivos y rutinarios.
 • Incapacidad de hacer las cosas de distinta forma a la aprendida.

¿Cómo se puede trabajar esta rigidez?

 • Modificación de rutinas. Poco a poco modificar el orden en el que se realizan las actividades o incluso, más adelante, añadir nuevas actividades en su día a día y rotarlas para así ser lo más flexibles posibles.
 • Trabajar en resolución de conflictos con la finalidad de buscar diferentes alternativas o soluciones a un mismo problema. Potenciar una mentalidad más flexible y tolerar que hay diferentes alternativas para una misma situación.
 • Búsqueda de nuevos intereses con la finalidad de salir de su rigidez y zona de confort. Experimentar nuevas experiencias de forma positiva para poder aumentar sus intereses o alternativas para hacer en su día a día y así salir de lo preestablecido.
 • Por último, se puede trabajar la rigidez de forma visual, como por ejemplo con las dos actividades propuestas a continuación:

Vídeo “el puente” dónde el usuario tendrá que identificar qué animal corresponde a la rigidez y qué animal corresponde a flexibilizar. Una vez diferenciado, se podrá trabajar sobre los beneficios de tener un pensamiento más flexible.

Por otro lado, se les podrá presentar en sesión a Superflex y sus compañeros, los cuáles nos podrán ayudar cuando aparezca cerebro de piedra, con la finalidad de flexibilizar nuestro pensamiento en momentos de nuestro día a día.

¡Esperemos que os haya gustado este artículo y que os haya parecido de utilidad! Si ha estado así, ¡Compartidlo y dadle LIKES!

¡Nos vemos el próximo juernes!

El equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR.

Referencias fotográficas:

Manos:http://www.sanbartolomedelatorre.es/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/noticia-en-detalle/17-de-noviembre-Dia-Internacional-para-la-Tolerancia/

Superflex: SuperFlex. A Superhero Social Thinking Curriculum Stephanie Madrigal and Michelle Garcia Winner (2008) www.socialthinking.com Visual compiled by Jill Kuzma 11/09