Aquestes setmanes estan sent complexes. La COVID-19 no ens dona treva, i això provoca que les mesures es tornin a endurir.

En aquesta ocasió, malgrat s’ha procurat mantenir l’assistència als centres educatius tant com és possible, constantment algun grup s’ha de confinar. Apareixen PCRs positives de sota les pedres i això implica que totes les persones que han estat en contacte s’han de confinar.

I com ho fem quan és un/a dels nostres fills o filles qui li toca aïllar-se en soledat?

Com bé sabem, hi ha qui estarà en plena calma, gaudint de l’estona sol o sola ja sigui llegint, dibuixant, o jugant a algun videojoc. Però la prohibició explícita de no poder estar amb la resta de la família i la sensació de ser deixat/da de banda pot provocar emocions de molta angoixa, tristesa i fins i tot desesperació.

Què podem fer en aquests moments? Us proposem algunes idees per a que intenteu plantejar-les amb la resta de la vostra família:

 • Feu un horari: com sempre, estructura, estructura, estructura! No ens cansarem de repetir-ho! Les persones, quan tenim una rutina o un horari, ens sentim més calmades ja que sabem què vindrà. La sensació de control que aporta l’anticipació ens genera calma, i disminueix els nivells d’ansietat.
 • Prepareu activitats plaents: en el mateix horari, planifiqueu activitats que resultin plaents per la persona confinada. No només inclourem les tasques obligades i avorrides (que també!) sinó que afegirem activitats que li agradi i el/la faci sentir a gust.
 • És la teva setmana!: durant el temps de confinament, farem que sigui la setmana “especial” de la persona afectada. Això vol dir que tindrà certs privilegis que podeu pactar amb anterioritat: escollir el sopar d’algun dia, escollir la pel·lícula del cap de setmana o aconseguir el material per a fer una manualitat que li encanti.
 • Feu exercici: és important que, per a mantenir la bona estabilitat mental i els nervis sota control, oferim al nostre cos un mitjà de descàrrega. Això pot ser fent activitats físiques tals com ballar, saltar, preparar una gimcana a dins de casa, o pels més grans fins i tot es pot valorar exercicis com flexions, o esports com Pilates o Ioga.
 • Anoteu una llista d’activitats post-confinament: tot allò que tinguin ganes de fer i que ara no poden serà motor d’una important frustració. Planificar quan serà possible realitzar aquestes activitats un cop finalitzi el confinament pot ser un gran aliat per a que puguin sentir-se alleugerits/des.
 • Poseu paraules a les emocions: tal com parlàvem a l’anterior post (si te’l vas perdre, fes clic aquí), és molt necessari posar paraules a les emocions i validar-les. És lògic que puguin sentir-se amb més neguit, o amb tristesa. Expliquem-los-hi, validem-ho, i això els generarà sensació de calma. Fins i tot, el fet de parlar d’emocions els i les pot ajudar a expressar el que pensen i senten, i els suposarà una via de desfogar-se.
 • Procureu accés a l’aire lliure: tant com us sigui possible dins dels espais que tingueu a casa, és important que pugui gaudir d’una estona a l’aire lliure, ja sigui un jardí, un balcó o una finestra. Si pot accedir-hi en hores de sol, l’ajudarà a tenir el cicle de son i vigília adequat (quan toca estem desperts/es i quan estem dormits/des) i disminuiran els nivells d’estrès.
 • Acompanyeu-lo/la: amb això ens referim a que intentem, òbviament dins del temps que disposem, d’acompanyar a la nostra filla o fill de manera que senti que no està sent abandonat/da, que pot seguir comptant amb la nostra presència tot i que haguem de mantenir les mesures de seguretat. Això de ben segur que ajuda!

Esperem que hagueu trobat aquest article interessant i, de ser així, us animem a que el compartiu a les diferents xarxes socials, i que ens feu un mega LIKE! El proper juernes, més!

L’Equip de Psicòlogues i Psicòlegs

_________________________________________________________________

Estas semanas están siendo complejas. La COVID-19 no nos da tregua, y esto provoca que las medidas se vuelvan a endurecer.
En esta ocasión, a pesar de se ha procurado mantener la asistencia en los centros educativos tanto cómo es posible, constantemente algún grupo se tiene que confinar. Aparecen PCRs positivas de bajo las piedras y esto implica que todas las personas que han estado en contacto se tienen que confinar.

¿Y cómo lo hacemos cuando es uno/a de nuestros hijos o hijas quién le toca aislarse en soledad?

Como bien sabemos, hay quién estará en plena calma, disfrutando del rato solo o sola ya sea leyendo, dibujando, o jugando a algún videojuego. Pero la prohibición explícita de no poder estar con el resto de la familia y la sensación de ser dejado/da de lado puede provocar emociones de mucha angustia, tristeza e incluso desesperación.

¿Qué podemos hacer en estos momentos? Os proponemos algunas ideas para que intentéis plantearlas con el resto de vuestra familia:

 • Haced un horario: como siempre, ¡estructura, estructura, estructura! ¡No nos cansaremos de repetirlo! Las personas, cuando tenemos una rutina o un horario, nos sentimos más calmadas puesto que sabemos qué vendrá. La sensación de control que aporta la anticipación nos genera calma, y disminuye los niveles de ansiedad.
 • Preparad actividades placientes: en el mismo horario, planificad actividades que resulten placientes por la persona confinada. No solo incluiremos las tareas obligadas y aburridas (¡que también!) sino que añadiremos actividades que le guste y el/la haga sentir a gusto.
 • ¡Es tu semana!: durante el tiempo de confinamiento, haremos que sea la semana “especial” de la persona afectada. Esto quiere decir que tendrá ciertos privilegios que podéis pactar con anterioridad: escoger la cena de algún día, escoger la película del fin de semana o conseguir los materiales para hacer una manualidad que le encante.
 • Haced ejercicio: es importante que, para mantener la buena estabilidad mental y los nervios bajo control, ofrezcamos a nuestro cuerpo un medio de descarga. Esto puede ser haciendo actividades físicas tales como bailar, saltar, preparar una yincana adentro de casa, o para los más grandes incluso se puede valorar ejercicios como flexiones, o deportes como Pilates o Yoga.
 • Anotad una lista de actividades post-confinamiento: todo aquello que tengan ganas de hacer y que ahora no pueden será motor de una importante frustración. Planificar cuando será posible realizar estas actividades una vez finalice el confinamiento puede ser un gran aliado para que puedan sentirse más ligeros/as.
 • Poned palabras a las emociones: tal como hablábamos en el post (si te lo perdiste, haz clic aquí), es muy necesario poner palabras a las emociones y validarlas. Es lógico que puedan sentirse con más desazón, o con tristeza. Expliquémoslo, validémoslo, y esto los generará sensación de calma. Incluso, el hecho de hablar de emociones los y las puede ayudar a expresar el que piensan y sienten, y les supondrá una vía de desahogo.
 • Procurad acceso al aire libre: tanto como os sea posible dentro de los espacios que tengáis en casa, es importante que pueda disfrutar de un rato al aire libre, ya sea un jardín, un balcón o una ventana. Si puede acceder en horas de sol, le ayudará a tener el ciclo de sueño y vigilia adecuado (cuando toca estamos despiertos/as y cuando estamos dormidos/das) y disminuirán los niveles de estrés.
 • Acompañadlo/la: con esto nos referimos a que intentemos, obviamente dentro del tiempo que disponemos, de acompañar a nuestra hija o hijo de forma que sienta que no está siendo abandonado/da, que puede seguir contando con nuestra presencia a pesar de que hayamos de mantener las medidas de seguridad. ¡Seguro que ayuda!

Esperamos que hayáis encontrado este artículo interesante y, de ser así, os animamos a que lo compartáis en las diferentes redes sociales, ¡y que nos hagáis un mega LIKE! ¡El próximo juernes, más!

El Equipo de Psicólogas y Psicólogos