A l’entrada del blog d’avui volem recuperar un dels temes més importants que s’inclouen en tot moment en l’evolució dels nostres nois/es, l’autonomia. En el nostre dia a dia, realitzem diverses activitats i rutines algunes de les quals és necessari que desenvolupem (o anem aprenent a desenvolupar-ho) per nosaltres mateixos. 

Aquestes activitats van des de fer la motxilla per anar a escola o triar la roba que ens posarem al matí (tasques més senzilles) fins a saber anar amb transport públic o anar a comprar (tasques més complexes). 

Com sabem, els nens i nenes amb TEA acostumen a presentar dificultat en l’adquisició de nous hàbits i és necessari ajudar-los a aconseguir-ho. Però un cop entrem aquí, és molt senzill caure en el parany d’exedir-nos en la repartició de responsabilitats.

Que a quin parany ens referim? Doncs a facilitar en excés la vida dels nostres fills/es treient-los inconscientment els seus moments d’aprenentatge. 

Hi han escenes quotidianes molt freqüents en que ens veiem forçats a caure en aquest mal costum sense adonar-nos. Per exemple, ens ha passat mai la típica escena en que hem de dur els nens a l’escola, però cada cop és més tard? En aquell moment el meu fill/a encara està per vestir i lligar-se les sabates i, tot i que ho sap fer, triga una eternitat o s’entretén fàcilment. Què és el que acabem fent? És el pare o la mare qui lliga les sabates i fins i tot ajuda a vestir (o vesteix directament) a l’infant. Les situacions en que els pares i mares preparen la motxilla de l’escola o d’esport del nen o nena perquè així segur que no s’oblida res, o que tallen la fruita perquè el petit és força maldestre no fan sinó limitar-lo encara més. 

En entrades anteriors d’aquest blog com són “papa, em talles la carn?” o “qui ha d’anar a comprar el pa?” hem explicat estratègies i consells sobre com fomentar l’autonomia amb els nostres fills/es i són interessants per orientar-nos a quina edat podem ensenyar determinades tasques. Però l’article d’avui va destinat especialment a evitar que fallem en un altre punt important, el de no eliminar les oportunitats que tenen els nens de fer-se autònoms.

Si no es permeten i es creen oportunitats perquè els nens/es puguin elaborar determinades tasques, les conseqüències negatives apareixen a curt i a llarg termini:

  • Aniran perdent pràctica de la tasca que realitzen i els costarà més dominar-la, fer-la més ràpid i millor.
  • Si aprenen que al primer entrebanc la mare o el pare ho acabarà fent, és fàcil acomodar-se i buscar sempre aquesta solució (tan de manera conscient com inconscient).
  • Els costarà més gestionar la seva frustració donat que al primer entrebanc sempre se’ls hi ha solucionat el problema.
  • Aquesta manera de fer els estanca en la mateixa zona de confort a perpetuïtat, i impedeix que puguin aprendre noves tasques o evolucionar les que tenim adquirides.

Així doncs, hem de facilitar al màxim que els nostres fills/es puguin desenvolupar amb èxit les seves tasques autònomes, exercint de models col·laboradors i pacients, encara que això sigui de vegades treballar-nos la nostra pròpia paciència realitzant una tasca difícil, el “deixar fer als nens” i no caure en la sobreprotecció. Ara que s’apropen les vacances de nadal hi ha l’oportunitat perfecta per poder crear aquestes rutines i aprofitar el temps lliure i en família per poder masteritzar tot això.

Comparteix i dona’ns un like si t’ha semblat útil i interessant! No oblideu seguir-nos a les xarxes socials!

L’equip de psicòlegs de l’Associació

 


 

En la entrada del blog de hoy queremos recuperar uno de los temas más importantes que se incluyen en todo momento en la evolución de nuestros chicos/as, la autonomía. En nuestro día a día, realizamos diversas actividades y rutinas algunas de las cuales es necesario que desarrollemos (o vayamos aprendiendo a desarrollar) por nosotros mismos.

Estas actividades van desde hacer la mochila para ir a la escuela o elegir la ropa que nos pondremos mañana (tareas más sencillas) hasta saber ir en transporte público o ir a comprar (tareas más complejas).

Como sabemos, los niños y niñas con TEA suelen presentar dificultad en la adquisición de nuevos hábitos y es necesario ayudarles a conseguirlo. Pero una vez entramos aquí, es muy sencillo caer en la trampa de excedernos en el reparto de responsabilidades.

Que a qué trampa nos referimos? Pues facilitar en exceso la vida de nuestros hijos / as eliminando inconscientemente sus momentos de aprendizaje.

Hay escenas cotidianas muy frecuentes en que nos vemos forzados a caer en esta mala costumbre sin darnos cuenta. Por ejemplo, ¿no os ha pasado nunca la típica escena en que debemos llevar a los niños a la escuela, pero cada vez es más tarde? En ese momento mi hijo / a aún está por vestir y atarse los zapatos y, aunque lo sabe hacer, tarda una eternidad o entretiene fácilmente. ¿Qué es lo que acabamos haciendo? Es el padre o la madre quien ata los zapatos e incluso ayuda a vestir (o viste directamente) al niño. Las situaciones en que los padres y madres preparan la mochila de la escuela o de deporte del niño o niña porque así seguro que no olvida nada, o que cortan la fruta para que el pequeño/a es bastante torpe no hacen sino limitarlo aún más.

En entradas anteriores de este blog como son “papa, me cortas la carne?” o “quien tiene que ir a comprar el pan?” Hemos explicado estrategias y consejos sobre cómo fomentar la autonomía con nuestros hijos / as y son interesantes para orientarnos a qué edad podemos enseñar determinadas tareas. Pero el artículo de hoy va destinado especialmente a evitar que fallémos en otro punto importante, el de no eliminar las oportunidades que tienen los niños de hacerse autónomos.

Si no se permiten y se crean oportunidades para que los niños / as puedan elaborar determinadas tareas, las consecuencias negativas aparecen a corto y a largo plazo:

  • Irán perdiendo práctica en la tarea que realizan y les costará más dominarla, hacerla más rápido y mejor.
  • Si aprenden que al primer tropiezo la madre o el padre lo acabará haciendo, es fácil acomodarse y buscar siempre esta solución (tanto de manera consciente como inconsciente).
  • Les costará más gestionar su frustración ya que frente al primer obstáculo siempre se les ha dado la solución del problema.
  • Esta manera de hacer los estanca en la misma zona de confort a perpetuidad, e impide que puedan aprender nuevas tareas o evolucionar las que tenemos adquiridas.

Así pues, hemos de facilitar al máximo que nuestros hijos / as puedan desarrollar con éxito sus tareas autónomas, ejerciendo de modelos colaboradores y pacientes, aunque esto sea a veces trabajar nuestra propia paciencia realizando una tarea difícil, el “dejar hacer a los niños” y no caer en la sobreprotección. Ahora que se acercan las vacaciones de navidad existe la oportunidad perfecta para poder crear estas rutinas y aprovechar el tiempo libre y en familia para poder masterizar todo esto.

Comparte y danos un like si te ha parecido útil e interesante! No olvide seguirnos en las redes sociales!

 

El equipo de psicólogos de la Asociación

 

Fuente de la imagen: https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/los-ninos-pueden-ayudar-en-casa