L’entrada d’avui la dirigim a tots els pares que pateixen quan han de canviar la rutina diària dels seus fills, pels caps de setmana fora, els sopars inesperats, les vacances diferents o per un inici de curs escolar amb nous professors i companys. La vida està plena de canvis i per a moltes de les persones amb TEA són sinònim de malsons, un augment d’ansietat i majors respostes conductuals.

Un dels trets típics del TEA és el pensament rígid. Aquesta forma de pensament inflexible pot comportar a tenir obsessions, augment de la rigidesa, necessitat de control i pot afectar l’assimilació de canvis.

Fins fa poc es considerava que havien de viure sotmesos a rigoroses rutines perquè d’aquesta forma no es veiés afectada la seva vida, però a poc a poc van canviant els models d’intervenció, ja que en la vida els canvis són incontrolables i impredictibles, la vida és un canvi constant. Per això considerem que en el que realment cal centrar-se és en com preparar-los per a aquests canvis.

Principals pautes i dinàmiques per a afavorir l’adaptació al canvi:

 • Agendes visuals(1): els canvis que hagin d’aparèixer en la rutina els inclourem en l’agenda visual. Per exemple, “anar a comprar al supermercat de manera imprevista”: anticipem el que ocorrerà mostrant-li l’acció de manera visual i verbal.
 • Intentar que es doni una comprensió lògica de per què s’ha donat la nova acció (explicar l’origen de l’imprevist, contextualitzar a la persona en el que està passant).
 • Treballar la flexibilitat cognitiva. Podem potenciar el pensament flexible ensenyant que es pot fer el mateix de formes diferents. Trencar amb el pensament dicotòmic (pensament extremista o blanc/negre) fent ús de diferents materials com poden ser les escales d’emocions(2). Una altra tècnica per millorar la rigidesa cognitiva és ensenyar amb l’assaig error, és a dir, ensenyant cometent errors per a treballar la frustració i rigideses.
 • Participació activa en la tasca: depèn de l’infant pot ser una bona manera de motivar a fer l’acció. Donant-li una importància o responsabilitat en l’activitat imprevista. Seguint l’exemple anterior, “el nen podrà triar algun aliment de la compra”, en el cas que es tractés d’un sopar inesperat; “podrà triar un plat per a tota la família”; per últim si fossin unes vacances; “s’encarregarà de fer la seva maleta de les joguines”.
 • Establir petits premis (reforçadors positius): és una manera d’incentivar. Seguint l’exemple del supermercat, podem comentar-li que: “comprarem els ingredients per a fer el seu menjar preferit i el menjarem aquesta setmana”, així com comprar-li un “ou kinder”. En general seria qualsevol cosa petita que com a pares considereu que li pot agradar. Això pot ajudar a que rebi de forma més positiva l’element nou.

En resum, l’anticipació del que passarà i fer-los partícips de l’activitat té una gran importància en aquest procés d’adaptació al canvi. Depenent de la persona aquest podrà ser més fàcil o complex.

A continuació, es presenten els materials hem comentat anteriorment:

 1. Agenda visual (alt, alt com una muntanya, 2017):

AGENDA VISUAL

 1. Escales (d’emocions i de dificultats), material utilitzat per treballar el pensament dicotòmic (Nason, B. 2014):

ESCALA D'EMOCIONS

Si l’article us ha agradat no dubteu en deixar-nos els vostres comentaris, donar-nos un like i compartir aquesta publicació. Fins al pròxim juernes!

L’Equip de psicòlegs de TEAMAR

Bibliografia:

Alto alto como una montaña. La evolución de la agenda visual (2017). Des de: https://afrontandoelautismoconsensibilidad.wordpress.com/2017/02/17/la-evolucion-de-la-agenda-visual/

Nason, B. (2014). The autism discussion page on anxiety, behavior, school, and parenting strategies : a toolbox for helping children with autism feel safe, accepted, and competent.

Imatge Principal: El enfado en los niños: cómo evitar que lleguen a la ira reactiva – Etapa Infantil. (n.d.). Des de: https://www.etapainfantil.com/enfado-ninos-evitar-lleguen-ira-reactiva————————————————————————————————————

La entrada de hoy la dirigimos a todos los padres que sufren cuando tienen que cambiar la rutina diaria de sus hijos, por los fines de semana fuera, las cenas inesperadas, las vacaciones diferentes o por un inicio de curso escolar con nuevos profesores y compañeros. La vida está llena de cambios y para muchas de las personas con TEA son sinónimo de pesadillas, un aumento de ansiedad y mayores respuestas conductuales.

Uno de los rasgos típicos del TEA es el pensamiento rígido. Esta forma de pensamiento inflexible puede llevar a tener obsesiones, aumento de la rigidez, necesidad de control y afectar la asimilación de cambios.

Hasta hace poco se consideraba que tenían que vivir sometidos a rigurosas rutinas porque de esta forma no se viera afectada su vida, pero despacio van cambiando los modelos de intervención, puesto que en la vida los cambios son incontrolables e impredecibles, la vida es un cambio constante. Por eso consideramos que en el que realmente hay que centrarse es en cómo prepararlos para estos cambios.

Principales pautas y dinámicas para favorecer la adaptación al cambio:

 • Agendas visuales(1): los cambios que tengan que aparecer en la rutina los incluiremos en la agenda visual. Por ejemplo, “ir a comprar al supermercado de manera imprevista”: anticipamos el que ocurrirá mostrándole la acción de manera visual y verbal.
 • Intentar que se dé una comprensión lógica de por qué se ha dado la nueva acción (explicar el origen del imprevisto, contextualizar a la persona en el que está pasando).
 • Trabajar la flexibilidad cognitiva. Podemos potenciar el pensamiento flexible enseñante que se puede hacer el mismo de formas diferentes. Romper con el pensamiento dicotómico (pensamiento extremista o blanco/negro) haciendo uso de diferentes materiales como pueden ser las escalas de emociones(2). Otra técnica para mejorar la rigidez cognitiva es enseñar con el ensayo error, es decir, enseñando cometiendo errores para trabajar la frustración y rigidez.
 • Participación activa en la tarea: depende del niño puede ser una buena manera de motivar a hacer la acción. Dándole una importancia o responsabilidad en la actividad imprevista. Siguiendo el ejemplo anterior, “el niño podrá elegir algún alimento de la compra”, en el supuesto de que se tratara de una cena inesperada; “podrá elegir un plato para toda la familia”; por último, si fueran unas vacaciones; “se encargará de hacer su maleta de los juguetes”.
 • Establecer pequeños premios (reforzadores positivos): es una manera de incentivar. Siguiendo el ejemplo del supermercado, podemos comentarle que: “compraremos los ingredientes para hacer su comida preferida y lo comeremos esta semana”, así como comprarle un “huevo kinder”. En general sería cualquier cosa pequeña que como padres consideráis que le puede gustar. Esto puede ayudar a que reciba de forma más positiva el elemento nuevo.

En resumen, la anticipación del que pasará y hacerlos partícipes de la actividad tiene una gran importancia en este proceso de adaptación al cambio. Dependiendo de la persona este podrá ser más fácil o complejo.

A continuación, se presentan los materiales hemos comentado anteriormente:

 

 1. Agenda visual (alto, alto como una montaña, 2017):

AGENDA VISUAL

    2. Escalas (de emociones y de dificultad) relacionado con evitar pensamiento dicotómico (Nason, B. 2014):

ESCALA D'EMOCIONS

 

Si el articulo os ha gustado no dudéis en dejar vuestro comentario, darnos un like y compartir esta publicación. ¡Hasta el próximo juernes!

El equipo de psicólogos de TEAMAR

Bibliografía

Alto alto como una montaña. La evolución de la agenda visual (2017). Des de: https://afrontandoelautismoconsensibilidad.wordpress.com/2017/02/17/la-evolucion-de-la-agenda-visual/

Nason, B. (2014). The autism discussion page on anxiety, behavior, school, and parenting strategies : a toolbox for helping children with autism feel safe, accepted, and competent.

Imagen Principal: El enfado en los niños: cómo evitar que lleguen a la ira reactiva – Etapa Infantil. (n.d.). Des de: https://www.etapainfantil.com/enfado-ninos-evitar-lleguen-ira-reactiva