Moltes vegades, quan parlem de les persones amb TEA, la societat s’imagina algú que no comprèn als altres i que no té empatia. Que no connecta emocionalment amb els demés. I… no poden estar més errats!

Abans de res, hem de comprendre bé el concepte d’empatia i les diferents dimensions d’aquesta. L’empatia és l’habilitat de comprendre i viure l’estat emocional de l’altra persona. Quan empatitzem amb algú altre, som capaços d’endinsar-nos en la seva realitat.

L’empatia compta amb tres dimensions: l’empatia emocional, l’empatia cognitiva i l’empatia conductual.

L’empatia emocional és el resultat del contagi emocional. És justament l’empatia més primària i que ens defineix com a mamífers; el fet de sentir com es sent l’altre persona, vivint l’emoció físicament. Aquesta dimensió és especialment útil en professions que exigeixen d’una interacció amb altres com pot ser una persona encarregada d’un equip. Cal tenir en compte però que pot ser inapropiada en algunes circumstàncies i que pot saturar a la persona si l’emoció esdevé molt intensa o repetida.

En canvi, l’empatia cognitiva és el coneixement de com es sent l’altre persona i què pot estar pensant. Així, aquesta dimensió comprèn la Teoria de la Ment (comprendre els pensaments dels altres) i la capacitat de posar nom a l’emoció de l’altre; “està trist”, “està espantat”. Aquesta dimensió és molt interessant per a dur a terme negociacions, comprendre diferents punts de vista i motivar a altres persones, però pot estar desconectada d’emocions més profundes ja que no ens provoca vincular-nos amb l’altre.

Finalment, la dimensió conductual de l’empatia, és quan les persones mostren que han empatitzat als altres i procuren ajudar. Aquesta dimensió és la més complexa, i ajuda a consolar a l’altra persona, tot i que s’ha de valorar que potser la manera que tenim d’ajudar-la no sigui la més adequada.

Així doncs, les persones amb TEA tendeixen a mostrar altíssims nivells d’empatia emocional, sent persones molt observadores i sensibles a les emocions dels altres. Tant, que tot sovint es poden sentir altament saturades per les emocions dels altres, expressant que són com una esponja que les absorbeix totes, i necessiten separar-se d’aquestes, o desconnectar del moment.

Sovint ho expressen de manera conductual molt centrada en la solució de problemes, sent persones molt pràctiques i amb un ampli ventall d’alternatives, però que acaben sent jutjades com poc sensibles ja que tendeixen a no seguir les convencions socials de consol. 

A més, l’empatia cognitiva esdevé un gran repte per a les persones amb TEA ja que poden mostrar dificultats per etiquetar les emocions i, per tant, deduir quina pot ser la resposta conductual que els altres esperen d’elles.

Per tant, sempre els pot ajudar que els expliquem quina emoció estem sentint (per a donar-los un referent), explicar-les quines senyals no verbals observar (cares, gestos, tons de veu) per distingir entre emocions alienes, i fins i tot ajudar-les a tenir més recursos de consol, donant pautes i fent de bons models.

Esperem que us hagi agradat aquesta entrada, que la compartiu, la comenteu i li doneu molts LIKES! Us esperem el proper juernes amb molt més!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR

—————————————————————————————————————————–

Muchas veces, cuando hablamos de las personas con TEA, la sociedad se imagina alguien que no comprende a los otros y que no tiene empatía. Que no conecta emocionalmente con los demás. Y… ¡no pueden estar más errados!

Ante todo, tenemos que comprender bien el concepto de empatía y las diferentes dimensiones de esta. La empatía es la habilidad de comprender y vivir el estado emocional de la otra persona. Cuando empatizamos con otros, somos capaces de adentrarnos en su realidad.

La empatía cuenta con tres dimensiones: la empatía emocional, la empatía cognitiva y la empatía conductual.

La empatía emocional es el resultado del contagio emocional. Es justamente la empatía más primaria y que nos define como mamíferos; el hecho de sentir cómo se siente la otra persona, viviendo la emoción físicamente. Esta dimensión es especialmente útil en profesiones que exigen de una interacción con otros, como puede ser una persona encargada de un equipo. Hay que tener en cuenta que puede ser inapropiada en algunas circunstancias y que puede saturar a la persona si la emoción acontece muy intensa o repetida.

En cambio, la empatía cognitiva es el conocimiento de cómo se siente la otra persona y qué puede estar pensando. Así, esta dimensión comprende la Teoría de la Mente (comprender los pensamientos de los otros) y la capacidad de poner nombre a la emoción del otro; “está triste”, “está asustado”. Esta dimensión es muy interesante para llevar a cabo negociaciones, comprender diferentes puntos de vista y motivar a otras personas, pero puede estar desconectada de emociones más profundas puesto que no nos provoca vincularnos con el otro.

Finalmente, la dimensión conductual de la empatía, es cuando las personas muestran que han empatizado con los otros y procuran ayudar. Esta dimensión es la más compleja, y ayuda a consolar a la otra persona, a pesar de que hay que valorar que quizás la manera que tenemos de ayudarla no sea la más adecuada.

Así pues, las personas con TEA tienden a mostrar altísimos niveles de empatía emocional, siendo personas muy observadoras y sensibles a las emociones de los otros. Tanto, que a menudo se pueden sentir altamente saturadas por las emociones del resto, expresando que son como una esponja que las absorbe todas, y necesitan separarse de estas, o desconectar del momento.

A menudo lo expresan de manera conductual muy centrada en la solución de problemas, mostrándose como personas muy prácticas y con un amplio abanico de alternativas, pero que acaban siendo juzgadas como poco sensibles puesto que tienden a no seguir las convenciones sociales de consuelo. 

Además, la empatía cognitiva aparece como un gran reto para las personas con TEA puesto que pueden mostrar dificultades para etiquetar las emociones y, por lo tanto, deducir qué puede ser la respuesta conductual que los otros esperan de ellas.

Por lo tanto, siempre les puede ayudar que les expliquemos qué emoción estamos sintiendo (para darles una referencia), explicarles qué señales no verbales observar (caras, gestos, tonos de voz) para distinguir entre distintas emociones ajenas, e incluso ayudarles a tener más recursos de consuelo, dando pautas y haciendo de buenos modelos.

Esperamos que os haya gustado esta entrada, que la compartáis, la comentéis, ¡y le deis muchos LIKES! ¡Os esperamos el próximo juernes con mucho más!

El equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR