“Mama, per què hem de dur aquesta palma a la mà? I què fa el senyor de túnica enmig de l’església amb l’aigua?”, “Papa, què és això que surt a la televisió, que carreguen amb escultures gegants a les espatlles?”, “Tieta, per què va aquell senyor amb una creu tan gran al damunt?”, “Avi, què és “La Passió”?”

Quantes preguntes, oi? Sense adonar-nos, ja ha passat un altre trimestre, i de sobte, és Setmana Santa! Un temps per passar en família, celebrar les tradicions que a cada casa s’estilin i… no ens n’oblidem de la tant preuada Mona!

Emperò, és molt possible que hi hagi activitats diferents, més característiques d’aquestes dates, que els nostres nens/es i nois/es no comprenguin. Per aquest motiu, els pot anar molt bé que els expliquem l’objectiu de cada una d’elles, i aprofitem l’ocasió per treballar la tolerància a les creences diferents a les pròpies, acceptant-les i respectant-les.

Vers aquests dies festius, volem recordar-vos que, com sempre, és important:

 • Proporcionar estratègies i posar paraules a les emocions que poden viure, per a que les comprenguin i les regulin de manera adequada.
 • Buscar moments per poder compartir conjuntament, ja sigui en ocasions de joc o en sortides.
 • Seguir treballant les habilitats socials en conversa i joc.
 • Atorgar-los un rol en les activitats familiars, en especial aquells que fomentin la seva autonomia.
 • Anticipar tots aquells canvis que poden esdevenir al trencar la rutina, i que poden ser potencialment ansiògens. Oferir-los també alternatives a aquest estrès, o recursos que poden emprar quan es sentin desbordats.
 • Continuar treballant el posar-nos en el lloc de l’altre (empatia) en totes les situacions que no comprenguin.
 • Mostrar-nos serens i tranquils, ja que ells ho percebran i contribuirà en la seva serenor.

L’Associació TEA Asperger Maresme tanca les seves portes fins el 3 d’Abril, quan tornarem amb les energies al màxim i seguirem treballant per oferir-vos, com sempre, el millor. És el que us mereixeu!

I recordeu! Aquests dies son una gran ocasió per seguir fent difusió sobre el TEA, ja sigui recomanant el blog boca – orella a amics, familiars i professionals, o sigui emprant les noves tecnologies. Ja ens segueixes a les Xarxes Socials? Comparteix-nos a Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram!

Gaudiu del temps en família, i fins molt aviat!

Equip de psicòlegs/gues de l’associació TEA Asperger del Maresme

—————————————————————————————————————-

“Mamá, ¿por qué tenemos que llevar esta palma en la mano? ¿Y qué hace el señor de túnica en medio de la iglesia con el agua?”, “Papa, ¿qué es esto que sale a la televisión, que cargan con esculturas gigantes a los hombros?”, “Tía, ¿por qué va aquel señor con una cruz tan grande encima?”, “Abuelo, ¿qué es “La Pasión”?”

Cuántas preguntas, ¿verdad? Sin darnos cuenta, ya ha pasado otro trimestre, y de repente, ¡es Semana Santa! Un tiempo para pasar en familia, celebrar las tradiciones que en cada casa se estilen y… ¡no nos olvidemos de la tanto preciada Mona!

Aún así, es muy posible que haya actividades diferentes, más características de estas fechas, que nuestros niños/as y chicos/as no comprendan. Por este motivo, les puede ir muy bien que les expliquemos el objetivo de cada una de ellas, y aprovechemos la ocasión para trabajar la tolerancia hacia las creencias diferentes a las propias, aceptándolas y respetándolas.

Respecto estos días festivos, queremos recordaros que, como siempre, es importante:

 • Proporcionar estrategias y poner palabras a las emociones que puedan vivir, para que las comprendan y las regulen de manera adecuada.
 • Buscar momentos para poder compartir conjuntamente, ya sea en ocasiones de juego o en salidas.
 • Seguir trabajando las habilidades sociales en conversación y juego.
 • Otorgarlos un rol en las actividades familiares, en especial aquellos que fomenten su autonomía.
 • Anticipar todos aquellos cambios que pueden acontecer al romper la rutina, y que pueden ser potencialmente ansiógenos. Ofrecerles también alternativas a este estrés, o recursos que pueden emplear cuando se sientan desbordados.
 • Continuar trabajando lo de ponernos en el lugar del otro (empatía) en todas las situaciones que no comprendan.
 • Mostrarnos serenos y tranquilos, puesto que ellos lo percibirán y contribuirá en su serenidad.

La Asociación TEA Asperger Maresme cierra sus puertas hasta el 3 de Abril, cuando volveremos con las energías al máximo y seguiremos trabajando para ofreceros, como siempre, lo mejor. ¡Es lo que os merecéis!

¡Y recordad! Estos días son una gran ocasión para seguir haciendo difusión sobre el TEA, ya sea recomendando el blog boca – oreja a amigos, familiares y profesionales, o sea empleando las nuevas tecnologías. ¿Ya nos sigues en las Redes Sociales? ¡Compártenos a Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram!

Disfrutad del tiempo en familia, ¡y hasta muy pronto!

Equipo de psicólogos/gas de la asociación TEA Asperger Maresme