Alguns dels trets característics de les persones amb TEA són les dificultats en les habilitats socials, en l’expressió i la gestió emocional, així com la literalitat. Les relacions sentimentals es poden veure afectades de forma directa per aquestes, però també hi ha una part indirecta que afecta a tota la societat. Avui parlarem d’aquesta última, ens referim al concepte i als estereotips socials més tòxics en referència a l’amor.

Hi ha moltes formes d’entendre l’amor, i, de fet, cada persona estima de manera única i ho viu de forma diferent segons les seves experiències personals, culturals o familiars. Tot i això, sempre hi haurà una cosa que tindran en comú: Un amor saludable i llunyà de dependències emocionals, estarà equilibrat i les dues parts satisfetes amb el tipus de relació, no farà mal.

Al llarg de la història, la literatura, la cinematografia, en el món de la música… es transmet i normalitza la idea d’un amor tòxic i dependent, lluny del que és en realitat l’amor. Aquest fet afecta clarament a les relacions amoroses. Qui no ha escoltat alguna vegada: qui t’estima et farà plorar, el mític príncep blau o si et controla és perquè t’estima…

Siguem sincers, no necessitem a una altra persona per sentir-nos bé i complets. Nosaltres mateixos hem de ser el nostre gran amor. Per poder aprendre a estimar de forma sana a una altra persona serà indispensable estimar-nos, comprendre’ns i conèixer-nos a nosaltres mateixos. Saber “viure” sol i gaudir dels moments propis ens portarà a saber compartir la vida en parella. 

És comprensible que puguem preferir estar acompanyats, que ens agradi estar amb algú. Però, no ens equivoquem, l’amor no és possessiu. Compartir la vida amb una altra persona és molt diferent de què la teva vida sigui la parella.

Aquesta idea de l’amor infinit, on només existeix una persona per a nosaltres i que entén la gelosia com una garantia d’amor, es coneix com l’Amor Romàntic.  Els seus mites tenen una clara influència en la nostra societat actual,  actuant de forma inconscient sobre les persones.

A continuació presentem alguns dels mites de l’Amor Romàntic:

  1. L’amor ho pot tot: les relacions perfectes i sense conflictes, no existeixen. De fet els conflictes poden portar-nos a ser més resilients i a enfortir la relació. Tenir aquest pensament pot ocasionar ruptures precoces al no buscar solucions a problemes concrets.
  2. L’amor a primera vista: supersticions referides a l’atzar com factor que interfereix a què dues persones han d’estar juntes. Tenir aquesta creença pot comportar a la persona no percebre la realitat com és, o a veure coses que no existeixen. Així mateix, pot derivar a ignorar relacions amb molt potencial pel fet que no s’ha donat aquesta “coincidència apassionada”.
  3. La mitja taronja: No només existeix una persona per a nosaltres i estem plenament complets sense la necessitat que ningú ens complementi. Aquest pensament pot comportar a no trobar a ningú que “encaixi”.
  4. La persona perfecta t’omplirà tota la teva vida: No hem de compartir totes les nostres aficions amb la nostra parella i no som els responsables de la felicitat de l’altre ni la nostra parella és responsable de la nostra felicitat! És important que tinguem espais només per nosaltres, no hem de compartir totes les nostres aficions i temps. Cadascú ha de tenir els seus espais. Aquest mite pot comportar obsessions per l’altra persona i potenciar un clar atabalament al no deixar espais personals.
  5. Quan estàs enamorat és impossible sentir atracció per una altra persona: Per començar, hi ha molts tipus de compromisos i d’atraccions en les relacions. L’atracció física és quelcom més biològic i sí que és possible que puguem sentir atracció per una altra persona. Però hem de tenir en compte que a més, podem sentir atracció intel·lectual i atracció emocional per una alta persona encara que tinguem parella.
  6. La gelosia com una prova d’amor: només són un indicador d’angoixa i necessitat tòxica de control i possessió. No són una demostració d’amor, sinó de temor.
  7. La plena compenetració sexual és la prova irrefutable de l’amor: les relacions sexuals no sempre seran bones, i no passa res. Posar aquesta pressió a la parella portarà que sigui insatisfactòria pel mateix estrès i ansietat de voler fer-ho perfecte. Serà important tenir en compte els temps de cadascú, que vingui de gust i sigui consensuat. Crear un espai de parella per poder parlar lliurement de les relacions sexuals, motivant a la comprensió i evitant sentir-se forçat perquè és el “que s’espera” d’una relació amorosa.

I tu, com estimes?

Esperem que us hagi agradat aquest article i que us sigui d’utilitat per millorar i crear relacions amoroses més saludables! Si ha estat així, ¡compartiu-lo i doneu LIKES!

Ens veiem el proper juernes!

L’equip de psicòlegs i psicòlogues de TEAMAR


Algunos de los rasgos característicos de las personas con TEA son las dificultades en las habilidades sociales, en la expresión y la gestión emocional, así como la literalidad. Las relaciones sentimentales se pueden ver afectadas de forma directa por estas, pero también hay una parte indirecta que afecta a toda la sociedad. Hoy hablaremos de esta última, nos referimos al concepto y a los estereotipos sociales más tóxicos en referencia al amor.

Hay muchas formas de entender el amor, y, de hecho, cada persona ama de manera única y lo vive de forma diferente según sus experiencias personales, culturales o familiares. Aun así, siempre habrá una cosa que tendrán en común: Un amor saludable y lejano de dependencias emocionales, estará equilibrado y las dos partes satisfechas con el tipo de relación, no hará daño.


A lo largo de la historia, la literatura, la cinematografía, en el mundo de la música… se transmite y normaliza la idea de un amor tóxico y dependiente, lejos del que es en realidad el amor. Este hecho afecta claramente a las relaciones amorosas. Quien no ha escuchado alguna vez: quién te quiere te hará llorar, el mítico príncipe azul o si te controla es porque te ama…

Seamos sinceros, no necesitamos a otra persona para sentirnos bien y completos. Nosotros mismos tenemos que ser nuestro gran amor. Para poder aprender a querer de forma sana a otra persona será indispensable querernos, comprendernos y conocernos a nosotros mismos. Saber “vivir” solo y disfrutar de los momentos propios nos llevará a saber compartir la vida en pareja.

Es comprensible que podamos preferir estar acompañados, que nos guste estar con alguien. Pero, no nos equivoquemos, el amor no es posesivo. Compartir la vida con otra persona es muy diferente a que tu vida sea la pareja.

Esta idea del amor infinito, donde solo existe una persona para nosotros y que entiende los celos como una garantía de amor, se conoce como el Amor Romántico. Sus mitos tienen una clara influencia en nuestra sociedad actual, actuando de forma inconsciente sobre las personas.

A continuación presentamos algunos de los mitos del Amor Romántico:
1. El amor lo puede todo: las relaciones perfectas y sin conflictos, no existen. De hecho los conflictos pueden llevarnos a ser más resilientes y a fortalecer la relación. Tener este pensamiento puede ocasionar rupturas precoces al no buscar soluciones en problemas concretos.

2. El amor a primera vista: supersticiones referidas al azar como factor que interfiere a qué dos personas tienen que estar juntas. Tener esta creencia puede comportar a la persona no percibir la realidad como es, o a ver cosas que no existen. Así mismo, puede derivar a ignorar relaciones con muy potencial por el hecho que no se ha dado esta “coincidencia apasionada”.

3. La media naranja: No solo existe una persona para nosotros y estamos plenamente completos sin la necesidad que nadie nos complemente. Este pensamiento puede comportar a no encontrar en nadie que “encaje”.
4. La persona perfecta te llenará toda tu vida: No tenemos que compartir todas nuestras aficiones con nuestra pareja y no somos los responsables de la felicidad del otro ni nuestra pareja es responsable de nuestra felicidad!

Es importante que tengamos espacios solo por nosotros, no tenemos que compartir todas nuestras aficiones y tiempos. Cada cual tiene que tener sus espacios. Este mito puede comportar obsesiones por la otra persona y potenciar un claro atabalament al no dejar espacios personales.


5. Cuando estás enamorado es imposible sentir atracción por otra persona: Para empezar, hay muchos tipos de compromisos y de atracciones en las relaciones. La atracción física es algo más biológico y sí que es posible que podamos sentir atracción por otra persona. Pero tenemos que tener en cuenta que además, podemos sentir atracción intelectual y atracción emocional por una alta persona aunque tengamos pareja.
6. Los celos como una prueba de amor: solo son un indicador de angustia y necesidad tóxica de control y posesión. No son una demostración de amor, sino de temor.
7. La plena compenetración sexual es la prueba irrefutable del amor: las relaciones sexuales no siempre serán buenas, y no pasa nada. Poner esta presión a la pareja llevará que sea insatisfactoria por el mismo estrés y ansiedad de querer hacerlo perfecto. Será importante tener en cuenta los tiempos de cada cual, que apetezca y sea consensuado. Crear un espacio de pareja para poder hablar libremente de las relaciones sexuales, motivando a la comprensión y evitando sentirse forzado porque es lo “que se espera” de una relación amorosa.

Y tú, como aprecios?

Esperamos que os haya gustado este artículo y que os sea de utilidad para mejorar y crear relaciones amorosas más saludables! Si ha estado así, ¡compartidlo y dais LIKES!

Nos vemos el próximo juernes!

El equipo de psicólogos y psicólogas de TEAMAR