Moltes de les famílies de Teamar aquest setembre l’han començat amb neguit, expectació, una mica de temor i sobretot, molta il·lusió! Els seus fills/es comencen una nova etapa, com per exemple el pas de parvulari a primària, de primària a ESO, d’ESO a PFI, etc. Els professionals que els acompanyen han procurat que el canvi d’etapa pugui ser el més beneficiós possible i els pares, amb molta paciència, han preparat tot el que necessiten i han mostrat tranquil·litat dient: “Ja veuràs com aquesta és una nova oportunitat!”  

Hem pensat que us volem donar un cop de mà recordant alguns consells que poden facilitar els primers dies i que de ben segur, faran que els mesos següents siguin com una bassa d’oli. Per a dur-los a terme sempre hem de tenir en compte les característiques i l’edat del infant o adolescent.

Estructura, ordre i anticipació.

Les heu sentit alguna vegada? Creiem que són les paraules que més repetim els psicòlegs de Teamar. Bé, aquesta pauta és més fàcil del que sembla. Ajudarem que tingui una bona gestió del temps amb horaris que incloguin les assignatures de l’escola, el temps d’oci, els deures i les tasques de casa. Tindrem un calendari visual perquè puguin saber quan hi hauran les properes vacances, aniversaris, exàmens, visites al metge; entre d’altres. Les activitats que els costin més com vestir-se, fer la bossa, fer una redacció, resoldre un problema de matemàtiques o fer l’esmorzar; els explicarem com fer-les per passos i posarem un suport visual perquè els puguin recordar quan no hi siguem. Finalment, avisarem de qualsevol canvi que hi hagi en el seu dia a dia i els explicarem què pot comportar i com el podran afrontar amb la major facilitat.

Xarxa entre tots els professionals

Quan comenci el curs comenteu a la professora que us agradaria reunir-vos amb ella quan sigui possible, sempre tenint en compte que ella primer haurà de conèixer el vostre fill/a una mica millor. Durant la reunió demaneu-li les dades de contacte per tal de fer-les arribar als professionals externs i doneu-li el telèfon i el correu nostre. És important obrir una xarxa de comunicació des de l’inici per tal de prevenir conflictes, resoldre dificultats i estar preparats pel que es pugui necessitar.

Temps de descans i oci

Us demanem una mica d’imaginació, qui s’animi pot tancar els ulls. Heu d’imaginar una situació en el que us hàgiu sentit desorientats o perduts: canvi de feina, casa nova, viure a un nou país o ciutat, un viatge per feina, etc. Recordeu com us sentíeu? Sentíeu nervis, teníeu dubtes sobre què fer o dir, no sabíeu amb qui confiar i vèieu una enorme muntanya de feina. Aquest còctel d’emocions us feia estar cansats i amb ganes d’estar en un entorn conegut, tranquil i segur.

Penseu pel vostre/a fill/a quins racons, activitats o companyia el poden fer sentir bé. Perquè les primeres setmanes, i potser mesos, necessitarà passar hores així. Probablement li anirà bé estar tranquil/·la a casa o a la seva habitació fent aquelles activitats d’oci que tan li agraden.

Ben acompanyat

Assegurar-nos que tindrà una persona de referència a l’escola o institut que sigui estable durant els cursos que estigui en aquell centre. Hem d’animar al nostre fill/a a comunicar-li a aquesta persona el que necessiti per aconseguir que hi confiï.

Estar atents a les necessitats

Sempre hem d’estar atents a les situacions que puguin desestabilitzar-los. Una nova etapa significarà més exigències acadèmiques, comptar amb una persona externa externa a la família que ajudi amb els deures pot afavorir superar el curs.

Sobretot grans quantitats de paciència

Pot ser que veiem conductes o actituds que ens recordaran a dificultats que tenia fa temps. És normal que en situacions d’elevat estrés les restriccions alimentàries augmentin, les dificultats en el son, la necessitat d’aïllament, les estereotípies, el discurs desestructurat, etc. Hem de tenir present que són conseqüència del moment i que al cap d’un temps tornarà a estar com sempre.

Si tenim en compte aquests consells i amb el suport dels psicòlegs de Teamar podrem aconseguir que per a ell/a sigui una nova oportunitat per fer amics, millorar acadèmicament i sentir-se bé amb ell mateix.

T’animem a compartir aquesta entrada o a donar-nos un LIKE si t’ha agradat o t’has sentit identificat/da en alguna de les fases mencionades. Fins dijous vinent! 

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de l’Associació. 

Muchas de las familias de Teamar este septiembre lo han empezado con desazón, expectación, un poco de temor y sobre todo, mucha ilusión! Sus hijos/as empiezan una nueva etapa, como por ejemplo el paso de parvulario a primaria, de primaria a ESO, de ESO a PFI, etc. Los profesionales que los acompañan han procurado que el cambio de etapa pueda ser lo más beneficioso posible y los padres, con mucha paciencia, han preparado todo lo que necesitan y han mostrado tranquilidad diciendo: “Ya verás como esta es una nueva oportunidad!”

Hemos pensado que os queremos ayudar recordando algunos consejos que pueden facilitar los primeros días y que seguramente, harán que los meses siguientes sean más llevaderos. Para llevarlos a cabo siempre tenemos que tener en cuenta las características y la edad del niño o adolescente.

Estructura, orden y anticipación.

Las habéis sentido alguna vez? Creemos que son las palabras que más repetimos los psicólogos de Teamar. Bien, esta pauta es más fácil del que parece. Ayudaremos que tenga una buena gestión del tiempo con horarios que incluyan las asignaturas de la escuela, el tiempo de ocio, los deberes y las tareas de casa. Tendremos un calendario en un lugar visible porque puedan saber cuando serán las próximas vacaciones, cumpleaños, exámenes, visitas al médico; entre otros. Las actividades que les cuesten más como vestirse, hacer la bolsa, hacer una redacción, resolver un problema de matemáticas o hacer el almuerzo; les explicaremos cómo hacerlas por pasos y pondremos un apoyo visual porque los puedan recordar cuando no estemos. Finalmente, avisaremos de cualquier cambio que haya en su día a día y los explicaremos qué puede comportar y cómo lo podrán afrontar con la mayor facilidad.

Red entre todos los profesionales

Cuando empiece el curso comentáis a la profesora que os gustaría reuniros con ella cuando sea posible, siempre teniendo en cuenta que primero tendrá que conocer vuestro hijo/a algo mejor. Durante la reunión pedidle los datos de contacto para hacerlas llegar a los profesionales externos y dadle el teléfono y el correo nuestro. Es importante abrir una red de comunicación desde el inicio para prevenir conflictos, resolver dificultades y estar preparados para lo que se pueda necesitar.

Tiempo de descanso y ocio

Os pedimos un poco de imaginación, quien se anime puede cerrar los ojos. Tenéis que imaginar una situación en el que os hayáis sentido desorientados o perdidos: cambio de trabajo, casa nueva, vivir en un nuevo país o ciudad, un viaje por trabajo, etc. Recordáis cómo os sentíais? Nerviosos, con dudas sobre qué hacer o decir, no sabíais en quién confiar y veíais una enorme montaña de trabajo. Este cóctel de emociones os hacía estar cansados y con ganas de estar en un entorno conocido, tranquilo y seguro.

Pensad que espacios, actividades o compañía pueden hacer sentir bien a vuestro hijo. Porque las primeras semanas, y quizás meses, necesitará pasar horas así. Probablemente le irá bien estar tranquilo/la en casa o en su habitación haciendo aquellas actividades de ocio que tanto le gustan.

Bien acompañado

Asegurarnos que tendrá una persona de referencia a la escuela o instituto que sea estable durante los cursos que esté en aquel centro. Tenemos que animar a nuestro hijo/a a comunicarle a esta persona el que necesite para conseguir que confíe.

Estar atentos a las necesidades

Siempre tenemos que estar atentos a las situaciones que puedan desestabilizarlos. Una nueva etapa significará más exigencias académicas, contar con una persona externa externa a la familia que ayude con los deberes puede favorecer superar el curso.

Sobre todo grandes cantidades de paciencia

Puede ser que vemos conductas o actitudes que nos recordarán a dificultades que tenía hace tiempos. Es normal que en situaciones de elevado estrés las restricciones alimentarias aumenten, las dificultades en el sueño, la necesidad de aislamiento, las estereotipias, el discurso desestructurado, etc. Tenemos que tener presente que son consecuencia del momento y que al cabo de un tiempo volverá a estar como siempre.

 

Si tenemos en cuenta estos consejos y con el apoyo de los psicólogos de Teamar podremos conseguir que para él/a sea una nueva oportunidad para hacer amigos, mejorar académicamente y sentirse bien con él mismo.

Te animamos a compartir esta entrada o a darnos uno LIKE si te ha gustado o te has sentido identificado/da en alguna de las fases mencionadas. 

Hasta el próximo jueves!

El equipo de psicólogos y psicólogas de la Asociación.