team-spirit-2447163_1920

Moltes famílies sabeu que a l’Associació, a part de les teràpies individuals també realitzem teràpies grupals.

Les teràpies grupals poden arribar a ser tan o més importants que les individuals. I us preguntareu, per què són tan importants?

La finalitat de l’equip de psicòlegs és que els nens i nenes amb TEA trobin en el grup un espai on sentir-se ells mateixos, sense cap tipus de judici, on treballar les dificultats en veu alta, amb naturalitat i gaudint d’aprendre coses noves.

Els grups solen fer-se tenint en compte l’edat del nen/a i el seu perfil. El perfil d’un infant fa referència a les seves capacitats, dificultats i interessos. D’aquesta manera, aconseguim que el grup treballi aspectes comuns i enforteixi tot allò que els pot fer avançar en societat de manera positiva.

Moltes famílies mostren una certa reticència a posar els seus fills/es en un grup terapèutic: Hi estarà a gust? Els companys/es són com ell/a? Farà un bé pel meu fill/a?

És lícit tenir aquests dubtes, però us podem donar una resposta molt clara: No, els nens i nenes del grup no són com el vostre/a fill/a, ni ho pretenem! L’objectiu principal en aquests grups és que es respectin en la diferència de ser cadascú un ésser únic amb moltes coses a aportar!

Abans d’iniciar la teràpia grupal, sempre s’ha de passar per un període en que es prepara al nen/a per a entrar al grup: no oblidem que és un pas important pels nens i nenes. A vegades els genera angoixa pensar que hi haurà més gent amb qui exposaran les seves dificultats. És important que en aquesta fase, pares, mares i terapeutes seguim una mateixa línia per tal d’anticipar-los el que vindrà.

Per últim i no menys important, la teràpia de grup té un objectiu primordial: conèixer gent nova, de l’edat del nen/a i establir una relació sana i efectiva. Si això es dóna, aconseguim que les dificultats que es donen a l’exterior del mateix puguin desaparèixer i que els nens/es puguin confiar més en si mateixos i mateixes per anar pel món i relacionar-se amb seguretat. A més, no seria la primera vegada que d’un grup terapèutic, neix una bonica amistat!

L’equip de psicòlegs/es us anima activament a que els vostres fills/es puguin combinar la teràpia individual amb la grupal, doncs així es realitza un seguiment molt més complet.

Si t’ha agradat, regala’ns un LIKE i comparteix la publicació!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAmar.

Font imatge: pixabay

 

____________________________________________________________________________________________

 

Muchas familias sabéis que en la Asociación, a parte de las terapias individuales, también realizamos terapias grupales.

Las terapias grupales pueden llegar a ser tanto o más importantes que las individuales. Y os preguntaréis, ¿por qué son tan importantes?

La finalidad del equipo de psicólogos y psicólogas es que los niños y niñas con TEA encuentren en el grupo un espacio donde sentirse ellos mismos, sin ningún tipo de juicio, donde trabajar las dificultades en voz alta, con naturalidad y disfrutando de aprender cosas nuevas.

Los grupos suelen hacerse teniendo en cuenta la edad del niño/a y su perfil. El perfil del niño/a hace referencia a sus capacidades, dificultades e intereses. De esta manera, conseguimos que el grupo trabaje aspectos comunes y refuerce todo aquello que lo puede hacer avanzar en una sociedad de manera positiva.

Muchas familias ponen cierta resistencia a la hora de poner a sus hijos/as en un grupo terapéutico: ¿Estará a gusto? ¿Los compañeros/as son como él/ella? ¿Hará un bien para mi hijo/a?

Es licito tener estas dudas, pero os podemos dar una respuesta muy clara: No, los niños y niñas del grupo no son como vuestros hijos/as, ni lo pretendemos! ¡El objetivo principal de estos grupos es que se respeten en la diferencia de ser cada uno un ser único con muchas cosas a aportar!

Antes de iniciar la terapia grupal, siempre se tiene que pasar por un periodo en que se prepara al niño/a para entrar al grupo: no olvidemos que es un paso importante para los niños/as. A veces les genera angustia pensar que habrá más gente con quien expondrán sus dificultades. Es importante que en esta fase, padres, madres y terapeutas sigamos una misma línea con tal de anticiparles lo que vendrá.

Por último, pero no menos importante, la terapia de grupo tiene un objetivo primordial: conocer gente nueva, de la edad del niño/a para establecer una relación sana y efectiva. Si esto se da, conseguimos que las dificultades que se dan fuera del mismo puedan desaparecer y que los niños/as puedan confiar más en sí mismos y mismas para ir por el mundo y relacionarse con seguridad. Además, no sería la primera vez de que un grupo terapéutico, ¡nace una bonita amistad!

El equipo de psicólogos y psicólogas os anima activamente a que vuestros hijos/as puedan combinar la terapia individual con la grupal, pues así se realiza un seguimiento mucho más completo.

Si te ha gustado, ¡regálanos un LIKE y comparte la publicación!

El equipo de psicólogos y psicólogas de la Asociación.

Fuente imagen: pixabay