Et fa mal el cap? Vols que anem a per una pastilla?” “No és una pastilla, és un Paracetamol, que és el que va millor pel mal de cap”.

 

Us sona aquesta situació? Molt sovint es defineixen a nens i nenes amb TEA com setciències, ja que acostumen a tenir un vocabulari altisonant. Empren paraules molt acurades i sovint massa tècniques o formals per a la situació en la que estan immersos.

També és possible que tinguin tendència a corregir a la resta de persones, ja siguin els seus iguals o a adults, dient-los la manera correcta de parlar.

Aquesta tendència a utilitzar un vocabulari excessivament formal acostuma a anar acompanyat d’un to de veu monòton o d’una entonació que sona artificial. El to accentua aquesta impressió d’altivitat en els altres.

 

Tal com ja hem anat parlant en les diferents entrades d’aquest blog, les persones amb TEA tenen dificultats en comprendre els missatges inferits, és a dir, el que es “sobreentén” quan ens comuniquem. Seguint l’exemple inicial, l’infant no comprèn que al dir “pastilla” ens referim al medicament més adient per solucionar el malestar, i necessita especificar exactament la tipologia de remei. És per això que necessiten utilitzar les paraules més acurades i explícites que puguin definir els conceptes que s’estiguin tractant. D’aquesta manera, perceben que no hi ha malentesos.

 

També és cert que pot haver cert interès en seguir les regles gramaticals correctament el qual podria estar relacionat amb trets de perfeccionisme. Alguns nens i nenes presenten un perfil més normatiu, el que implicaria la necessitat de seguir les normes meticulosament. Així doncs, podrien trobar inacceptable que es digués que “hi han cadires per tots”, necessitant corregir-ho: “Es diu hi ha!”.

 

Tot aquest comportament pot comportar problemes de caire social. La resta d’iguals o els adults que envolten a aquest infant (pares, professors, família extensa, coneguts) poden malinterpretar la situació i percebre-ho com una persona pedant, o fins i tot, poden pensar que se’ls està faltant al respecte. Res més allunyat de la realitat!

 

Com podem ajudar-los? Hem d’intentar guiar-los a adequar-se a l’entorn i a la situació social. Per això:

  • Podem fer de models amb actuacions més naturals en contextos informals. Un exemple seria mostrar-li a l’infant en una situació en la que algú cometés un error gramatical o semàntic, no corregir-lo. També pot ser marcar una distinció clara entre contextos en els quals s’utilitza un vocabulari o un altre.
  • Utilitzar un llenguatge més explícit per tal d’evitar els confusions que puguin sorgir.
  • Ser conscients que poden millorar les seves habilitats comunicatives en aquests aspectes, i animar-los a fer-ho.
  • No malinterpretar les seves intencions com una falta de respecte, riure’s d’algú o intentar semblar superior. Hem de tenir en compte les possibles dificultats de comprensió en acudits, bromes o expressions col·loquials (com ja vam parlar en l’entrada “Dobles sentits? Això què és?”), i si cal explicar els significats que aquests/es tenen.

 

De totes maneres, és important tenir en compte que aquesta característica forma part del seu estil comunicatiu, de manera que hem de ser respectuosos i només abordar les emissions i les situacions que dificulten les interaccions amb altres.

 

Com sempre, esperem que aquesta entrada us hagi sigut d’utilitat, que l’hagueu gaudit, i que la compartiu a les vostres xarxes socials juntament amb un enorme LIKE!

 

Trobareu més la propera setmana!

 

L’equip de psicòlegs/es de TEAMAR.

 

—————————————————————————————————————————-

 

¿Te duele la cabeza? ¿Quieres que vayamos a por una pastilla?” “No es una pastilla, es un Paracetamol, que es lo que va mejor para el dolor de cabeza”.

 

¿Os suena esta situación? A menudo se definen a los niños y niñas con TEA como sabelotodos, ya que acostumbran a tener un vocabulario muy rimbombante. Usan palabras muy precisas y a menudo demasiado técnicas o formales para la situación en la que están inmersos.

También es posible que tengan tendencia a corregir al resto de personas, ya sean sus iguales o adultos, diciéndoles la forma correcta de hablar.

Esta tendencia a usar un vocabulario excesivamente formal acostumbra a ir acompañada de un tono de voz monótono o de una entonación que suena artificial. El tono acentúa esta impresión de ser altivo en los otros.

 

Tal como ya hemos ido hablando en distintas entradas de este blog, las personas con TEA tienen dificultades para comprender los mensajes inferidos, es decir, lo que se “sobreentiende” cuando nos comunicamos. Siguiendo el ejemplo inicial, el infante no comprende que al decir “pastilla” nos referimos al medicamento más adecuado para solucionar el malestar, y necesita especificar exactamente la tipología del remedio. Es por ello que necesitan usar las palabras más adecuadas y explícitas que puedan definir los conceptos que se estén tratando. De esta forma, perciben que no hay malentendidos.

 

También es cierto que puede haber cierto interés en seguir las reglas gramaticales correctamente lo cual podría estar relacionado con ciertos rasgos de perfeccionismo. Algunos niños y niñas presentan un perfil más normativo, lo que implicaría la necesidad de seguir las normas meticulosamente. Así pues, podrían encontrar inaceptable que se dijera “No pienses de que te vas a salir con la tuya, necesitando corregirlo: “¡Se dice no pienses que!”.

 

Todo este comportamiento puede comportar problemas de tipo social. El resto de iguales o los adultos que rodean a este pequeño/a (padres, profesores, familia extensa, conocidos) pueden malinterpretar la situación y percibirlo como una persona pedante o, incluso, pueden pensar que se les está faltando al respeto. ¡Nada más alejado de la realidad!

 

¿Cómo podemos ayudarlos? Debemos intentar guiarlos a adecuarse al entorno y a la situación social. Para ello:

 

  • Podemos hacer de modelos con actuaciones más naturales en contextos informales. Un ejemplo sería mostrarle al pequeño/a una situación en la que alguien cometiera un error gramatical o semántico, no corregirlo. También puede ser marcar una distinción clara entre contextos en los cuales se usa un vocabulario u otro.
  • Usar un lenguaje más explícito para evitar confusiones que puedan surgir.
  • Ser conscientes que pueden mejorar sus habilidades comunicativas en estos aspectos, y animarles a hacerlo.
  • No malinterpretar sus intenciones como una falta de respeto, reírse de alguien o intentar parecer superior. Debemos tener en cuenta las posibles dificultades de comprensión en chistes, bromas o expresiones coloquiales (como ya hablamos en la entrada “Dobles sentits? Això què és?”), y si hace falta explicarles los significados que estos/as tienen.

 

De todas formas, es importante tener en cuenta que esta característica forma parte de su estilo comunicativo, de forma que debemos ser respetuosos y sólo abordar las emisiones y las situaciones que dificulten las interacciones con otros.

 

Como siempre, esperamos que esta entrada os haya sido de utilidad, que la hayáis disfrutado, y que la compartáis en vuestras redes sociales ¡juntamente con un enorme LIKE!

 

¡Encontraréis más la próxima semana!

 

El equipo de psicólogos/gas de TEAMAR.