Bon dia mares i pares!! A l’entrada d’avui voldríem fer quelcom una mica diferent, parlar del TEA, com cada setmana, però des d’un altre prisma; com bé diu el títol d’avui, volem parlar de la visió que té el psicòleg/a.

L’objectiu d’aquesta entrada és parlar de com nosaltres, l’equip de psicòlegs i psicòlogues, vivim el TEA dia a dia. Creiem que, tot i ser una proposta arriscada, ens pot ajudar a enriquir tant la nostra experiència com la nostra perspectiva, procurant per damunt de tot empoderar a les famílies i donar-los eines.

Imagineu que esteu davant d’un llac amb aigua neta i cristal·lina i us apropeu per veure la vostra imatge reflectida. El que veureu s’assemblarà molt a vosaltres, però òbviament no serà igual, serà un reflexa. Així és com, en certa manera, ens sentim nosaltres amb els vostres fills i filles, no iguals, però amb una sintonia molt semblant.

El motiu d’aquesta comparació és que molts cops, tot i ser professionals de la salut mental, ens veiem molt reflectits amb els pares i mares de l’associació, donat que, tot i tenir les nostres eines i experiència, arribem a sentir algunes coses comunes:
 La màxima principal que ens mou són els nens i nenes, el seu progrés i la seva felicitat. Per això sempre insistim que, pares, mares i professionals, treballem a una amb un mateix objectiu, cadascú amb les nostres eines i recursos. Les famílies, des del vostre coneixement i comprensió de la vostra criatura, i els psicòlegs, amb la comprensió del TEA i els recursos tècnics.

En tot moment els psicòlegs i psicòlogues, de la mateixa manera que les famílies, busquem mil alternatives per adaptar-nos al que necessiti aquesta persona; compartim les nostres preocupacions i dubtes amb els companys/es i busquem ajuda més enllà de les nostres possibilitats per trobar la millor solució per a ells/es. 

Quan aquests nois es rebel·len, són inadequats o “ens posen a prova”, també pot afectar a la nostra autoestima. Com tots, tenim por i inseguretat a l’hora de donar un diagnòstic o una mala notícia; patim i ens frustrem quan hi ha un conflicte que afecta a l’infant; i hi ha cops que ens podem sentir perduts, incompresos o que ens estanquem en un esglaó del seu progrés i d’allà no en sortim.

Però el suport que ens arribem a donar com a equip, les noves incorporacions que porten frescor i energia renovada, el poder veure tots els casos que avancen cap endavant ens ajuden a no llençar la tovallola, ens motiven a engegar i donar forma a nous projectes i a seguir amb ganes de progrés i creixement.

I també ens és de vital importància el suport que ens doneu les famílies quan formem un sol equip i treballem conjuntament, i la gran xarxa de recolzament que ens ofereix l’associació, que ens dona l’impuls final per encarar, motivats i decidits, aquest camí.

Normalment sempre acabem els articles del blog amb un apartat de petites pautes per aplicar i treballar sobre el problema del qual parlem aquell dia. Avui el que volem transmetre és que no esteu sols, que en els moments difícils estarem allà per ajudar-vos; valorem i ens estimem als vostres infants, i tot i fer-ho de manera diferent, passem per alguns processos semblants als que viviu les famílies.

Remant tots i totes en la mateixa direcció, treballant com un sol equip, és la fórmula com junts podem ajudar millor als vostres infants, i això és el nostre principal objectiu.

Gràcies a vosaltres i als més petits i petites, la nostra feina cobra sentit i gratificació.

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us hagi semblat d’utilitat! Si ha estat així, compartiu-lo i doneu LIKES!

Ens veiem el proper juernes!
L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR

———————————————————————————————

LA MIRADA DEL PSICÓLOGO

¡Buenos días madres y padres!! En la entrada de hoy quisiéramos hacer algo un poco diferente, hablar del TEA, como cada semana, pero desde otro prisma; como bien dice el título de hoy, queremos hablar de la visión que tiene el psicólogo/a.

El objetivo de esta entrada es hablar de cómo nosotros, el equipo de psicólogos y psicólogas, vivimos el TEA día a día. Creemos que, a pesar de ser una propuesta arriesgada, nos puede ayudar a enriquecer tanto nuestra experiencia como nuestra perspectiva, procurando ante todo empoderar a las familias y darles herramientas.

Imagina que estás ante un lago con agua limpia y cristalina y se acerque para ver la imagen reflejada. Lo que veréis se parecerá mucho a vosotros, pero obviamente no será igual, será un reflejo. Así es como, en cierto modo, nos sentimos nosotros con vuestros hijos e hijas, no iguales, pero con una sintonía muy parecida.

El motivo de esta comparación es que muchas veces, a pesar de ser profesionales de la salud mental, nos vemos muy reflejados con los padres y madres de la asociación, dado que, a pesar de tener nuestras herramientas y experiencia, llegamos a sentir algunas cosas comunes:

La máxima principal que nos mueve son los niños y niñas, su progreso y su felicidad. Por eso siempre insistimos que, padres, madres y profesionales, trabajamos en una con un mismo objetivo, cada uno con nuestras herramientas y recursos. Las familias, desde su conocimiento y comprensión de su criatura, y los psicólogos, con la comprensión del TEA y los recursos técnicos.

En todo momento los psicólogos y psicólogas, al igual que las familias, buscamos mil alternativas para adaptarnos a lo que necesite esa persona; compartimos nuestras preocupaciones y dudas con los compañeros/as y buscamos ayuda más allá de nuestras posibilidades para encontrar la mejor solución para ellos/as.

Cuando estos chicos se rebelan, son inadecuados o "nos ponen a prueba", también puede afectar a nuestra autoestima. Como todos, tenemos miedo e inseguridad a la hora de dar un diagnóstico o una mala noticia; padecemos y nos frustramos cuando hay un conflicto que afecta al niño; y hay veces que nos podemos sentir perdidos, incomprendidos o que nos estancamos en un escalón de su progreso y de ahí no salimos.

Pero el apoyo que nos llegamos a dar como equipo, las nuevas incorporaciones que llevan frescura y energía renovada, el poder ver todos los casos que avanzan hacia adelante nos ayudan a no tirar la toalla, nos motivan a poner en marcha y dar forma a nuevos proyectos ya seguir con ganas de progreso y crecimiento.

Y también nos es de vital importancia el apoyo que nos dais las familias cuando formamos un solo equipo y trabajamos conjuntamente, y la gran red de apoyo que nos ofrece la asociación, que nos da el impulso final para encarar, motivados y decididos, este camino.

Normalmente siempre acabamos los artículos del blog con un apartado de pequeñas pautas para aplicar y trabajar sobre el problema del que hablamos ese día. Hoy lo que queremos transmitir es que no estáis solos, que en los momentos difíciles estaremos allí para ayudaros; valoramos y preferimos a sus niños, y aunque hacerlo de manera diferente, pasamos por algunos procesos similares a los que vivís las familias.

Remando todos y todas en la misma dirección, trabajando como un solo equipo, es la fórmula como juntos podemos ayudar mejor a sus niños, y esto es nuestro principal objetivo.

Gracias a vosotros y a los más pequeños y pequeñas, nuestro trabajo cobra sentido y gratificación.

Esperamos que os haya gustado este artículo y que os haya parecido de utilidad! Si ha sido así, compartir el y dad like!

Nos vemos el próximo juernes!

El equipo de psicólogos y psicólogas de Teamar