Fa uns dies, en un dominical del diari apareixia un article molt interessant sobre els mals hàbits alimentaris que tenim les persones per gestionar les pròpies emocions. L’escrit parlava sobre que cada cop és més habitual menjar petites porcions d’aliments per a combatre l’avorriment o per pal·liar la tristor, els nervis o fins i tot la gelosia. 

Aquesta expressió de “menjar emocional” no és gens nova, però a dia d’avui no acabem de ser conscients de tota l’àrea que engloba i fins on pot arribar. Això és degut a que fàcilment relacionem aquest problema amb l’etapa adulta, però és molt present en la infància i en l’adolescència. No hem d’oblidar mai que som models i referents dels nostres fills/es, i els hàbits que nosaltres tinguem (saludables o insans) són fàcilment adoptats per ells.  

Conscient de tot això, i com a bon oportunista que és el “sistema”, la indústria alimentària ofereix tot un arsenal de productes que connecten amb el nostre centre de recompenses del cervell.

I com ho poden fer aquests productes?

Tot i que hi ha persones que quan senten fam emocional s’inclinen a assaborir un poma o una pastanaga, l’habitual és decantar-se per productes ultraprocessats, ja que activen de forma molt més potent la producció de serotonina i dopamina, els neurotransmissors del cervell que produeixen plaer i premien aquells comportaments relacionats amb la supervivència. 

Aquests aliments “dissenyats” per actuar sobre el nostre centre de recompensa i plaer solen ser menjars rics en sucres i greixos, postres cremosos o snacks salats per picar entre hores. No són un aliment que cerca pal·liar la gana, sinó que ajuda a sentir-se millor (com a mínim en el moment d’ingerir-se i matar el temps). Exerceixen un efecte semblant a les drogues, impedint al consumidor comportar-se amb mesura davant un paquet de galetes salades o unes patates xips.

Per exemple, les mal anomenades emocions negatives (ansietat, gelosia, estrés, nervis, por, etc.), acostumen a induir la ingesta de coses dolces per a segregar dopamina i serotonina. En el cas de combatre l’avorriment, els snacks són l’elecció predilecta.    

Tot i que aquests usos no han d’esdevenir necessàriament un problema, hi ha col·lectius, com els nens i les nenes, que resulten especialment vulnerables de menjar compulsivament. Des d’un punt de vista mèdic, els infants, al sentir-se avorrits, mengen per experimentar un plaer que, molts cops, no senten en la seva vida diària. I aquest succés pot ser més habitual en nens amb certs dèficits afectius o que, en el cas que ens ocupa a TEAMAR, tinguin dificultats en la gestió de les emocions.

El principal problema que pot sorgir d’això és que quan mengem per emocions, busquem en el menjar allò que no podem resoldre d’una altre manera. I aquí és quan l’error es fa visible, la gestió emocional es fa de manera equivocada. Aleshores, quan acabem de menjar, es tenen dos problemes, el que ja existia abans i les conseqüències d’haver realitzat aquesta acció (culpabilitat, mala gestió de la frustració, utilitzar malament un reforç positiu, etc.). 

Quines solucions ens donaríeu per a poder millorar aquest error comú?

No hi ha secrets ni fórmules màgiques, o si més no, cap més enllà de moltes de les coses que els psicòlegs us animem a fer habitualment, com són aplicar alternatives positives a aquests comportaments:

  1. Oferir un altre reforç més adequat (si és menjar, oferir una alternativa més sana com fruits secs, fruita, formatge, edamame, etc.). Existeixen molts aliments que poden resultar una bona opció substitutiva al “bollicao”.
  2. Tant en adults com en nens, gestionar l’emoció que tenim sense obrir la nevera; no tant sols utilitzant eines que treballem a teràpia (respirar, comptar fins a 10, pensament alternatiu, pa-re-pi-a, etc.) sinó treballar aquesta emoció fent alguna activitat que ens ajudi a mitigar-la o fer-la més sostenible per la persona que la sent.   
  3. Treballar les rigideses acostumant a l’infant a tastar qualsevol menjar; d’aquesta manera evitem ser sobreselectius amb els aliments i no ens centrem tant en 4 menjars que ens resulten premis.
  4. També és important saber diferenciar la gana de veritat (que apareix de forma gradual, en les hores habituals dels àpats) de la gana emocional, perquè les emocions i el menjar no decideixin per nosaltres. 

Quan hem creat l’hàbit de gestionar les emocions d’una forma insana, hauríem d’intentar limitar aquestes conductes o realitzar-la de forma molt més aleatòria. És a dir, en comptes de premiar a un nen/a amb un dolç o un Snack cada cop que es porta bé, procurem fer que aquest reforç no aparegui cada cop per norma, sinó amb la suma d’uns quants dies que s’ha comportat bé. Tanmateix, no utilitzar com a tàctica el donar aquest aliment plaent per evitar que faci una rebequeria o que es porti pitjor.

Esperem que us hagi agradat aquesta entrada del blog, que us hagi semblat útil i, sobretot, que hagueu après quelcom nou! Ens encantarà que la compartiu amb la gent del vostre voltant, que ens doneu un súper LIKE i que torneu a per més la setmana vinent!

Fins el proper juernes!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR

—————————————————————————————————————————————

Hace unos días, en un dominical del diario aparecía un artículo muy interesante sobre los malos hábitos alimenticios que tenemos las personas para gestionar las propias emociones. El escrito hablaba sobre que cada vez es más habitual comer pequeñas porciones de alimentos para combatir el aburrimiento o para paliar la tristeza, los nervios o incluso celos.

Esta expresión de “comer emocional” no es nada nueva, pero a día de hoy no acabamos de ser conscientes de toda el área que engloba y hasta dónde puede llegar. Esto es debido a que fácilmente relacionamos este problema con la etapa adulta, pero está muy presente en la infancia y en la adolescencia. No debemos olvidar nunca que somos modelos y referentes de nuestros hijos/as, y los hábitos que nosotros tengamos (saludables o insanos) son fácilmente adoptados por ellos.

Consciente de todo ello, y como buen oportunista que es el “sistema”, la industria alimentaria ofrece todo un arsenal de productos que conectan con nuestro centro de recompensas del cerebro.

Y como lo pueden hacer estos productos?

Aunque hay personas que cuando sienten hambre emocional se inclinan a saborear una manzana o una zanahoria, lo habitual es decantarse por productos ultraprocesados, ya que activan de forma mucho más potente la producción de serotonina y dopamina, los neurotransmisores del cerebro que producen placer y premian aquellos comportamientos relacionados con la supervivencia.

Estos alimentos “diseñados” para actuar sobre nuestro centro de recompensa y placer suelen ser comidas ricas en azúcares y grasas, postres cremosos o snacks salados para picar entre horas. No son un alimento que busca paliar el hambre, sino que ayuda a sentirse mejor (al menos en el momento de ingerir y matar el tiempo). Ejercen un efecto similar a las drogas, impidiendo al consumidor comportarse con medida ante un paquete de galletas saladas o unas patatas chips.

Por ejemplo, las mal llamadas emociones negativas (ansiedad, celos, estrés, nervios, miedo, etc.), suelen inducir la ingesta de cosas dulces para segregar dopamina y serotonina. En el caso de combatir el aburrimiento, los snacks son la elección predilecta.

Aunque estos usos no deben convertirse necesariamente en un problema, hay colectivos, como los niños y las niñas, que resultan especialmente vulnerables de comer compulsivamente. Desde un punto de vista médico, los niños, al sentirse aburridos, comen para experimentar un placer que, muchas veces, no sienten en su vida diaria. Y este suceso puede ser más habitual en niños con ciertos déficits afectivos o que, en el caso que nos ocupa en Teamar, tengan dificultades en la gestión de las emociones.

El principal problema que puede surgir de ello es que cuando comemos por emociones, buscamos en la comida lo que no podemos resolver de otra manera. Y aquí es cuando el error se hace visible, la gestión emocional se hace de manera equivocada. Entonces, cuando acabamos de comer, se tienen dos problemas, lo que ya existía antes y las consecuencias de haber realizado esta acción (culpabilidad, mala gestión de la frustración, usar mal un refuerzo positivo, etc.).

¿Qué soluciones nos daría para poder mejorar este error común?

No hay secretos ni fórmulas mágicas, o al menos, hacia más allá de muchas de las cosas que los psicólogos le animamos a hacer habitualmente, como son aplicar alternativas positivas a estos comportamientos:

  1. Ofrecer otro refuerzo más adecuado (si es comida, ofrecer una alternativa más sana como frutos secos, fruta, queso, edamame, etc.). Existen muchos alimentos que pueden resultar una buena opción sustitutiva al “bollicao”.
  2. Tanto en adultos como en niños, gestionar la emoción que tenemos sin abrir la nevera; no sólo utilizando herramientas que trabajamos en terapia (respirar, contar hasta 10, pensamiento alternativo, pa-re-pi-a, etc.) sino trabajar esta emoción haciendo alguna actividad que nos ayude a mitigarla o hacerla más sostenible para la persona que la siente.
  3. Trabajar las rigideces acostumbrando al niño a probar cualquier comida; de esta manera evitamos ser sobreselectius con los alimentos y no nos centramos tanto en 4 comidas que nos resultan premios.
  4. También es importante saber diferenciar el hambre de verdad (que aparece de forma gradual, en las horas habituales de las comidas) del apetito emocional, para que las emociones y la comida no decidan por nosotros.

Cuando hemos creado el hábito de gestionar las emociones de una forma insana, deberíamos intentar limitar estas conductas o realizarla de forma mucho más aleatoria. Es decir, en vez de premiar a un niño / a con un dulce o un Snack cada vez que se lleva bien, procuramos hacer que este refuerzo no aparezca cada vez por norma, sino con la suma de unos cuantos días que se ha comportado bien. Sin embargo, no utilizar como táctica el dar este alimento placentero para evitar que haga una pataleta o que se lleve peor.

Esperamos que os haya gustado esta entrada del blog, que os haya parecido útil y, sobre todo, ¡que hayáis aprendido algo nuevo! Nos encantará que la compartáis con la gente de vuestro alrededor, que nos dais un súper LIKE, ¡y que volváis a por más la próxima semana!

¡Hasta el próximo juernes!

El equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR