Molts cops quan llegim un conte o expliquem una historia tot comença amb frases com “hi havia una vegada” o “fa molt de temps, en una terra llunyana…”, són frases típiques que ens ajuden a començar una narració per poder seguir bé el fil de la historia que expliquem.

Ara bé, que passaria si de cop i volta, aquesta introducció desaparegués, si directament parléssim del que fan els personatges de la història sense haver-los presentat? O bé, si expliquéssim coses sobre un lloc però sense contextualitzar sobre el que estem parlant o de què es tracta?

Quin embolic, no?

Doncs a les persones amb TEA és una cosa que els hi passa sovint. No és perquè ens vulguin desorientar dins la conversa, ni perquè s’hagin oblidat de fer la introducció, sinó perquè tenen dificultats en comprendre els missatges inferits, és a dir, el que es “sobreentén” quan ens comuniquem.

En el seu cap ja van pensant en aquell tema del qual ens parlen i en el moment en que l’exposen, donen per fet que ja sabem de què es tracta o estem al cas de les darreres novetats sobre aquella temàtica.

Això succeeix sovint quan iniciem una conversa: Normalment, podem fer una petita introducció trivial, triem el tema del qual volem parlar i un cop contextualitzat, exposem les nostres intrigues, dubtes o comentaris. Però en el cas de les persones amb TEA, tot això no és necessari, ells consideren que s’ha de saber o conèixer.

A sota d’aquest paràgraf us deixem un enllaç d’un vídeo que pot ser un exemple clar del que diem. És un fragment d’un episodi de “Big Bang Theory” on en Sheldon, un dels protagonistes, dóna per sabuda informació molt concreta i coses dels seus interessos particulars, desprestigiant a qui no sap sobre el tema.

I com els podem ajudar sense perdre el cap?

Ja sabem que els nostres nois/es necessiten estructura en el seu entorn, i amb aquest tipus de converses succeeix el mateix. És important que quan iniciïn un tema d’aquesta manera, donant per fet el context o que sabem de què parlen, els aturem i expliquem que necessitem que ens introdueixin el tema del que estan parlant, ja que sinó no els podem seguir.

De vegades això els hi pot resultar estrany, ja que per ells resulta d’allò més obvi el que estan dient, però els hem de fer entendre que no tots compartim els mateixos interessos o sabem les mateixes coses encara que semblin molt clares per alguns. Per això és important facilitar una informació més senzilla perquè les persones amb les que ens comuniquem ens puguin seguir i entendre.

De totes maneres, és important tenir en compte que es tracta d’una característica del seu estil comunicatiu, de manera que hem de ser respectuosos i treballar tant sols sobre les situacions que dificulten les interaccions amb els altres.

Com sempre, esperem que aquesta entrada us hagi sigut d’utilitat, que l’hagueu gaudit, i que la compartiu a les vostres xarxes socials juntament amb un enorme LIKE!

Trobareu més la propera setmana!

FONTS:       https://www.google.es/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1397&bih=805&tbm=isch&sa=1&ei=uZNgWvDaAc7HwQKgzr64DA&q=sabelotodo&oq=sabelotodo&gs_l=psy-

Muchas veces cuando leemos un cuento o contamos una historia todo comienza con frases como “había una vez” o “hace mucho tiempo, en una tierra lejana …”, son frases típicas que nos ayudan a comenzar una narración para poder seguir bien el hilo de la historia que contamos.

Ahora bien, que pasaría si de repente, esta introducción desapareciera, si directamente habláramos de lo que hacen los personajes de la historia sin haberlos presentado? O bien, si contáramos cosas sobre un lugar pero sin contextualizar sobre lo que estamos hablando o de que se trata?

Qué lío, no?

Pues a las personas con TEA es algo que les pasa a menudo. No es porque nos quieran desorientar en la conversación, ni porque se hayan olvidado de hacer la introducción, sino porque tienen dificultades en comprender los mensajes inferidos, es decir, lo que se “sobreentiende” cuando nos comunicamos.

En su cabeza ya pensando en ese tema del que nos hablan y en el momento en que la exponen, dan por hecho que ya sabemos de que se trata o estamos en el caso de las últimas novedades sobre aquella temática.

Esto sucede a menudo cuando iniciamos una conversación: Normalmente, podemos hacer una pequeña introducción trivial, elegimos el tema del que queremos hablar y una vez contextualizado, exponemos nuestras intrigas, dudas o comentarios. Pero en el caso de las personas con TEA, todo esto no es necesario, ellos consideran que ya se sabe o se conoce conocer.

Debajo de este párrafo os dejamos un enlace de un vídeo que puede ser un ejemplo claro de lo que decimos. Es un fragmento de un episodio de “Big Bang Theory” donde Sheldon, uno de los protagonistas, da por sabida información muy concreta y cosas de sus intereses particulares, desprestigiando a quien no sabe sobre el tema.

https://www.youtube.com/watch?v=BeIqjXnNHDQ

Y como los podemos ayudar sin perder la cabeza?

Ya sabemos que nuestros chicos / as necesitan estructura en su entorno, y con este tipo de conversaciones sucede lo mismo. Es importante que cuando inicien un tema de esta manera, dando por hecho el contexto o que sabemos de qué hablan, les detengamos y expliquemos que necesitamos que nos introduzcan el tema de lo que están hablando, ya que sino no podemos seguir.

A veces esto les puede parecer extraño, ya que para ellos resulta de lo más obvio lo que están diciendo, pero les tenemos que hacer entender que no todos compartimos los mismos intereses o sabemos las mismas cosas, aunque parezcan muy claras para algunos.

Por eso es importante facilitar una información más sencilla para que las personas con las que nos comunicamos nos puedan seguir y entender.

De todos modos, es importante tener en cuenta que se trata de una característica de su estilo comunicativo, por lo que debemos ser respetuosos y trabajar sólo sobre las situaciones que dificultan las interacciones con los demás.

Como siempre, esperamos que esta entrada os haya sido de utilidad, que la hayais disfrutado, y que la compartais en vuestras redes sociales junto con un enorme LIKE!

Encontrareis más la próxima semana!

 

FUENTES:       https://www.google.es/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1397&bih=805&tbm=isch&sa=1&ei=uZNgWvDaAc7HwQKgzr64DA&q=sabelotodo&oq=sabelotodo&gs_l=psy-