Quines característiques té una persona creativa? La creativitat es podria considerar com la generació de noves idees o conceptes. Les persones creatives, en general, solen ser persones originals, és a dir, amb una capacitat per produir respostes enginyoses, innovadores i estranyes. També són més capaces de descobrir diferències, dificultats o imperfeccions. Les persones flexibles i amb capacitat d’elaboració, que és la capacitat per dur a terme o ampliar les seves idees, també solen tenir la capacitat creativa més desenvolupada.

Són les persones amb TEA més o menys creatives en general?

Vist des d’una visió general, les característiques generals d’una persona amb TEA (entenent l’amplitud de l’espectre) no es troben del tot relacionades amb les de les persones que tenen una alta capacitat creativa. Podem observar com algunes de les característiques es poden contradir com la flexibilitat, ja que persones amb TEA solen presentar certa inflexibilitat mental i comportamental que podria provocar algunes dificultats per enfrontar-se a allò que resulta innovador, preferint les repeticions i la copia abans que la creació d’alguna cosa nova. Però per altra banda, cal destacar que també presenten algunes característiques que podrien ajudar a desenvolupar aquesta personalitat creativa. La fixació que poden tenir per un determinat tema provoca que puguin dominar tots els aspectes relacionats amb això i donar lloc a creacions noves. També cal destacar que la memòria inusual que presenten per captar certs detalls els permet analitzar i descobrir coses que als altres se’ls pot escapar. A més el fet que siguin, generalment, persones rutinàries i organitzades pot afavorir per tenir una bona forma de treball per investigar i crear.

Quins beneficis pot aportar la creativitat i l’expressió d’aquesta i fer activitats creatives en l’àmbit terapèutic?

La pràctica artística pot ser un recurs més que es pot utilitzar en l’àmbit terapèutic i que a més pot ajudar al fet que la creativitat es desenvolupi millor. A través de l’art la persona amb TEA, pot expressar la seva forma de veure el món i treballar sobre ella mateixa a través de la creació d’un relat, imatge, dibuix (…) en el que podem evocar algun pensament, conflicte o situació, entre d’altres. És un altre mitjà de comunicació, no verbal, que pot ser molt útil per aquelles persones en les quals la utilització del llenguatge o comprensió de les paraules és parcial o inexistent o per ajudar a abordar situacions conflictives amb menys ansietat; la presencia física de materials, facilita la interacció del terapeuta d’una forma menys directa de la que es pot plantejar en una situació verbal. També és molt positiva aquesta exploració de materials a través de les seves qualitats sensorials: visuals, tàctils i sonores. Un altre benefici d’utilitzar una tècnica creativa durant la teràpia és l’anomenada permanència, que es basa en reviure els sentiments i emocions que van sortir al moment de crear-la només amb el fet de tornar a mirar-la. Per últim cal destacar que fer servir alguna tècnica creativa en moltes ocasions es viscut com una experiència gratificant i pot motivar per continuar amb el procés terapèutic.