“Sóc Grip. Sóc braç trencat. Sóc embòlia. Sóc febre.”

Què passa? Hi ha res que us ressoni?

“Sóc depressió. Sóc ansietat.”

Encara no us sona bé?

“Sóc TDAH. Sóc dislèxic. Sóc autista. Sóc Asperger. Sóc TEA.”

Ara sí, oi?

El llenguatge forma el pensament de les persones. L’idioma és el que forma la consciència social, la identitat i la manera en que els individus comprenem el nostre entorn.

“Jo sóc psicòleg.” Què en penseu d’aquesta frase tan simple?
“Si és psicòleg vol dir que és una persona treballadora i intel·ligent, que deu haver estudiat molt per a arribar on és, i segur que comprèn molt bé les persones… ai m’estarà psicoanalitzant? No em llegeixis el pensament!”

De ben segur que a vosaltres també us ha passat això, algú se us haurà presentat dient la seva professió, o fins i tot és possible que vosaltres mateixos ho feu. Per què ens passa això? Dir que “sóc psicòleg” marca una identitat; no una identitat personal, sinó la identitat de la professió que exerceixo.

Jo no sóc psicòleg. Jo sóc una persona que ha estudiat psicologia i treballa com a psicòleg. Però a més a més d’haver estudiat psicologia i treballar com a psicòleg, sóc una persona amable, assertiva, pacífica, a qui li encanta la música, llegir i el cinema, toco molts instruments diferents (per desgràcia dels meus veïns), em fascina la naturalesa, i trobo que qualsevol excusa és vàlida per quedar amb amics… I sí, treballo com a psicòleg.

Quan diem que algú és TEA estem atorgant-los una identitat i unes característiques de personalitat que poden ser adequades o no.

No us heu plantejat mai per què acceptem que algú digui “ah, és TEA”, i no acceptem, “ah, és depressió”?

Penseu amb el que sabeu de les depressions. El trastorn depressiu major és un trastorn igual que podria ser el TEA, que podria descriure característiques que tingués o estigués vivint una persona en un moment determinat. Bo i això, aquestes característiques no expliquen qui és la persona que té aquest trastorn. Per això, diem que aquesta persona un trastorn depressiu major, o simplement, que està deprimida.

El mateix succeeix amb el TEA. Una persona no és TEA. Una persona TEA. I, al igual que TEA, tindrà moltes altres característiques que faran d’ella qui és.

Pot ser una persona que té interès en les altres persones, qui pot voler tenir parella, a qui li agrada quedar amb els seus amics, jugar a futbol i anar al cinema, i que odiï els dilluns quan comença a sonar el despertador. Dir que TEA ens permet comprendre que pot tenir, o no, dificultats en l’esfera social, en la comunicació i conductes repetitives. Però més enllà d’això, no ens permet conèixer qui hi ha darrera d’aquesta etiqueta que li hem penjat i que li ha generat una identitat automatitzada i impersonal, que, de ben segur, no podrà descriure més que una porció ínfima d’ella.

Canviem la nostra forma de pensar. Canviem el verb “ser” pel verb “tenir”.

Parla bé, pensa bé.

No sóc TEA.

Tinc TEA.

Font de la imatge: https://stop-radicalismos.ses.mir.es/img/hand-stop.png


 

LA TIRANÍA DEL “SER”

“Soy Gripe. Soy brazo roto. Soy embolia. Soy fiebre.”

¿Qué pasa? ¿No hay nada que os resuene?

“Soy depresión. Soy ansiedad.”

¿Todavía no os suena bien?

“Soy TDAH. Soy disléxico. Soy autista. Soy Asperger. Soy TEA.”

Ahora sí, ¿verdad?

El lenguaje forma el pensamiento de las personas. El idioma es el que forma la conciencia social, la identidad y la manera en que los individuos comprendemos nuestro entorno.

“Yo soy psicólogo.” ¿Qué  pensáis de esta frase tan simple?

“Si es psicólogo quiere decir que es una persona trabajadora e inteligente, que debe de haber estudiado mucho para llegar donde está, y seguro que comprende muy bien las personas… ay, ¿me estará psicoanalizando? ¡No me leas el pensamiento!”

Seguro que a vosotros también os ha pasado esto, alguien se os habrá presentado diciendo su profesión, o incluso es posible que vosotros mismos lo hagáis. ¿Por qué nos pasa esto? Decir que “soy psicólogo” marca una identidad; no una identidad personal, sino la identidad de la profesión que ejerzo.

Yo no soy psicólogo. Yo soy una persona que ha estudiado psicología y trabaja como psicólogo. Pero además de haber estudiado psicología y trabajar como psicólogo, soy una persona amable, asertiva, pacífica, a quien le encanta la música, leer y el cine, toco muchos instrumentos diferentes (por desgracia de mis vecinos), me fascina la naturaleza, y encuentro que cualquier excusa es válida para quedar con amigos… Y sí, trabajo como psicólogo.

Cuando decimos que alguien es TEA estamos otorgándolos una identidad y unas características de personalidad que pueden ser adecuadas o no.

¿No os habéis planteado nunca por qué aceptamos que alguien diga “ah, es TEA”, y no aceptamos, “ah, es depresión”?

Pensad en lo que sabéis de las depresiones. El trastorno depresivo mayor es un trastorno igual que podría ser el TEA, que podría describir características que tuviera o estuviera viviendo una persona en un momento determinado. Estas características no explican quién es la persona que tiene este trastorno. Por eso, decimos que esta persona tiene un trastorno depresivo mayor, o simplemente, que está deprimida.

Lo mismo sucede con el TEA. Una persona no es TEA. Una persona tiene TEA. Y, al igual que tiene TEA, tendrá otras muchas características que harán de ella quién es.

Puede ser una persona que tiene interés en las otras personas, quién puede querer tener pareja, a quien le gusta quedar con sus amigos, jugar a fútbol e ir al cine, y que odie los lunes cuando empieza a sonar el despertador. Decir que tiene TEA nos permite comprender que puede tener, o no, dificultades en la esfera social, en la comunicación y conductas repetitivas. Pero más allá de esto, no nos permite conocer quién hay detrás de esta etiqueta que le hemos colgado y que le ha generado una identidad automatizada e impersonal, que, seguramente, no podrá describir más que una porción ínfima de ella.

Cambiamos nuestra forma de pensar. Cambiamos el verbo “ser” por el verbo “tener”.

Habla bien, piensa bien.

No soy TEA.

Tengo TEA.

 

Fuente de la imagen: https://stop-radicalismos.ses.mir.es/img/hand-stop.png