Hem sentit parlar molt de l’escolta activa, però perquè és tan important? És una manera de comunicar-nos que ens ajudarà a fer-ho de forma responsable i sana. Passem de sentir a escoltar i del “tu i jo” al “nosaltres”.

Una de les coses més comunes que passen quan no practiquem aquesta classe d’escolta és emetre judicis de valors o donar una solució o opinió que l’altra persona no ens ha demanat. Us ha passat alguna vegada que heu començat el dia amb el peu esquerre i en arribar a casa l’únic que vols és explicar-li a algú per desfogar-te i rebre suport? Bé, imaginem-nos que aquella persona et contesta dient que el que t’ha passat ho podries haver evitat o et dóna una solució perquè no et torni a passar. Aquesta classe de resposta pot semblar molt pràctica i eficient, però és realment el que necessitem al final d’un mal dia?

Amb la finalitat de no veure tristos o afectats als nostres éssers estimats, moltes vegades volem solucionar la raó del seu estat d’ànim o ajudar-los perquè deixin de sentir-se així l’abans possible. Mentre aquestes intencions són molt nobles, a vegades podem fer sentir a aquella persona com que no estem prestant atenció al més important, els seus sentiments en aquell precís moment. Ens centrem a solucionar el futur, però no en acompanyar en el present. Aleshores, que podem fer per acompanyar sense opinar?

Quan algú ens està explicant un problema, és habitual que la nostra ment salti amb diferents solucions, però és en aquests moments quan hem de silenciar-la perquè així la nostra atenció pot estar centrada en el que ens estan explicant. Una manera de mantenir-nos connectats en la conversació i que l’altra persona vegi el nostre interès, serà a través de realitzar preguntes que ens ajudin a entendre millor pel que està passant aquella persona. Un cop ja ens hagin explicat tota la situació, arriba el moment més important: validar els sentiments. En aquest moment hem de minimitzar qualsevol opinió o judici que ens neixi emetre, per deixar pas al suport i a l’acompanyament amb frases com: t’entenc, m’imagino que no ha estat fàcil, em sap molt greu que t’hagi passat això i estic aquí si em necessites.

Validar aquestes emocions negatives no només demostra que estem intentant entendre la seva situació i que aquella persona té el nostre suport, sinó que també estem normalitzant emocions com la tristesa o la ràbia. A llarg termini, això facilita la identificació d’aquestes emocions, ja que serà vist com una cosa natural que hem d’acceptar i digerir, i no com una cosa perillosa o nociva que hauríem d’apartar o evitar.

L’últim pas per completar aquest acompanyament serà transmetre a aquella persona que estem aquí si ens necessita o si la podem ajudar en alguna cosa. Serà llavors quan podrem assistir en aquesta cerca de solucions, la paraula assistir aquí és molt important, ja que hem de mantenir present que les coses no es faran com ho faria un mateix. Estem parlant de diferents persones que gestionen les emociones i viuen les situacions de maneres diferents. Hem d’intentar evitar que les nostres pròpies experiències i idees ennuvolin les vivències i sentiments de l’altra persona.

És habitual que percebem les preocupacions o molèsties dels altres de manera diferent a com ho faríem nosaltres mateixos, però hem d’intentar mantenir present que aquestes emocions tot i ser diferents són reals i vàlides.

En conclusió, hem de respectar i donar espai a les experiències que viuen altres persones i les emocions que experimenten a través d’elles, encara que aquestes tinguin connotacions negatives. Hem d’aprendre a conviure amb elles i no lluitar contra elles. D’aquesta manera, la persona potser no tindrà una solució perfecta per demà, però tindrà comprensió i suport per avui.

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi semblat d’utilitat! Si ha estat així compartiu-lo i doneu LIKES!!

Ens veiem el proper dijous!

L’Equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR.

———

¿Solucionar o escuchar? Esa es la cuestión…

Hemos oído hablar mucho de la escucha activa, pero ¿porque es tan importante? Es una manera de comunicarnos que nos ayudará a hacerlo de forma responsable y sana. Pasamos de oír a escuchar y del “tu y yo” al “nosotros”.

Una de las cosas más comunes que pasan cuando no practicamos este tipo de escucha es emitir un juicio de valores o dar una solución u opinión que la otra persona no nos ha pedido. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis empezado el día con el pie izquierdo y al llegar casa lo único que quieres es contárselo a alguien para desahogaros y recibir apoyo? Bien, imaginémonos que esa persona te responde diciéndote que lo que te ha pasado lo podrías haber evitado o te da una solución para que no te vuelva a pasar. Este tipo de contestación puede parecer muy practica y eficiente, pero ¿es realmente lo que necesitamos tras un mal día?

Con el fin de no ver tristes o afectados a nuestros seres queridos, muchas veces queremos solucionar la razón de su estado de ánimo o ayudarles para que dejen de sentirse así lo antes posible. Mientras estas intenciones son muy nobles, a veces podemos hacer sentir a esa persona como que no estamos prestando atención a lo mas importante, sus sentimientos en ese preciso momento. Nos centramos en arreglar el futuro, pero no en acompañar el presente. Entonces, ¿Qué podemos hacer para apoyar sin opinar?

Cuando alguien nos está contando un problema, es habitual que nuestra mente salte con diferentes soluciones, pero en estos momentos debemos silenciarla porque nuestra atención debe estar puesta en lo que nos están explicando. Una manera de mantenernos conectados en la conversación y que la otra persona vea nuestro interés será a través de preguntas que nos ayuden a entender mejor por lo que está pasando esa persona. Una vez, ya nos han contado toda la situación llega el momento más importante: validar los sentimientos. En ese instante debemos minimizar cualquier opinión o juicio que nos nazca emitir para dejar paso al apoyo y al acompañamiento con frases como: te entiendo, me imagino que no ha sido fácil, siento mucho que te haya pasado esto y estoy aquí si me necesitas.

Validar estas emociones negativas no solo demuestra que estamos intentando entender su situación y que esa persona tiene nuestro apoyo, sino que también estamos normalizando emociones como la tristeza o el enfado. A largo plazo esto facilitará la identificación de estas emociones ya que será visto como algo natural que debemos aceptar y digerir, y no como algo peligroso o dañino que debemos empujar o evitar.

El último paso para completar este acompañamiento será transmitirle a esa persona que estamos aquí si nos necesita o si le podemos ayudar en algo. Será entonces cuando podremos asistir en esa búsqueda de soluciones, la palabra asistir aquí es muy importante, ya que debemos mantener presente que las cosas no se harán como las haría uno mismo. Estamos hablando de diferentes personas que gestionan las emociones y viven las situaciones de manera distinta. Tenemos que intentar evitar que nuestras propias experiencias o ideas nublen las vivencias y sentimientos de la otra persona.

Es habitual que percibamos las preocupaciones o molestias de los demás de manera distinta a como lo haríamos nosotros, pero debemos mantener presente que esas diferentes emociones también son reales y válidas.

En conclusión, debemos respetar y dar espacio a las experiencias que vivan otras personas y las emociones que experimenten por ello, aunque estas se asocien a cosas negativas. Hemos de aprender a convivir con ellas y no luchar contra ellas. De esta manera, la persona tal vez no tenga una solución perfecta para mañana, pero tendrá comprensión y apoyo para hoy.

¡Esperamos que os haya gustado este artículo y que os haya parecido de utilidad! Si ha sido así, compartidlo y dad like !!

¡Nos vemos el próximo jueves!

El Equipo de psicólogos y psicólogas de TEAmar.